Psycholog dziecięcy Gdańsk

Data publikacji: 09.09.2021 ,Data aktualizacji: 02.12.2022
Czas czytania: 6 minut
psycholog dziecięcy Gdańsk

Psychologia dziecięca to szczególny rodzaj specjalizacji, która uwzględnia zmiany rozwojowe dzieci pojawiające się wraz z wiekiem a także sposób zbierania i przetwarzania przez małego Pacjenta informacji z otoczenia. Na tej podstawie psychologowie starają się opisać i wyjaśnić np. sposób odreagowywania dziecka w określonych sytuacjach – również tych zwykłych, codziennych.

Każda decyzja o rozmowie ze specjalistą jest słuszna zwłaszcza, gdy niepokój wzbudza nietypowy sposób zachowywania się dziecka. Psycholog dziecięcy może również porozmawiać z opiekunami i ocenić ogólny stan zdrowia (stopnia rozwoju) małego Pacjenta.

Kim jest psycholog dziecięcy, jakie są jego zadania i gdzie umówić się do dobrego psychologa dziecięcego w Gdańsku? Ile kosztuje wizyta u psychologa dziecięcego? Przeczytaj artykuł przygotowany przez naszych Ekspertów i umów się na konsultację psychologiczną w Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth w Gdańsku. Serdecznie zapraszamy!

  POZNAJ NASZYCH SPECJALISTÓW  


Spis treści: 


Kim jest psycholog dziecięcy?

W zależności od wybranej specjalizacji, psycholog może świadczyć pomoc zarówno osobom dorosłym jak i dzieciom. Praca z Pacjentem, zwłaszcza małym – wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji, umiejętności i predyspozycji. Psycholog dziecięcy powinien wzbudzać zaufanie, ponieważ dla dzieci – młodszych i dorastającej młodzieży – sama myśl o rozmowie z obcą osobą, może wzbudzać niepokój i niechęć.

Specjalista psycholog posiada niezbędną wiedzę w obszarze psychologii dziecka (w tym rozwoju), która pozwala we właściwy sposób przyjrzeć się problemom małego Pacjenta. Psycholog dziecięcy powinien być wrażliwy, autentyczny i elastyczny.  Umiejętność słuchania, idzie więc w parze ze zdolnością do przetwarzanie danych zebranych od Pacjenta i generowaniem rozwiązań powstałych trudności.

Psycholog dziecięcy to zawód odpowiedzialny. Specjaliści współpracują zarówno z dziećmi zdrowymi, jak i chorymi. Pacjentami gabinetu psychologa dziecięcego są osoby niepełnosprawne, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, po ciężkich doświadczeniach losowych, ze współistniejącymi zaburzeniami. Pomoc wykwalifikowanego psychoterapeuty jest kluczowa dla dalszego rozwoju dziecka.


Psycholog dziecięcy Gdańsk – czym się zajmuje?

Psychologowie dziecięcy zajmują się:

 • udzielaniem profesjonalnej pomocy psychologicznej (konsultacje psychologiczne);
 • rozmową z Pacjentem (kontakt z małym dzieckiem, dorastającym nastolatkiem) oraz z jego opiekunami (rodzice, dziadkowie, przedstawiciel ustawowy);
 • diagnozowaniem psychologicznym;
 • opiniowaniem;
 • orzekaniem (o ile przepisy odrębne tak stanowią);
 • psychoterapią;
 • trudnościami emocjonalnymi Pacjentów;
 • dokonywaniem niezbędnych pomiarów i testów w ramach wizyty;
 • interpretowaniem wyników przeprowadzonych testów i ich oceną;
 • udzielaniem porad na podstawie przeprowadzonych badań (konsultacja z rodziną/opiekunami dziecka);
 • utrzymywaniem kontaktu z rodziną Pacjenta (rodzice, opiekunowie);
 • diagnozowaniem i procesem terapeutycznym osób uzależnionych i współuzależnionych (w tym profilaktyką uzależnień).

Kiedy udać się do psychologa dziecięcego w Gdańsku?

Do psychologa dziecięcego warto się udać w przypadku, gdy:

 • zaistnieje potrzeba sprawdzenia ogólnego stanu zdrowia dziecka (pod względem rozwojowym, wychowawczym);
 • obserwuje się objawy nieharmonijnego rozwoju dziecka: w sferze emocjonalnej, społecznej, zdrowotnej;
 • u dziecka występują problemy natury psychologicznej, emocjonalnej.

