Psycholog Toruń - zadania, cena, przebieg wizyty; kiedy udać się do psychologa?

Data publikacji: 12.04.2022
Czas czytania: 6 minut
dobry psycholog torun

Czujesz, że przestajesz sobie radzić z problemem w domu, w pracy? Potrzebujesz fachowej konsultacji w trudnej, życiowej sytuacji? A może podjąłeś decyzje o zwiększeniu swojej pewności siebie i chcesz, aby na tej drodze towarzysz Ci specjalista?

Gabinet psychologiczny to neutralna przestrzeń, w której Pacjenci przy wsparciu psychologa omawiają istotne dla dobrego samopoczucia i zdrowia kwestie.

Czym zajmuje się psycholog, ile kosztuje wizyta u dobrego psychologa w Toruniu i na czym polega terapia? Kiedy udać się konsultację psychologiczną? Pomoc doświadczonych specjalistów z zakresu psychologii i psychoterapii osób dorosłych, oferuje MindHealth – Centrum Zdrowia Psychicznego w Toruniu.

  POZNAJ NASZYCH SPECJALISTÓW  

Spis treści:


Kim jest psycholog? 

Psycholog to zawód wymagający posiadania odpowiednich kwalifikacji wynikających z efektów kształcenia. Od specjalistów wymaga się posiadania dokumentów potwierdzających możliwość udzielania świadczeń psychologicznych. Obowiązującym aktem prawnym jest ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.

Psycholog - torun

Konsultacja psychologa

od 150 zł

KUP WIZYTĘ

Psycholog w Toruniu udziela świadczeń w postaci:

 • diagnozy psychologicznej,
 • opiniowania,
 • orzekania,
 • pomocy psychologicznej
 • oraz psychoterapii, która dodatkowo wymaga posiadania odpowiedniego przeszkolenia w tym zakresie.

Zawód psychologa wpisany jest do rejestru zawodów regulowanych z kodem 263401. Psycholog to zawód zaufania publicznego.

Zgodnie z wymogami ustawowymi, psycholog musi posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych (w Polsce magisterskich, za granicą równorzędnych, uznanych w kraju). Koniecznym jest odbycie podyplomowego stażu zawodowego, po którym psycholog uzyskuje pełne prawo do wykonywania zawodu. Niezbędnym elementem uzupełniającym kształcenie jest posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

Psycholog posiadający dodatkowo kwalifikacje psychoterapeuty, uzyskuje na drodze certyfikacji, uprawnienia terapeutyczne w określonym nurcie psychologii. Specjaliści nierzadko podejmują się również uczestnictwa w szkoleniach dodatkowych.

Psycholog Toruń - zadania i kompetencje

Psycholog to specjalista pomagający Pacjentom uporać się z problemami natury psychologicznej. Dobrostan psychiczny znacząco wpływa na ogólne samopoczucie, zatem wszelkie niedomagania, nieprzepracowane problemy, trudności czy nadmierny stres, mogą skutecznie obniżyć jakość życia i stać się przyczyną chorób w sferze fizycznej.

Podstawowym zadaniem specjalisty jest udzielanie profesjonalnej pomocy i niezbędnego wsparcia psychologicznego.

Specyfika zawodu psychologa wymaga posiadania predyspozycji w tym tzw. kompetencji miękkich czyli cech psychofizycznych i umiejętności społecznych (interpersonalnych). Dobry psycholog charakteryzuje się wysoką empatią, umiejętnością słuchania, potrafi dobrze się komunikować i posiada zdolności analityczne.

Ponadto, od psychologów oczekuje się umiejętności organizacyjnych, samodzielności, elastyczności, inicjatywy, pewności siebie oraz umiejętności motywowania, a także inspirowania ludzi. Zawód psychologa bezsprzecznie związany się z posiadaniem zdolności rozwiązywania problemów, konfliktów, a także dostosowywania się do osób z istniejącymi ograniczeniami w kwestii zdrowia.

Specjalista psychologii w Toruniu posiada:

 • szczególną wiedzę o zachowaniu i przewidywaniu zachowań ludzi w sytuacjach kryzysowych, traumatycznych, konfliktowych, trudnych
 • wiedzę w zakresie interwencji psychologicznej
 • umiejętności projektowania, organizowania, przeprowadzania i interpretowania badań psychologicznych

Zawód związany jest z zaufaniem, którym Pacjent obdarza psychologa, dlatego specjaliści muszą respektować kodeks etyczny uwzględniający m.in. zachowanie prywatności i poufności.

Pomoc psychologiczna w Toruniu może przybierać różne formy, takie jak:

dobry psycholog Toruń


W jakich problemach pomaga psycholog?

