Psycholog Kraków

Data publikacji: 08.09.2021 ,Data aktualizacji: 02.12.2022
Czas czytania: 6 minut
psycholog Kraków

Niezależnie od tego, w jakim okresie życia jesteś i z jakim problemem się zmagasz, jeżeli czujesz, że stoisz na granicy swojej wytrzymałości, potrzebujesz psychologicznego wsparcia, profesjonalnej porady lub po prostu czujesz, że musisz z kimś otwarcie i rzeczowo porozmawiać – umów się na konsultację do dobrego psychologa w Krakowie w Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth.

Zapraszamy do miejsca pełnego zrozumienia i empatii, gdzie przy wsparciu specjalistów pomożemy Ci uporać się z problemami osobistymi, rodzinnymi i zawodowymi. Zadbaj o swoje zdrowie – zacznij pozytywną zmianę, wspierając jakość swojego życia już dziś.

Kim jest psycholog, kiedy umówić się na konsultację i ile kosztuje wizyta u psychologa w Krakowie? Przeczytaj artykuł przygotowany przez naszych Ekspertów.

  POZNAJ NASZYCH SPECJALISTÓW  

Spis treści:


Psycholog Kraków - czym się zajmuje?

Psycholog - krakow

Konsultacja psychologa

od 170 zł

KUP WIZYTĘ

Psycholog to osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje w zawodzie wynikające m.in. z efektów kształcenia. Docelowa praca z Pacjentem w gabinecie psychologicznym wymaga więc ukończenia odpowiednich studiów i dokształcania się, ponieważ psychologia (jako nauka) jest kierunkiem mocno dynamicznym.

Zawód psychologa jest regulowany i wpisany do rejestru „klasyfikacji zawodów i specjalności” z kodem 263401. Aktualnie obowiązującą ustawą o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów jest akt prawny uchwalony 8 czerwca 2001 r. (15 marca 2021 roku został przedstawiony projekt nowej ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów).

Kompetencje psychologa

Bezsprzecznie, psycholog jest zawodem zaufania publicznego a świadczenie pomocy psychologicznej wymaga od specjalistów posiadania niezbędnych kompetencji zawodowych. Obok wspomnianego wykształcenia (zestawu wiedzy i umiejętności), w codziennej pracy psycholog wykorzystuje zestaw predyspozycji niezbędnych w pracy z Pacjentem.

Psycholog to osoba, która posiada wiedzę w zakresie zachowań ludzkich a tym samym pomaga zrozumieć umysł i wyjaśnić przebieg procesów psychicznych. Kwalifikacje zdobyte przez psychologa, upoważniają specjalistów do podejmowania się świadczeń w zakresie:

 • diagnozy psychologicznej;
 • opiniowania;
 • orzekania;
 • psychoterapii;
 • pomocy psychologicznej.

Praca z ludźmi w zakresie ich zdrowia i komfortu psychologicznego, które wpisane są w codzienną pracę z Pacjentami, wymagają odpowiednich predyspozycji ze strony psychologów, aby sposoby postępowania, zachowania i postrzegania przekładały się na jak najefektywniejszą pracę z Pacjentami.

Specjaliści psychologii:

 • posiadają wiedzę o zachowaniu i przewidywaniu zachowań ludzi w sytuacjach kryzysowych, traumatycznych, konfliktowych;
 • posiadają wiedzę w zakresie interwencji psychologicznej;
 • posiadają umiejętności projektowania, organizowania, przeprowadzania i interpretowania badań psychologicznych;
 • znają i respektują kodeks etyczny psychologów, który wymienia najważniejsze cechy zawodu zaufania publicznego tj. zachowanie prywatności i poufności;
 • są świadomi wpływu swojej pracy na zdrowie swoich Pacjentów;
 • są wyposażeni w: empatię, umiejętność słuchania, potrafią się dobrze komunikować, mają zdolności analityczne

Ponadto, dobry psycholog to nie tylko specjalista posiadający pewien zakres umiejętności, ale również osoba, która potrafi się tymi zdolnościami odpowiednio posługiwać.

Czym zajmuje się psycholog?

Nowoczesna wiedza psychologiczna, w którą wyposażeni są psycholodzy, pozwala Pacjentom rozumieć podstawowe mechanizmy rządzące zachowaniami (zarówno grupy jak i jednostki).

