Psycholog dziecięcy Poznań - przebieg wizyty, cena; kiedy umówić dziecko do psychologa?

Data publikacji: 16.02.2021 ,Data aktualizacji: 02.12.2022
Czas czytania: 6 minut
Psycholog dzieciecy Poznan

Wszystkie dzieci bywają czasem smutne, rozdrażnione czy nadpobudliwe. Wiele z nich ma też okazjonalne problemy z koncentracją uwagi, siedzeniem w miejscu lub interakcją z innymi. Takie sytuacje nie są powodem do obaw. Jeśli jednak niepokojące zachowania lub nastroje występują często, trwają dłuższy czas, są nietypowe dla wieku lub powodują znaczne zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu naszej pociechy, mogą być oznaką problemów natury psychicznej. Warto wówczas skorzystać z profesjonalnego wsparcia psychologa dziecięcego.

Szukasz dobrego psychologa dziecięcego w Poznaniu? Umów dziecko na konsultację z doświadczonym specjalistą w Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth. Serdecznie zapraszamy na konsultację! 

  POZNAJ NASZYCH SPECJALISTÓW  

Spis treści:


Czym się zajmuje psycholog dziecięcy?

Psycholog - poznan

Konsultacja psychologa dziecięcego

od 170 zł

KUP WIZYTĘ

Psycholog dziecięcy jest specjalistą w dziedzinie zdrowia psychicznego dzieci i nastolatków. Pomaga przy wielu różnych problemach – od dysleksji po zaburzenia nastroju. Można się do niego zwrócić o diagnozę ogólnego rozwoju dziecka. Odgrywa też rolę w rozpoznawaniu i terapii trudności adaptacyjnych, zaburzeń rozwojowych (np. tych ze spektrum autyzmu) czy zaburzeń lękowych. Wspiera najmłodszych w radzeniu sobie z emocjami, relacjami rówieśniczymi oraz przesadną nieśmiałością i wycofaniem.

Służy również pomocą, kiedy dziecko ma problemy okresu dojrzewania, jest uzależnione od komputera, Internetu czy gier komputerowych lub eksperymentuje z substancjami psychoaktywnymi. Ponadto psycholog dziecięcy współpracuje z rodzinami w trudnych sytuacjach, np. w trakcie rozwodu. Może także wspomóc naszą pociechę w pogłębianiu zdolności oraz w wyborze ścieżki edukacyjnej lub zawodowej.

Psycholog dziecięcy Poznań – zakres pracy

Psycholog dziecięcy uczestniczy w diagnozowaniu i niefarmakologicznym wsparciu terapeutycznym problemów, takich jak np.:

 • zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD): to grupa zaburzeń rozwojowych, które charakteryzują się trudnościami w komunikacji społecznej oraz ograniczonym, powtarzającym się wzorcem zachowań, zainteresowań lub czynności. Początek autyzmu przypada na okres wczesnego rozwoju;
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD): objawia się nadmierną ruchliwością, zaburzeniami koncentracji uwagi oraz nadmierną impulsywnością. Symptomy ADHD pojawiają się już u kilkulatków;
 • zaburzenia odżywiania: zalicza się do nich bulimię, anoreksję czy zaburzenia z napadami objadania się. Są definiowane jako zaabsorbowanie idealną sylwetką, zaburzone myślenie o wadze i utracie wagi oraz niebezpieczne nawyki żywieniowe i dietetyczne. Powodują problemy emocjonalne i społeczne oraz powikłania fizyczne, które mogą zagrażać życiu.

Już dziś KUP ONLINE wizytę u psychologa dziecięcego!


 • zaburzenia lękowe: to zaburzenia charakteryzujące się lękiem nasilonym nieproporcjonalnie do okoliczności i objawami somatycznymi, które zakłócają zdolność dziecka do uczestniczenia w zabawie, nauce lub typowych sytuacjach społecznych odpowiednich dla wieku. Do zaburzeń lękowych zalicza się lęk separacyjny (prawidłowe zjawisko u dzieci do 3. roku życia), zaburzenie lękowe uogólnione, zaburzenie paniczne, fobie czy zespół stresu pourazowego (PTSD) występujący w odpowiedzi na przemoc, znęcanie się, uraz lub inne traumatyczne wydarzenia;
 • depresja i inne zaburzenia nastroju: depresja to stan charakteryzujący się długotrwale obniżonym nastrojem oraz szeregiem innych objawów psychicznych i somatycznych, które zaburzają zdolność dziecka do codziennego funkcjonowania w domu czy szkole i interakcji z innymi. Do zaburzeń nastroju należy też choroba dwubiegunowa (CHAD). W jej przebiegu naprzemiennie występują epizody depresji i manii lub hipomanii (wzmożonego nastroju i aktywności). Mogą też pojawiać się epizody mieszane;
 • schizofrenia: jest najpoważniejszym zaburzeniem psychotycznym (czyli przebiegającym z objawami psychozy). Psychoza to zaburzenie percepcji i myśli, które powoduje utratę kontaktu z rzeczywistością. Schizofrenia dotyka przede wszystkim młodych dorosłych, ale może rozpocząć się już w okresie dojrzewania, a nawet u dzieci.

