Psycholog dziecięcy Katowice

Data publikacji: 27.04.2021 ,Data aktualizacji: 02.12.2022
Czas czytania: 6 minut
Psycholog dziecięcy Katowice

Psycholog dziecięcy to specjalista zajmujący się najmłodszymi oraz dorastającymi pacjentami – dziećmi i młodzieżą. Konsultuje i diagnozuje zaburzenia natury psychicznej. Szukasz dobrego psychologa dziecięcego w Katowicach? Zapraszamy na konsultację z doświadczonym specjalistą Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth!

  POZNAJ NASZYCH SPECJALISTÓW  

Spis treści:


Kim jest psycholog dziecięcy i czym się zajmuje?

Psycholog dziecięcy zajmuje się terapią dzieci i młodzieży ukierunkowaną na zmianę mechanizmów psychologicznych, nieprawidłowych nawyków, sposobów reagowania, zachowań i innych aspektów psychologicznych.

Psycholog dziecięcy może (w niektórych przypadkach nawet powinien) być uzupełnieniem terapii podjętej również u innego specjalisty np. psychiatry dziecięcego, który diagnozując Pacjenta, wprowadza określony plan terapeutyczny, ujmując w tym skierowanie do psychologa.

Praca z dziećmi wymaga zaangażowania, umiejętności zbudowania zaufania, empatii, cierpliwości i wiele innych cech, które budują prawidłową relację w kontakcie Pacjent-psycholog. Współpraca psychologa polega przede wszystkim na radzeniu sobie z rozmaitymi emocjami, którymi kieruje się dziecko potrzebujące pomocy.

Dzieci i dorastająca młodzież, codziennie zmagają się z wieloma emocjami i trudnościami. Typowe zachowania dziecka (jakiś strach, nagła złość, mały lęk) mogą przerodzić się w niepokojące objawy, które zazwyczaj zauważają najbliżsi opiekunowie czy też nauczyciele.

Aby dziecko rozwijało się prawidłowo, na poziomie podstawowym muszą zostać zaspokojone jego potrzeby biologiczne i bezpieczeństwa. To bardzo ważne, ponieważ potrzeba bezpieczeństwa przekształca się w potrzebę przynależności a ta jest niezbędna do przyswajania norm.


Już dziś KUP ONLINE wizytę u psychologa dziecięcego!


Kiedy udać się do psychologa dziecięcego w Gdańsku?

Problemy, z którymi możesz zwrócić się z dzieckiem do psychologa dziecięcego to m.in.:

 • diagnoza ogólnego rozwoju dziecka,
 • objawy nieharmonijnego rozwoju dziecka: występowanie „za dużo” lub „za mało” określonego zachowania, niedostateczny rozwój emocjonalny lub społeczny, kłopoty zdrowotne (np. nietypowe alergie, wysypka), pojawiające się tiki, moczenie się dziecka,
 • problemy okresu dojrzewania,
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD),
 • uzależnienie od komputera, Internetu,
 • eksperymentowanie z substancjami psychoaktywnymi,
 • problemy psychologiczne, emocjonalne,
 • zaburzenia lękowe (w tym lęk separacyjny, ciągły strach),
 • zaburzenie obsesyjno-kompulsywne,
 • napady paniki,
 • zaburzenia odżywiania (bulimia, anoreksja, inne),
 • kompulsywne objadanie się,
 • choroba afektywna dwubiegunowa,
 • depresja,
 • i inne.

Pomoc psychologiczna dla dziecka

Pomoc psychologiczna to nieocenione wsparcie, które minimalizuje ryzyko rozwoju problemów dziecka w okresie dojrzewania i dorosłości. Specjalistyczne poradnictwo z ekspertem do spraw zdrowia psychicznego dzieci polega na:

 • pracy z emocjami dziecka,
 • wzmacnianiu mocnych stron pacjenta,
 • zmniejszaniu barier związanych z funkcjonowaniem społecznym i poznawczym,
 • badaniu psychologicznym: wywiad, rozmowa, zebranie danych o pacjencie i jego najbliższym otoczeniu,
 • przedstawieniu możliwości dostosowywania wymagań edukacyjnych, stymulowaniu rozwoju, zapobieganiu zniechęcenia (postawa wycofania).

Zwyczajowo, diagnoza psychologiczna w gabinecie, obejmuje spotkanie specjalisty-psychologa dziecięcego z rodzicami oraz cykliczne spotkania z dzieckiem (jeśli zachodzi taka potrzeba). Specjaliści zdrowia psychicznego w katowickim gabinecie, decydują się czasami na wykonanie testów psychologicznych.

Psycholog dziecięcy Katowice

Psycholog dziecięcy Katowice - kiedy udać się na konsultację?

Książkowy przykład dysfunkcji, która pojawia się u dziecka – może być łatwo dostrzegalnym zaburzeniem, co usprawnia podjęcie decyzji o skonsultowaniu się ze specjalistą-psychologiem.

Jednak bywa i tak, że to nie rodzice – ale nauczyciele czy osoby spoza najbliższego otoczenia zauważają atypowe zachowanie i nieprawidłowości zauważalne u dziecka (co dla wielu rodziców może być sytuacją frustrującą). Czasami nasze dzieci potrzebują wsparcia w pokonywaniu barier, jeśli proces rozwoju w jakiś sposób ulega dysharmonii.

Pomoc psychologiczna może okazać się niezbędna jeśli dziecko:

 • jest przesadnie nieśmiałe,
 • z reguły przybiera postawę bierną, wycofaną,
 • ma trudności adaptacyjne (w przedszkolu, w szkole), nie potrafi budować relacji z rówieśnikami,
 • zachowuje się buntowniczo, jest agresywne lub popada z tego tytułu w kłopoty, wchodzi w konflikty,
 • jest nadpobudliwe, nadwrażliwe,
 • jest często rozdrażnione, skrajnie drażliwe, zalęknione, zaniepokojone,
 • ma trudności z koncentracją i zapamiętywaniem, nie opanowuje szkolnego materiału i nie rozwija podstawowych umiejętności,
 • nie odczuwa potrzeby kontaktów społecznych, tworzy własny – zamknięty świat,
 • doświadczyło traumatycznych przeżyć, uczestniczyło w wypadku, było narażone na znaczny stres,
 • ma trudności natury emocjonalnej, nie potrafi panować nad swoimi emocjami, łatwo popada w gniew/złość lub zamyka się w sobie/jest nieśmiałe.

Ponadto, sygnałami alarmującymi dla rodziców powinien być:

 • trwały smutek dziecka,
 • zmiana nastroju, zachowania a nawet osobowości,
 • zmiany nawyków żywieniowych (w tym utrata masy ciała),
 • pogorszenie wyników w nauce (w tym wagarowanie),
 • samookaleczenia lub próby uszkodzenia ciała,
 • mówienie o śmierci, napominanie o samobójstwie,
 • nagła zmiana znajomych, przyjaciół, przynależność do określonej subkultury, zmiana dotychczasowych zainteresowań (w tym porzucenie dotychczasowych pasji).

Warto skorzystać z obiektywnego doradztwa psychologicznego w Katowicach. Rozmowa rodziców/opiekunów z osobą z zewnątrz, niezaangażowaną – może najzwyczajniej pomóc dziecku pokonywać trudności, uzewnętrzniać jego emocje i uspokoić wszystkie strony zainteresowane: zarówno małego pacjenta jak i jego opiekunów.

Zadania psychologa:

 • specjalista-psycholog pomaga dotrzeć do dziecka, dostrzegając m.in. jego zasoby,
 • dzięki profesjonalnej konsultacji, dziecko zaczyna poznawać lepiej siebie – a opiekunowie dostrzegają oprócz trudności, również pozytywne aspekty,
 • poradnia psychologiczna to miejsce, w którym dzieci i opiekunowie, dzięki zaangażowaniu psychologa, zaczynają nabierać zdrowego dystansu, łapią świeższą perspektywę w trudnym/specyficznym dla nich okresie.

Pomoc psychologiczna – profilaktyka

Czasami zwykła rozmowa z dzieckiem, jego najbliższym otoczeniem i nauczycielami to za mało, aby nasz podopieczny czuł się w nowej, trudniejszej sytuacji – bezpieczny. Warto zatem poszukać wsparcia w postaci konsultacji z psychologiem, gdy najbliższe dziecku osoby dorosłe doświadczają trudnej, obciążającej sytuacji w tym np.:

 • problemy finansowe,
 • utrata pracy,
 • zmiana miejsca zamieszkania,
 • wypadek/choroba,
 • śmierć bliskiej osoby,
 • niezrozumienie sytuacji społecznej (okres kwarantanny, izolacja, stan zagrożenia epidemiologicznego),
 • rozwód/separacja.

Jeśli opiekunowie borykają się ze swoimi problemami i nie są w stanie udzielić odpowiedniego wsparcia swojemu dziecku, należy rozważyć wizytę w poradni psychologicznej. Wbrew pozorom, dzieci przeżywają rozterki świata dorosłych, zamartwiają się, obwiniają, nie potrafią wytłumaczyć sobie zaistniałej w domu sytuacji.