Celem nadrzędnym konsultacji psychologicznej, jest udzielenie niezbędnego wsparcia osobie poszukującej pomocy. To dzięki współpracy z psychologiem Pacjenci odzyskują utraconą radość życia, wprowadzają zmiany, zaczynają radzić sobie z emocjami i przekonaniami. Końcowy efekt terapii zależy m.in. od sytuacji Pacjenta (w tym dotyczącej zdrowia), stopnia złożoności problemu i otwartości na pomoc.

Droga do uzdrowienia może poruszać inne istotne kwestie, których przepracowanie będzie gwarantem zdrowia psychicznego. Wizyta u psychologa może dotyczyć wprowadzenia zmiany lub wypracowania skutecznych rozwiązań problemu.

KUP ONLINE

Zakres pomocy psychologicznej

Wykonywanie zawodu psychologa polega na świadczeniu profesjonalnych usług psychologicznych, w tym m.in. na:

 • diagnozie psychologicznej;
 • opiniowaniu;
 • orzekaniu;
 • podejmowaniu psychoterapii (w określonym nurcie psychologicznym);
 • udzielaniu specjalistycznej pomocy psychologicznej (doradztwo psychologiczne);
 • prowadzeniu badań psychologicznych (z zakresu psychologii klinicznej, ogólnej, pracy, rozwojowej i wychowawczej, społecznej oraz psychologii pracy);
 • przeprowadzaniu testów psychologicznych, ich interpretacja i ocena (dokonywanie pomiarów psychicznych m.in. inteligencji, zdolności, umiejętności);
 • poradnictwie (konsultacji) po wykonaniu niezbędnych badań (testów);
 • organizowaniu zajęć terapeutycznych i wywiadów (w zależności od miejsca wykonywania działalności – podczas spotkań indywidualnych lub grupowych);
 • analizowaniu czynników wpływających na zdrowie psychologiczne i psychiczne Pacjenta (dziedziczenie, czynniki społeczne, zawodowe i inne);
 • prowadzeniu poradnictwa rodzinnego.

Psychologia jako nauka

Psychologia jest dziedziną nauki rozwijającą się, jako zawód wymaga ciągłego dokształcania i zdobywania nowej, uaktualnionej wiedzy. Spośród specjalizacji psychologicznych wyróżnia się m.in.:

 • psychologia ogólna;
 • psychologia osobowości;
 • psychologia rozwojowa;
 • psychologia kliniczna, neuropsychologia kliniczna, psychologia kliniczna dziecka i rodziny;
 • psychologia społeczna;
 • psychologia sądowa;
 • psychologia biznesu;
 • psychologia zdrowia i rehabilitacji;
 • psychologia pracy;
 • psychologia diagnostyczna.

Cena psychologa w Krakowie

Cena konsultacji psychologa w Centrum Zdrowia Psychicznego w Krakowie wynosi 170 zł*. Istnieje możliwość przeprowadzenia konsultacji telemedycznych.

Jeżeli szukasz psychologa w Krakowie, zapiszmy się do MindHealth przy ulicy Krowoderskiej 6/8. Zgłoszenia do placówki przyjmowane są pod numerem telefonu 22 566 22 24. a także online, za pośrednictwem sklepu internetowego oraz Portalu Pacjenta Damian Online. Skontaktuj się już dziś!

KUP ONLINE

* Przedstawiona cena ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.


Dlaczego warto korzystać z usług psychologa w Krakowie?

W atmosferze życzliwości i wzajemnego szacunku, z motywacją i otwartością w tle – tak wygląda spotkanie ze psychologiem w Krakowie. Gabinet, do którego zapraszani są Pacjenci, to neutralna przestrzeń ułatwiająca rozmowę o trudnościach dnia codziennego, problemach, które nierzadko narastają latami.

Psycholog to osoba, która swoją wiedzą teoretyczną, umiejętnościami i doświadczeniem, potrafi zmienić jakość życia Pacjentów na lepsze. To dzięki ścisłej współpracy ze specjalistą, osoba korzystająca z pomocy psychologicznej wpływa na siebie i swoje możliwości, poprawia relacje z otoczeniem a także wykorzystuje ukryte zasoby i zdolności.

Czym są czynniki wyzwalające?