Ponadto problemami, z którymi opiekunowie zwracają się z dziećmi do psychologa dziecięcego są m.in.:

 • zaburzenia odżywiania;
 • zaburzenia snu (bezsenność, ospałość);
 • trudności emocjonalne (nadmierny smutek, gniew, lęk);
 • problemy ze skupieniem, uwagą, koncentracją;
 • problemy wychowawcze;
 • problemy okresu dojrzewania;
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD);
 • uzależnienia od substancji, eksperymentowanie z substancjami psychoaktywnymi (alkohol, narkotyki, dopalacze – nowe substancje psychoaktywne);
 • uzależnienia od czynności w tym od komputera, Internetu, telefonu;
 • zaburzenia lękowe;
 • zaburzenia depresyjne;
 • depresja;
 • zaburzenie obsesyjno-kompulsywne;
 • napady paniki;
 • zaburzenia osobowości;
 • problemy (wątpliwości) związane z orientacją seksualną (tożsamością seksualną);
 • choroba afektywna dwubiegunowa;
 • inne, niepokojące rodzica/opiekuna objawy.

Specyfika zawodu sprawia, że podczas wizyty w gabinecie psychologicznym, poruszane są zagadnienia z rożnych obszarów życia. Dotyczą samego problemu, trudności, zaburzeń w danej sferze, jak również relacji z rodziną, rówieśnikami, otoczeniem. W praktyce oznacza to, że specjaliści zajmują się również:

 • terapią rodzinną związaną ze sposobem komunikowania się;
 • terapią rodzinną ukierunkowaną na porozumienie;
 • wsparciem w rozwoju kompetencji społecznych – zarówno dziecka jak i członków jego rodziny:
  • wzmocnienie lub ukształtowanie poprawnej komunikacji interpersonalnej;
  • uczenie asertywności;
  • budowanie poczucia własnej wartości.
 • kontrolą emocji;
 • definiowaniem i osiąganiem celów.

Psychologowie dziecięcy przygotowują również opinie dla poszczególnych instytucji – podmiotów, które takiej decyzji potrzebują w określonych sytuacjach (wydawanie orzeczeń, opinii psychologicznej). Specjaliści są potrzebni np. podczas przesłuchań nieletnich w sądzie lub w sytuacji kryzysowej (szpitale, miejsce katastrofy – wypadku z udziałem dzieci).

dobry psycholog dla dziecka gdańsk


Ile kosztuje wizyta u psychologa dziecięcego w Gdańsku?

Koszt konsultacji psychologa dziecięcego w Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth w Gdańsku zaczyna się od 200 zł*. Istnieje możliwość przeprowadzenia konsultacji telemedycznych.

Jeżeli szukasz dobrego psychologa dziecięcego w Gdańsku, umów się na konsultację w MindHealth Centrum Zdrowia Psychicznego. Zapisy przyjmowane są pod numerem telefonu 22 566 22 24 a także online. za pośrednictwem sklepu internetowego. Skontaktuj się już dziś!

* Przedstawiona cena ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

KUP ONLINE

Psychologia wychowawcza

W ramach prowadzonej przez psychologa dziecięcego działalności, specjaliści zajmują się usuwaniem powstałych niedoborów rozwojowych (działalność korekcyjno-wyrównawcza). Mali pacjenci (dzieci i młodzież) borykają się z brakami w umiejętnościach, postawach, motywacji.

Psychologia wychowawcza bada, analizuje i diagnozuje czynniki wpływające na naukę i przebieg procesu wychowawczego. Specjaliści podejmują się pracy z dzieckiem, które wykazuje problemy w obszarze uczenia się, wychowania. Psycholog zajmuje się również doradztwem zawodowym skierowanym do adolescentów.

Zadania zawodowe psychologa wychowawczego

 • prowadzenie badań nad rozwojem umysłowym, aktywnością poznawczą, a także uzdolnieniami i zainteresowaniami dziecka na różnych poziomach nauczania;
 • badanie, analizowanie i diagnozowanie zaburzeń w zakresie:
  • mowy,
  • czytania,
  • pisania,
  • motywacji,
  • osobowości dziecka.
 • badanie, analizowanie i diagnozowanie zaburzeń rozwoju dziecka w przypadku:
  • wad wrodzonych,
  • uszkodzenia narządów zmysłów,
  • uszczerbku zdrowia powstałego w wyniku wypadku, choroby.

 • badanie i analizowanie przyczyn niepowodzeń w szkole w przypadku dzieci u których występują specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych:
  • specyficzne opóźnienie umiejętności ortograficznych,
  • dysleksja rozwojowa,
  • specyficzne opóźnienie w czytaniu,
  • specyficzne opóźnienie umiejętności ortograficznych,
  • specyficzne zaburzenia umiejętności arytmetycznych,
  • mieszane zaburzenia umiejętności szkolnych.
 • działalność wyrównawcza w zakresie niedoborów rozwojowych;
 • rozwijanie samodzielności poznawczej (procesów poznawczych);
 • prowadzenie działalności terapeutycznej stwierdzonych zaburzeń osobowości;
 • rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i motywacji;
 • przeprowadzanie badan (np. badanie cech osobowości);
 • analizowanie, interpretowanie i ocena wyników przeprowadzanych badań;
 • reedukacja skierowana do uczniów z trudnościami w nauce;
 • działalność profilaktyczna i psychologiczna skierowana do dzieci i młodzieży z trudnościami wychowawczymi (w tym wagarowanie, agresja, uzależnienia).

Problemy psychologiczne dzieci

Uzależnienie od Internetu

Przeprowadzone przez EU NET ADB badania dowiodły, jak „popularnym” narzędziem do zdobywania informacji jest Internet. Młodzież używa Internetu głównie do celów rozrywkowych i komunikacyjnych – szczególnie w dni wolne od nauki lub po zajęciach szkolnych – popołudniami. Jest to źródło wiedzy i pomoc w odrabianiu lekcji.

Jednak wyniki ukazują również zgubną naturę sieci komputerowej, ponieważ większość adolescentów, korzysta z Internetu codziennie:

 • 81% młodzieży używa do tego celu własnego komputera;
 • 79% nastolatków korzysta z Internetu w telefonie komórkowym;
 • 90% badanych ma przynajmniej jedno konto na portalu społecznościowym (ich użytkownikami są głównie dziewczęta);
 • 63% nastolatków korzysta z gier online (rozrywka jest zdecydowanie bardziej popularna u chłopców niż u dziewcząt).

Uzależnienie „od ekranu” to coraz częstszy problem obserwowany u dzieci, dorastającej młodzieży oraz osób dorosłych. Jako nałóg czynnościowy (uzależnienie behawioralne), może wiązać się z innymi zaburzeniami natury społecznej i psychicznej:

 • depresja;
 • zaburzenia zachowania;
 • zaburzenia emocjonalne;
 • niedostosowanie społeczne.

Dysfunkcje zdrowotne związane z uzależnieniem od używania Internetu (komputera, telefonu komórkowego, tabletu) mogą być przyczyną nałogowo wykonywanej czynności lub jej skutkiem. Kompulsywne, długotrwałe i szkodliwe zachowania, mogą pogłębiać dyskomfort psychiczny i być przyczyną przykrych dla zdrowia konsekwencji.

 

psycholog dla dzieci gdansk

Objawy uzależnienia od Internetu

Pytaniami testowymi zawartymi w kwestionariuszu diagnostycznym pozwalającym rozpoznać stopień uzależnienia od Internetu, mogą znajdować się m.in. stwierdzenia:

 • Czy odczuwałeś/aś wewnętrzny niepokój, rozdrażnienie lub popadałeś/aś w nastrój depresyjny w momencie, kiedy próbowałeś/aś ograniczać lub przerwać korzystanie z Internetu?
 • Jak często orientujesz się, że spędziłeś w sieci więcej czasu niż zamierzałeś/aś?
 • Jak często nawiązujesz nowe znajomości z innymi użytkownikami „w sieci”?
 • Jak często zaniedbujesz swoje obowiązki (domowe, szkolne), żeby mieć więcej czasu na korzystanie z Internetu?
 • Jak często próbujesz coś ukryć, kiedy ktoś Cię pyta, co robisz przy komputerze (w Internecie)?
 • Czy kiedy przeżywasz trudności, masz „gorszy dzień”, jesteś smutny/na, korzystanie z Internetu pozwala zapomnieć o tych problemach albo odciąć od nieprzyjemnych emocji, uczuć (np. poczucie winy, niepokój, bezradność, lęk, stres)?
 • Czy czas, który spędzasz przy komputerze (w Internecie) ma niekorzystny wpływ na relacje z innymi ludźmi? Przykład: w szkole – pogorszenie relacji z rówieśnikami, znaczne ograniczenie kontaktów z kolegami/koleżankami)
 • Czy podejmowałeś/aś nieudane próby w ograniczeniu, kontrolowaniu lub całkowitym zaprzestaniu korzystania z Internetu?
 • Czy zdarza się Tobie odwoływać spotkania z rówieśnikami (przyjacielem, kolegą, koleżanką) ze względu na chęć korzystania z Internetu (zaniechanie umówionych czynności na rzecz przyjemności jaką daje korzystanie z komputera)?
KUP ONLINE

 

Literatura tematu: