Psycholog Katowice

Data publikacji: 06.05.2021 ,Data aktualizacji: 02.12.2022
Czas czytania: 5 minut
Psycholog Katowice

Psychologia to dziedzina nauki bardzo złożona, dotykająca ludzkiej psychiki i związanej z nią relacji międzyludzkich, doświadczeń oraz przeżyć. Jeśli potrzebujesz profesjonalnego wsparcia psychologicznego, skorzystaj z usług MindHealth w Katowicach. Nasi specjaliści oferują pomoc i wsparcie w neutralnej przestrzeni gabinetu psychologicznego. Zapraszamy!

  POZNAJ NASZYCH SPECJALISTÓW  


Spis treści:


Kim jest psycholog?

W świetle prawa, psychologiem jest osoba świadcząca usługi psychologiczne, a w szczególności podejmuje się:

 • diagnozy psychologicznej,
 • opiniowaniu,
 • orzekaniu, o ile przepisy odrębne tak stanowią,
 • psychoterapii,
 • udzielaniu pomocy psychologicznej.

Specjalista-psycholog udziela pomocy psychologicznej, prowadzi badania psychologiczne, planuje oraz przeprowadza testy służące pomiarom psychofizycznym w tym cech tj. inteligencja, umiejętności, zdolności. W gabinecie psychologicznym przeprowadzana jest analiza wpływu dziedziczenia, czynników społecznych i zawodowych wpływających na sposób myślenia i zachowanie pacjenta.


Z jakimi problemami udać się do psychologa w Katowicach?

Wiele osób potrzebuje wsparcia w formie konsultacji psychologicznej a tym samym obiektywnej rozmowy, neutralnej perspektywy wolnej od uprzedzeń i t.zw. szufladkowania.

Psycholog pomaga zrozumieć mechanizmy rządzące psychiką człowieka, uczy stylów radzenia sobie z problemami. To zawód wymagający wielkiej empatii, zrozumienia, cierpliwości, odporności na stres i elastyczności w podejściu do pracy z pacjentem.

Z jakimi problemami można przyjść do psychologa w Katowicach?

 • przewlekły stres,
 • obniżenie nastroju, poczucie beznadziei,
 • depresja,
 • zaburzenia lękowe,
 • niska samoocena,
 • choroba afektywna dwubiegunowa (CHAD),
 • nerwica,
 • natręctwa (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne),
 • fobie,
 • zespół stresu pourazowego PTSD,
 • syndrom DDA – Dorosłe Dzieci Alkoholików,
 • psychozy,
 • zaburzenia snu, bezsenność,
 • pracoholizm,
 • uzależnienia (w tym m.in. alkohol, narkotyki, dopalacze, hazard, komputer),
 • zaburzenia odżywiania (jadłowstręt, kompulsywne objadanie się),
 • choroby wieku podeszłego,
 • kryzys w związku (kłótnie, separacja),
 • wypalenie zawodowe, problemy w pracy.

Już dziś KUP ONLINE wizytę u psychologa!


Depresja

Jest chorobą, która według klasyfikacji ICD-10, cechuje się występowaniem określonych objawów podstawowych i dodatkowych, które ocenia się według skali nasilenia epizodów depresyjnych (od depresji łagodnej, przez umiarkowaną do stanu ciężkiego).

Obserwuje się znaczny wzrost występowania tej choroby w populacji. Niepokojąco rosnące są również statystyki realizowania recept na leki przeciwdepresyjne w grupie społecznej poniżej 18 roku życia – choć leki te przepisywane są również w przypadku innych zaburzeń (w tym lękowych).

Depresja jest chorobą zarówno umysłu jak i ciała, dlatego w większości przypadków u chorych diagnozuje się nie tylko objawy psychiczne, ale również somatyczne. Charakteryzują się one dużą różnorodnością u poszczególnych osób, a każdy z objawów może mieć różne nasilenie.

Zaburzeniom depresyjnym towarzyszy zawsze długotrwała niezdolność do działania nawet jeśli w jakiś sposób udaje się choremu radzić z codziennymi problemami.

Objawy depresji (wskazuje się na jej wystąpienie, przy utrzymujących się kilku objawach przynajmniej 2 tygodnie):

 • obniżenie nastroju, ciągły smutek,
 • utrata zainteresowań i/lub radości,
 • obniżenie energii lub wzmożona męczliwość,
 • utrata własnej wartości,
 • poczucie winy,
 • myśli samobójcze,
 • zaburzenia woli, uwagi,
 • zahamowanie, niepokój,
 • zaburzenia snu,
 • zahamowanie łaknienia (utrata masy ciała),
 • płacz,

a ponadto, występowanie objawów psychopatologicznych i somatycznych w tym m.in.:

 • obojętność emocjonalna,
 • myślenie depresyjne,
 • urojenia,
 • wczesne budzenie się lub nadmiernie długie spanie,
 • spowolnienie psychiczne i fizyczne,
 • utrata zainteresowania seksem,
 • uczucie zmęczenia.

Psycholog Katowice

Psycholog Katowice - rola i zadania

Problemy interpersonalne to jeden z problemów, z którym borykają się osoby korzystające z profesjonalnej opieki psychologicznej. Przewlekły dyskomfort psychiczny, może pogłębiać już i tak nadszarpnięte samopoczucie pacjenta a związany z nim stres destruktywnie wpływa na codzienne, społeczne funkcjonowanie. Przyczyn takiego stanu, może być wiele – objawem lub przyczyną stają się niekiedy lęki, fobie a nawet depresja.