Bez względu na płeć, wiek czy status społeczny, napotkany problem i trudne emocjonalnie sytuacje stają się czynnikami wyzwalającymi silne uczucia. Są nimi wydarzenia takie jak:

 • wypadek (uczestniczenie w wypadku, bycie świadkiem lub sprawcą);
 • choroba (własna lub osoby bliskiej, nagła, długotrwała, przewlekła, związana z niepełnosprawnością);
 • śmierć bliskiej osoby, członka rodziny, przyjaciela;
 • nałóg bliskiej osoby (współuzależnienie),
 • trudności w relacji z partnerem lub inną bliską osobą (brak zrozumienia, kryzys w związku, wyrządzona krzywda, przykre doświadczenia w relacji interpersonalnej);
 • rozwód, separacja, zerwania relacji z bliską osobą;
 • trudności związane z zajściem w ciąże (poronienie, aborcja);
 • trudności i wyzwania macierzyństwa;
 • nagła utrata lub zniszczenie majątku, problemy finansowe, utrata pracy;
 • powiększenie rodziny, narodziny, adopcja dziecka,
 • problemy z prawem, pobyt w więzieniu (problemy własne lub bliskiej osoby);
 • podjęcie ważnej, życiowej decyzji.
KUP ONLINE

Przebieg wizyty u psychologa

Specjaliści, stosując wybrane teorie psychologiczne, potrafią wyjaśnić powstawanie określonych procesów psychologicznych oraz prawidłowości rządzących zachowaniem człowieka. Wiedza psychologiczna to cenny zasób informacji dotyczących umiejętności przewidywania zachowań, mechanizmów wpływających na zmianę tych zachowań oraz prawidłowości w poszczególnych etapach rozwoju człowieka.


Psycholog Kraków - kiedy udać się na wizytę?

Szukający wsparcia człowiek oczekuje profesjonalnej pomocy, dlatego niezbędne jest, by psycholog posiadał odpowiednie kwalifikacje moralne i ukształtowane poczucie własnej tożsamości. Do gabinetu psychologicznego w Krakowie zgłaszają się osoby z różnymi trudnościami i doświadczeniami życiowymi, dlatego nasi specjaliści potrafią odpowiednio dobrać narzędzia i metody do danego problemu diagnostycznego.

W gabinecie psychologicznym przeprowadza się badania i interpretuje wyniki, by zastosować najodpowiedniejszą terapię lub przeprowadzić najefektywniejsze poradnictwo – również w celach profilaktycznych. 

Z jakimi problemami można przyjść do psychologa w Krakowie?

 • przewlekły stres;
 • traumatyczne, przykre, obciążające doświadczenie życiowe;
 • odczuwanie ciągłego smutku, obniżenie nastroju, poczucie beznadziei, przygnębienie;
 • depresja, podejrzenie depresji;
 • zaburzenia lękowe;
 • niska samoocena, brak akceptacji siebie;
 • problemy w szkole, problemy z rówieśnikami;
 • choroba afektywna dwubiegunowa (CHAD);
 • poczucie stagnacji, brak chęci, brak motywacji;
 • kryzys w związku (kłótnie, separacja);
 • wypalenie zawodowe, problemy w pracy;
 • natręctwa (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne), fobie;
 • zespół stresu pourazowego PTSD;
 • zaburzenia snu, bezsenność, koszmary senne;
 • zaburzenia odżywiania;
 • syndrom DDA – Dorosłe Dzieci Alkoholików;
 • psychozy;
 • uzależnienia od substancji psychoaktywnych lub czynności tzw. behawioralne (w tym m.in. uzależnienie od alkoholu, narkotyki, dopalacze, hazard, pracoholizm);
 • choroby wieku podeszłego.

Co warto wiedzieć o konsultacji?

 • konsultacja z psychologiem następuje za zgodą osoby (Pacjenta) lub grupy osób (Pacjentów), które stanowią podmiot diagnozowania i oddziaływania psychologicznego;
 • psycholog ma obowiązek poinformowania klienta o celu postępowania psychologicznego (w tym o jego przebiegu) – powinien również uzyskać akceptację planowanych czynności;
 • specjalista-psycholog ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z Pacjentem gabinetu psychologicznego, uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu i podejmowanych czynności.

 

Źródła: