Psychiatra Wrocław - rodzaje terapii, cena i przebieg wizyty

Data publikacji: 23.03.2021
Czas czytania: 6 minut
Psychiatra Wrocław

Zaburzenia psychiczne są jednym z najczęściej występujących dolegliwości współczesnego świata. Kompleksowe badanie stanu zdrowia psychicznego Polaków w projekcie EZOP I, (którego Instytut Psychiatrii i Neurologii był koordynatorem) dowiodło, że aż 23% osób badanych doznało w życiu przynajmniej jednego zaburzenia psychicznego.

Można łatwo oszacować, że prawie co czwarta osoba doświadczyła przykrej destabilności ze strony własnej psychiki. Jeśli uważasz, że choroba lub zaburzenie psychiczne może dotyczyć również Ciebie – warto sięgnąć po profesjonalną pomoc. Czym zajmuje się psychiatria, jak przygotować się od wizyty i gdzie znaleźć dobrego psychiatrę we Wrocławiu? Przeczytaj artykuł przygotowany przez naszych Ekspertów i umów się na konsultację psychiatryczną w Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth.

  POZNAJ NASZYCH SPECJALISTÓW  


Spis treści:


Czym jest psychiatria?

Psychiatria jest dziedziną medycyny, a jako nauka rozwija się już od około 200 lat. To dzięki jej rozwojowi specjaliści z zakresu psychiatrii mogą skutecznie podejmować się:

 • rozpoznania,
 • leczenia,
 • rehabilitacji

osób z zaburzeniami psychicznymi oraz mają wpływ na zapobieganie i/lub eskalowanie tych zaburzeń.

Psychika człowieka to bogate źródło zasobów i istotnych dla zdrowia potencjałów. Do nich zalicza się m.in. cechy osobowości, procesy adaptacyjne człowieka, kompetencje poznawcze oraz emocjonalne, a wśród nich znajduje się:

 • samoakceptacja,
 • samoocena – adekwatna (pozytywna),
 • poczucie tożsamości,
 • poczucie sprawstwa,
 • poczucie kontroli,
 • poczucie samokontroli – wyuczona zaradność,
 • poczucie własnej skuteczności,
 • inteligencja emocjonalna: rozpoznawanie, rozumienie i wyrażanie emocji – ich wykorzystywanie i kierowanie, osiąganie celów, radzenie sobie z trudnościami.

Zdrowie psychiczne

W najważniejszych koncepcjach dotyczących zdrowia psychicznego określa się, że jest to stan: pełnego dobrostanu fizycznego, psychicznego, a nie tylko nieobecność choroby czy kalectw.

Ponadto, zdrowie psychiczne to:

 • poziom rozwoju psychofizycznego człowieka (realizowanie własnych potrzeb i celów w zgodzie z innymi ludźmi),
 • czynność centralnego układu nerkowego (w tym m.in.: poziom rozwoju osobniczego, kontrola własnego zachowania, nie naruszanie norm życia społecznego, zdolność przewidywania i konsekwencji),
 • dojrzała, optymalnie funkcjonująca osobowość.

Osoba zdrowa psychicznie jest dobrze przystosowana do otoczenia. Ma realistyczny stosunek do swoich problemów, zdaje sobie sprawę ze swych braków i niedociągnięć oraz niedoskonałości osób ze swego otoczenia.


Kim jest psychiatra?

Psychiatra to specjalista dziedziny medycyny, który w praktyce może prowadzić metodę leczenia pacjenta wspartą farmakologią a nierzadko, również oddziaływaniem psychoterapeutycznym.

Lekarz psychiatra może wystawić zwolnienie lekarskie, kierować pacjenta na leczenie szpitalne, przepisywać recepty związane z wprowadzaną farmakoterapią.

KUP ONLINE

Psychiatra Wrocław - metody leczenia terapeutycznego

Terapia zaburzeń psychicznych zależy od wielu czynników w tym m.in. od rodzaju problemu, nasilenia objawów i preferencji Pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu, włączeniu farmakoterapii a w przypadku jej niepowodzenia, stosuje się inne rozwiązania.

Skuteczne metody leczenia zaburzeń psychicznych i sposoby na łagodzenie ich objawów, to szansa dla pacjentów odczuwających cierpienie w – najważniejszej dla zdrowia – sferze psychiki.