Należy dbać o zdrowie psychiczne na równi z kondycją fizyczną – zatem nie bez znaczenia pozostają: styl życia, czas wolny, radzenie sobie z trudnościami, rozpoznawanie swoich emocji, mocnych oraz słabych stron. Zrozumienie innych ludzi i siebie, pomaga osiągnąć zadowolenie z życia.

W gabinecie psychologicznym nasi specjaliści podejmują działania dostosowane do potrzeb i stanu zdrowia pacjenta. Podejmowane są rozmowy dotyczące najważniejszych sfer życia człowieka w przestrzeni:

 • osobistej – w tym związek, seksualność, rodzicielstwo, rozwój,
 • społecznej – budowanie relacji z innymi ludźmi,
 • pracy – rozwój kompetencji, postaw i motywacji,
 • zdrowia – kondycja psychiczna wpływająca na zdrowie i samopoczucie.

Testy psychologiczne Katowice

Testy psychologiczne są znormalizowanymi i w pełni zobiektywizowanymi metodami, za pomocą których określa się cechy osób badanych, dotyczących ich zdolności, sprawności, postawy czy zainteresowania.

Prawidłowo skonstruowane testy psychologiczne, powinny być normalizowane, standaryzowane, rzetelne i trafnie sformułowane (miara psychometryczna). Jako narzędzia, wykorzystywane są również w pracy z pacjentem w gabinecie psychologicznym.

Rodzaje testów psychologicznych:

Testy zdolności (np. inteligencji):

 • Test Matryc Ravena;
 • Test APIS;
 • Test Inteligencji Cattella (CFT);
 • Test inteligencji OMNIBUS;
 • WAIS-R;
 • Test IQ.

Testy osobowości:

 • Standardowe;
 • Inwentarz Osobowości NEO-FFI;
 • Inwentarz Osobowości NEO-PI-R;
 • Kwestionariusz Osobowości Eysencka (EPQ-R) Projekcyjne;
 • Test Apercepcji Tematycznej (TAT);
 • Test Zdań Niedokończonych Rottera;
 • Test Drzewa;
 • Test Rorschacha.

Testy temperamentu:

 • Kwestionariusz Temperamentu (PTS)
 • Kwestionariusz Temperamentu EAS
 • Formalna Charakterystyka Zachowania - Kwestionariusz Temperamentu (FCZ-KT)

Testy kwalifikacji (w tym kompetencji zawodowych):

 • Kwestionariusz Kompetencji Społecznych (KKS);
 • Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych (CISS);
 • Skala I-E w Pracy;
 • Skala Dyrektywności;
 • Kwestionariusz Stanu i Cechy Lęku;
 • Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej INTE.

Jak się przygotować na pierwszą wizytę u psychologa?

Wiele osób, które jeszcze nie podjęły się kontaktu ze specjalistą-psychologiem, obawia się pierwszej wizyty zwłaszcza, jeśli o swoich problemach nie rozmawiali z nikim innym. Pojawia się cały wachlarz emocji i skojarzeń, które rodzą dodatkowy stres, lęk, zawstydzenie.

Wizyta u psychologa, jak każda inna wizyta u specjalisty do spraw zdrowia, opiera się na kilku wspólnych punktach:

 • rozmowa,
 • wywiad,
 • obserwacja,
 • udzielenie specjalistycznych zaleceń.

Ponadto, po wstępnej diagnozie i konsultacji, specjalista podejmuje się fachowej oceny sytuacji i przedstawia możliwe rozwiązania: proponuje podjęcie określonych działań, zachęca do konsultacji ze specjalistami z innych dziedzin, proponuje możliwości zgodne z zapotrzebowaniem i oczekiwaniami pacjenta. Psycholog może zaproponować wykonanie testów psychologicznych.


Konsultacje psychologiczne w Katowicach

Życie osobiste i zawodowe może być źródłem stresu, którego nadmiar skutecznie dezorganizuje codzienne funkcjonowanie, relacje i samopoczucie. Pacjenci zgłaszają się na konsultacje ze specjalistami z zakresu psychologii, z wielu różnych przyczyn.

Nie każdy jest w stanie poradzić sobie samemu z trudnościami, dlatego warto udać się do psychologa, jeśli pojawiają się czynniki (w tym traumatyczne, krytyczne), wyzwalające silne uczucia tj.:

 • wypadek,
 • choroba,
 • śmierć bliskiej osoby, członka rodziny, przyjaciela,
 • nałóg bliskiej osoby (współuzależnienie),
 • kłopoty w relacji z partnerem/z bliską osobą, kryzys w związku,
 • rozwód, separacja, zerwania relacji z bliską osobą,
 • poronienie, aborcja,
 • utrata lub zniszczenie majątku, problemy finansowe,
 • zmiana stanu cywilnego rodziców – rozwód,
 • powiększenie rodziny, narodziny, adopcja dziecka,
 • problemy z prawem, pobyt w więzieniu,
 • podjęcie ważnej decyzji.

Gdzie umówić się do psychologa w Katowicach?

Na konsultację u psychologa można umówić się w:

MH Katowice

Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth

ul. Henryka Jordana 11, 40-062 Katowice
od poniedziałku do piątku: 9:00 – 20:00

Ile kosztuje konsultacja z psychologiem w Katowicach?

Koszt wizyty u psychologa w MindHealth zaczyna się od 165 zł.* Serdecznie zapraszamy do zapisów!


* Przedstawiona cena ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

KUP ONLINE