Psycholog dziecięcy Poznań – testy psychologiczne

Do zdań specjalisty psychologii dziecięcej należy też przeprowadzanie testów psychologicznych. W Centrum Zdrowia Psychicznego Damiana w Poznaniu stosujemy np.: 

 • Kwestionariusze do diagnozy spektrum autyzmu ASRS: ułatwiają one diagnozę i leczenie zaburzeń ze spektrum autyzmu. Pomagają zidentyfikować cechy ASD u dzieci i młodzieży od 2. do 18. roku życia. Dzięki wersji dla rodzica oraz dla nauczyciela/opiekuna pozwalają zebrać informacje z wielu źródeł;
 • Kwestionariusze do diagnozy ADHD CONNERS 3: są narzędziem przeznaczonym do badania dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat. Służą do diagnozy ADHD i zaburzeń współwystępujących. Dostępne są w wersji dla rodzica, nauczyciela i samoopisowej. Pozwalają na procentowe określenie prawdopodobieństwa występowania ADHD;
 • Wielowymiarowy kwestionariusz samooceny MSEI: służy do badania samooceny i poczucia własnej wartości. Składa się z 11 skal umożliwiających opis badanego pod względem 11 aspektów, z których 9 dotyczy samooceny. Stosuje się go u młodzieży i dorosłych;
 • Kwestionariusze osobowości EPQ-R, EPQ-R(S): służą do badania osobowości. Oparto je na koncepcji osobowości H.J. Eysencka. Przeznaczone są osób dorosłych i młodzieży od 16. roku życia;
 • Inwentarz stanu i cechy lęku dla dzieci STAIC: używa się go u dzieci w wieku 10-14 lat w celu zbadania, czy konieczna jest pogłębiona diagnostyka pod kątem zaburzeń lękowych. Test składa się z 2 podskal – pierwsza służy do oceny lęku jako reakcji sytuacyjnej, a druga – jako uwarunkowania osobowościowego;
 • Kwestionariusze do diagnozy depresji u dzieci i młodzieży CDI-2: pozwalają na ocenę objawów depresji u dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat. Mają wersję dla rodziców/opiekunów, nauczycieli i samoopisową. Zawierają skale służące do pomiaru problemów emocjonalnych i tych związanych z codziennym funkcjonowaniem.

Psycholog dziecięcy Poznań

Kiedy się zgłosić na wizytę do psychologa dziecięcego?

Znakiem, by udać się do psychologa jest opóźnienie dziecka na tle grupy rówieśniczej i zachowania nieadekwatne do wieku rozwojowego. Ze specjalistą warto się skonsultować także w przypadku zmian nastroju i ogólnych zaburzeń w codziennym funkcjonowaniu pociechy w domu, szkole czy w kontaktach społecznych. Wsparcie psychologa jest też przydatne, kiedy razem z latoroślą uczestniczymy w stresującej sytuacji, np. jesteśmy w trakcie rozwodu, żałoby, poważnej choroby czy zmiany miejsca zamieszkania.

Problemy natury psychicznej u dzieci i młodzieży – sygnały ostrzegawcze

Sygnały ostrzegawcze, które powinny nas skłonić do zgłoszenia się po pomoc psychologiczną dla dziecka to m.in.:

 • nadmierne rozdrażnienie i niepokój;
 • problemy z koncentracją;
 • trudności adaptacyjne w szkole, przedszkolu czy żłobku;
 • przesadna nieśmiałość i wycofywanie się;
 • problemy z budowaniem relacji z rówieśnikami;
 • trudności z opanowaniem emocji;
 • silne lęki, które uniemożliwiają funkcjonowanie;
 • trwały smutek;
 • skrajna drażliwość;
 • zmiany nastroju, zachowania lub osobowości;
 • zmiany nawyków żywieniowych;
 • utrata wagi;
 • zaburzenia snu;
 • częste bóle głowy lub brzucha;
 • pogorszenie wyników w nauce;
 • wagarowanie;
 • samookaleczanie;
 • mówienie o śmierci czy samobójstwie.

Psycholog dziecięcy Poznań – przebieg wizyty

W pierwszym spotkaniu z psychologiem uczestniczy sam rodzic lub dziecko z opiekunem. W trakcie konsultacji specjalista przeprowadza wywiad dotyczący naszej pociechy i powodu wizyty. Należy przygotować się na pytania o stan zdrowia dziecka, jego zachowanie we wczesnym dzieciństwie, zainteresowania, relacje rówieśnicze oraz zaobserwowane problemy.

Warto mieć ze sobą dotychczasową dokumentację latorośli. Późniejsze spotkania dziecka sam na sam z psychologiem mogą mieć formę zabawy lub rozmowy.


Gdzie umówić się do psychologa dziecięcego w Poznaniu?

Na konsultację z psychologiem dziecięcym można umówić się w:

MH Poznań

MindHealth Centrum Zdrowia Psychicznego
ul. Woźna 14, 61-777 Poznań

od poniedziałku do piątku: 9:00 – 20:00

 

Psycholog dziecięcy Poznań - cena wizyty

Ile kosztuje konsultacja psychologiczna dziecka w Poznaniu? Cena wizyty u psychologa dziecięcego w Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth zaczyna się od 170 zł. Serdecznie zapraszamy do zapisów!

Jak przygotować dziecko do wizyty u psychologa?

Nasz udział w procesie diagnostycznym i terapii jest ważny na każdym etapie. By przygotować dziecko do pierwszej wizyty, wytłumaczmy mu otwarcie dokąd i w jakim celu się udajemy. Powiedzmy, że spotkanie jest potrzebne, by malec poczuł się lepiej. Uspokójmy, że nie będzie konieczne badanie czy zastrzyki. Wyjaśnijmy, że pociechę czeka rozmowa ze specjalistą i zachęćmy do aktywnego udziału w spotkaniu.

KUP ONLINE