Zażywanie leków przepisanych przez psychiatrę, może być niewystarczające. W leczeniu stosuje się również zróżnicowane metody np. łączenie farmakoterapii z oddziaływaniem psychoterapeutycznym. Dzięki takiemu podejściu, przepracowuje się konflikty powstałe w psychice pod wpływem przeszłych doświadczeń.

Istnieje kilka metod psychoterapeutycznych wspierających leczenie psychiatryczne np.:

 • psychoanaliza,
 • terapia poznawczo-behawioralna,
 • terapia rodzinna.

Umieszczenie Pacjenta w szpitalu psychiatrycznym to ostateczność, na którą lekarze psychiatrzy decydują się tylko wówczas, gdy z wyników badań i z zachowania chorego wynika realne ryzyko, że będzie on stanowił zagrożenie dla siebie i dla otoczenia.


Już dziś KUP ONLINE wizytę u psychiatry!


Kiedy udać się na konsultację z psychiatrą?  

Warto konsultować wszelkie niepokojące objawy dotyczące sfery psychicznej, jej komfortu i równowagi. Błędnie interpretowane złe samopoczucie, może wynikać z głębszych problemów zdrowotnych. Istnieje wiele wskazań, które warto skonsultować ze specjalistą z dziedziny psychiatrii we Wrocławiu:

 • skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu, psychologa lub psychoterapeuty,
 • myśli samobójcze,
 • długotrwale obniżone samopoczucie, trudne emocje: przygnębienie, smutek, lęk, drażliwość,
 • natarczywe myśli, nawyki, zachowania,
 • niepokojące zmiany w rytmie dobowym tj. zmiana w sposobie odżywiania, aktywności seksualnej, bezsenność,
 • wycofywanie się z życia społecznego, rodzinnego, izolacja,
 • gwałtowne zmiany w życiu, z którymi nie można sobie poradzić,
 • stałe uczucie niepokoju, bezradności, poczucie osamotnienia, nadwrażliwość, nerwowość,
 • nieuzasadnione chorobą somatyczną bóle głowy, drżenie rąk, nadpotliwość.

Co leczy psychiatra?

Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth oferuje pomoc i możliwość konsultacji psychiatrycznej ze specjalistą w przypadku pojawienia się takich problemów jak m.in.:

Istnieje wiele różnych zaburzeń psychicznych, różniących się postacią i nasileniem. W ogólnie przyjętym schemacie, zaburzenia charakteryzują się połączeniem atypowych myśli, emocji, zachowań, spostrzeżeń i relacji z otoczeniem.

Zaburzenia psychiczne występują w każdej grupie wiekowej: zarówno u dzieci, u młodzieży jak i u dorosłych. Najmłodsi mogą cierpieć na takie same – jak w przypadku dorosłych – choroby natury psychicznej, choć większość tych zaburzeń (u dzieci) objawia się łącznym występowaniem:

 • zaburzeń emocjonalnych,
 • opóźnień rozwoju,
 • zmian zachowania,
 • pojawiających się trudności w relacjach społecznych.
KUP ONLINE

Jak przebiega pierwsza wizyta u psychiatry?

Niekiedy Pacjenci obawiają się podjąć pierwszy krok i udać się na konsultację psychiatryczną. Nie ma powodów do obaw, ponieważ psychiatra to specjalista medycyny jak każdy inny z tym, że skoncentrowany na problemie natury psyche.

Opracowany przez lekarza psychiatrii najlepszy sposób leczenia, dostosowany do stanu pacjenta, może skutecznie uniknąć pogłębienia się dyskomfortu psychicznego i zmniejszyć ryzyko dalszego rozwoju choroby.

Według ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dn. 19 sierpnia 1994 r. (z późniejszymi zmianami; Dz. U. Nr 111, poz. 535), osoba z zaburzeniami psychicznymi to osoba:

 1. chora psychicznie (wykazująca zaburzenia psychotyczne),
 2. upośledzona umysłowo,
 3. wykazująca inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym.

Pierwsza wizyta u specjalisty z zakresu psychiatrii to zwyczajowo:

 • szczegółowy wywiad z Pacjentem - rozmowa,
 • ocena stanu zdrowia fizycznego,
 • analiza sposobu odżywiania się pacjenta,
 • ocena stanu czynnościowego snu i trybu życia,
 • rozmowa na temat np.: relacji rodzinnych, wspomnień, ostatnich wydarzeń, okresu dzieciństwa i dorastania,
 • rozpoznanie problemu.

Podczas wizyty można spodziewać się również:

 • podjęcie przez lekarza decyzji o dalszym postępowaniu terapeutycznym (jeśli wymagane);
 • przeprowadzenie/zlecenie wykonania: testów psychologicznych, badań neurologicznych (jeśli wymagane),
 • podjęcie przez psychiatrę decyzji o dalszym postępowaniu farmakologicznym (jeśli wymagane).

Jak przygotować się do wizyty u psychiatry?

Dla prawidłowego, dalszego funkcjonowania Pacjenta, jego zdrowia a nawet życia, zaleca się jak najszybciej podjąć decyzję o wizycie u specjalisty. Konsultacja lekarska u psychiatry we Wrocławiu, to przede wszystkim w pełni zindywidualizowana pomoc i wsparcie w walce z obciążeniami natury psychicznej.

Nie należy obawiać się wizyty u psychiatry, ponieważ to lekarz jak każdy inny. Kardiolodzy zajmują się układem sercowo-naczyniowym, okuliści narządem wzroku a psychiatrzy centralnym układem nerwowym – ludzkim „oprogramowaniem” który niekiedy wymaga naprawy.

Ważne, aby Pacjent podczas wizyty możliwie szczerze odpowiadał na pytania, dzięki czemu lekarz precyzyjniej zdiagnozuje problem i podejmie decyzję o dalszej terapii. Dla zapewnienia pełnego komfortu rozmowa przebiega w spokojnej i pełnej empatii życzliwej atmosferze.

W naszym wrocławskim gabinecie, Pacjenci mogą mieć pewność, że znajdują się pod dobrą, specjalistyczną opieką. Wizyta, choćby konsultacyjna – może rozwiać wiele wątpliwości i przynieść odpowiedzi na szczególne kwestie dotyczące zdrowia psychicznego.


Psychiatra Wrocław – odczarowywanie zaburzeń psychicznych

Jak już wspomniano, znaczna część społeczeństwa była lub jest obecnie dotknięta jakimś zaburzeniem natury psychicznej. Unikając (przez lata „pielęgnowanej”) stygmatyzacji osób z zaburzeniami psychicznymi, zyskujemy więcej jako społeczeństwo. Dlaczego?

W razie kryzysu psychicznego, który może dotknąć nas samych, wstydzimy zgłosić się do specjalisty lub w ogóle przyznać się do obciążającego nas psychicznie problemu. Ten zgubny mechanizm sprawia, że wiele osób zgłasza się do specjalistów zdrowia psychicznego po dłuższym czasie od momentu pojawienia się kryzysu. Wydłuża to zatem okres nieleczonej choroby. 

Badanie zdrowia psychicznego Polaków podczas pandemii COVID-19 z końca 2020 roku wykazało, że w polskim społeczeństwie zauważa się liczne trudności w sferze: emocjonalnej, somatycznej, behawioralnej oraz w relacjach społecznych. Dotyczy do głównie zamartwiania się o własne bezpieczeństwo, smutku, spięcia, poczucia samotności:

 • bycie zmartwionym” – odczuwa 28% badanych osób,
 • nieustające poczucie zatroskania” – zgłosiło 27% ankietowanych,
 • przytłoczenie negatywnymi myślami” – zaznaczyło 26% respondentów,
 • bezsilność” – odczuwa aż 26% osób.

Nadmierny lęk, długotrwały smutek, ekstremalne wahania nastroju, wyraźne pogorszenie codziennego funkcjonowania mogą prowadzić do coraz powszechniej występujących zaburzeń wymagających konsultacji psychiatrycznej. Warto zawczasu skorzystać w porady naszych wrocławskich psychiatrów.


Ile kosztuje wizyta i gdzie umówić się do psychiatry we Wrocławiu?

Na konsultację z psychiatrą można umówić się w:

MH Wrocław

MindHealth Centrum Zdrowia Psychicznego,
ul. Pawła Włodkowica 1, 50-072 Wrocław

od poniedziałku do piątku: 9:00 – 20:00

 

Ile kosztuje wizyta u psychiatry we Wrocławiu? Koszt konsultacji psychiatrycznej zaczyna się od 280 zł.* Serdecznie zapraszamy do zapisów!

* Przedstawiona cena ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

KUP ONLINE