Rodzicielska czujność, może uchronić dziecko przed pogłębianiem się problemów i trudności. Jeśli rodzic/opiekun zauważa pierwsze niepokojące zmiany, warto od razu podjąć działania profilaktyczne – rozmowa, wspólne wyjście na spacer, poświęcenie większej uwagi dziecku. Kłopoty, z którymi borykają się mali pacjenci, mogą być zbyt krępujące dla nich samych i będą bardziej otwarci w rozmowie z kimś innym, mniej zaangażowanym w sprawy rodzinne.

Pod niepozorną zmianą zachowania się dziecka, może kryć się:

 • trudne doświadczenie w szkole,
 • zawód miłosny,
 • wykluczenie z grona znajomych,
 • zetknięcie z przemocą fizyczną i psychiczną,
 • inne, przykre sytuacje, które mogą wpłynąć na samopoczucie i zdrowie psychiczne dziecka.

Pierwsza wizyta u psychologa dziecięcego - przygotowanie

Obecność i wsparcie rodzica/opiekuna – jest ważna na każdym etapie procesu psychologicznego. Dziecko, powinno wiedzieć dokąd się udaje i czego należy lub nie powinno się spodziewać podczas wizyty (uniknięcie nieprzyjemnych skojarzeń dziecka np. lekarz wykonujący zastrzyki).

Zachęcajmy dziecko do aktywnego uczestnictwa podczas spotkania z dziecięcym psychologiem, zapewnijmy pociechę, że konsultacja nie jest niczym złym i że to ma być wizyta dla jego zdrowia i dobrego samopoczucia.

Pierwsze spotkanie zwyczajowo odbywa się z samym rodzicem/opiekunem lub dzieckiem i rodzicem/opiekunem. Psycholog dziecięcy przeprowadza wywiad, zapoznaje się z sytuacją dziecka/rodziny, dopytuje o stan zdrowia, zachowania, zainteresowania, relacje społeczne i zaobserwowane trudności/zaburzenia. 

Psycholog podejmujący terapię z dzieckiem decyduje o przyjęciu określonej metody terapeutycznej podczas sesji i sposobów dotarcia do dziecka (rozmowa, zabawa).


Wybrane problemy psychologiczne dzieci

Każde niepokojące, zaobserwowane u dziecka zachowanie, które wzbudza niepokój – warte jest skonsultowania ze specjalistą z dziedziny psychologii. Czasami zwykła rozmowa z ekspertem rozwieje wiele wątpliwości i ułatwi codzienne funkcjonowanie dziecka w najbliższym otoczeniu. Z jakimi problemami mogą borykać się dzieci?

Lęk

Według encyklopedycznej definicji lęk, to emocja którą cechuje specyficzny, utrzymujący się dłużej stan emocjonalny (nastrój), w którym dominuje odczucie silnego zagrożenia lub zagrażającej zmiany, wywodzących się z nie znanego, niedostrzeganego źródła

U dziecka odczuwającego lęk, dochodzi do pobudzenia psychologicznego i biologicznego, jako specyficznego rodzaju odpowiedzi na pojawiające się zagrożenie. Lęk, jako jedna z wielu emocji – nie jest generalnie niczym złym, ponieważ dzięki niej już od najmłodszych lat uczymy się np. unikania zagrożenia.  

Jednak lęk który nosi znamiona emocji destrukcyjnej, potrafi skutecznie utrudnić codzienne funkcjonowanie. To właśnie wtedy, kiedy lęk staje się problemem, nasze dziecko czuje się przytłoczone strachem, niepokojem, obawą, przerażeniem i związanym z nim - ciągłym stresem.

O tym, jak mocno nasilone są emocje związane z lękiem, decyduje szereg czynników w tym:

 • uwarunkowania genetyczne,
 • przeszłe doświadczenia,
 • osobowość.

Ile kosztuje i gdzie umówić się do psychologa dziecięcego w Katowicach?

Na konsultację z psychologiem dziecięcym można umówić się w:

MH Katowice

MindHealth Centrum Zdrowia Psychicznego
ul. Henryka Jordana 11, 40-062 Katowice

od poniedziałku do piątku: 9:00 – 20:00

 

Ile kosztuje wizyta u psychologa dziecięcego w Katowicach? Koszt konsultacji psychologicznej dziecka w MindHealth zaczyna się od 190 zł.* Serdecznie zapraszamy! 


* Przedstawiona cena ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

KUP ONLINE