Problemy, z którymi możesz zwrócić się do psychologa w Toruniu to m.in.:

 • stres, nadmiar stresu, chroniczny stres;
 • obniżona samoocena i poczucie własnej wartości;
 • trudności w życiu osobistym, problemy z partnerem, separacja, rozwód;
 • trudności w nawiązywaniu bliskich relacji;
 • problemy w życiu zawodowym, wypalenie zawodowe, „ucieczka” w pracę i pracoholizm;
 • podjęcie ważnej decyzji;
 • przeżywanie trudnych emocji;
 • doświadczenie śmierci bliskiej osoby, niepełnosprawności, choroby, wypadku;
 • zaburzenia snu, bezsenność;
 • zaburzenia odżywiania: anoreksja, bulimia;
 • zaburzenia lękowe, nerwice, fobie, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne;
 • uzależnienia od substancji: alkoholizm, narkomania, dopalacze;
 • uzależnienia czynnościowe (behawioralne): hazard, gry komputerowe, seksoholizm i inne;
 • depresja;
 • choroba afektywna dwubiegunowa (CHAD);
 • syndrom DDA, DDD;
 • zespół stresu pourazowego PTSD;
 • psychozy;
 • choroby wieku podeszłego;
 • inne problemy, z którymi warto udać się na konsultacje psychologiczną.
KUP ONLINE

Psycholog Toruń - przebieg wizyty

Doświadczony psycholog dostosowuje sposób pracy do sytuacji Pacjenta - jego predyspozycji, stanu zdrowia, a także wieku. Modyfikacja technik psychologicznych ma na celu jak najdokładniejszą analizę problemu i odpowiedź w formie diagnozy i dalszego sposobu postępowania.

Psycholog umiejętnie przeprowadza analizę osobowości i zachowania Pacjenta. Specjaliści korzystają również z pogłębionej, psychologicznej analizy mechanizmów regulujących zachowania (osobiste, społeczne).

Wszystkie czynności odbywające się w gabinecie psychologicznym w Toruniu mają przede wszystkim pomóc Pacjentowi, dlatego tak ważne jest posiadanie przez specjalistów dziedzin społecznych odpowiednich kompetencji i umiejętności tj.: sumienność w dążeniu do rezultatów, otwartość na innych, zdolność podejmowania decyzji, umiejętność dostrzegania zależności i wyciągania wniosków.

Świadczenie usług psychologicznych opiera się m.in. na wykonywaniu szeregu określonych czynności. W zależności od potrzeb, sytuacji Pacjenta i standardów leczenia, psycholog podczas wizyt zajmuje się m.in.:

 • wywiadem anamnestycznym (badaniem podmiotowym) obejmującym podstawową czynność procesu diagnostycznego;
 • profesjonalną diagnozą psychologiczną;
 • opiniowaniem;
 • orzekaniem;
 • podejmowaniem procesu psychoterapii (w określonym nurcie psychologicznym, np. psychoanalizą, terapią poznawczo-behawioralną, terapią Gestalt);
 • udzielaniem specjalistycznej pomocy psychologicznej (doradztwo psychologiczne);
 • prowadzeniem badań psychologicznych (z zakresu psychologii klinicznej, ogólnej, pracy, rozwojowej i wychowawczej, społecznej oraz psychologii pracy);
 • przeprowadzaniem testów psychologicznych, ich interpretacją i oceną (dokonywanie pomiarów psychicznych m.in. inteligencji, zdolności, umiejętności);
 • interpretacją i omówieniem wyników zleconych badań;
 • organizowaniem zajęć terapeutycznych i wywiadów (w zależności od miejsca wykonywania działalności – podczas spotkań indywidualnych lub grupowych);
 • analizowaniem czynników wpływających na zdrowie psychiczne Pacjenta (dziedziczenie, czynniki społeczne, zawodowe i inne);
 • prowadzeniem poradnictwa rodzinnego;
 • utrzymywaniem kontaktu z opiekunami, członkami rodziny, partnerami osób korzystających z usług terapeutycznych;
 • studiowaniem czynników psychologicznych, emocjonalnych, behawioralnych wpływających na zdrowie psychiczne, w tym kontaktowanie się ze specjalistami zdrowia psychicznego i innych dziedzin.

Rodzaje testów psychologicznych

Pomocnym narzędziem psychologicznym jest przeprowadzenie przez specjalistę określonych tematycznie testów psychologicznych, których celem jest sprawdzenie posiadania określonych cech, charakterystycznych dla problemów społecznych i innych, utrudniających prawidłowe funkcjonowanie i osiąganie satysfakcjonującego samopoczucia.

Przykładowymi testami psychologicznymi są:

 • kwestionariusze zaburzeń odżywiania;
 • testy uzależnień czynnościowych;
 • testy umiejętności społecznych, kompetencji;
 • kwestionariusz orientacji życiowej;
 • testy niedokończonych zdań;
 • testy inteligencji emocjonalnej;
 • skala bilansu afektywnego.

 

Kwestionariusz orientacji życiowej

To zestaw gotowych pytań dotyczących różnych aspektów życia. Na każde pytanie uczestnik odpowiada zaznaczając jedną z siedmiu możliwych odpowiedzi – skrajnych. Twórcą kwestionariusza jest profesor socjologii medycyny Aaron Antonovsky.

Przykładowymi pytaniami skierowanymi do Pacjenta są:

 • Czy zdarzyło się, że zwiedli Cię ludzie, na których liczyłeś?
 • Czy masz poczucie, że jesteś traktowany niesprawiedliwie?
 • Czy zdarza się, że masz w sobie uczucia, których wolałbyś nie mieć?
 • Jak często masz wrażenie, że to, co robisz na co dzień, jest niezbyt sensowne?

Symptom Checklist SCL-90/ Symptom Checklist-90-Revised (SCL-90-R)

SCL-90 to 90 elementowy kwestionariusz opracowany w latach 70-tych. Służy pomiarom objawów psychologicznych i stresu psychicznego (objawów psychopatologicznych). Wypełniając SCL-90 Pacjent zaznacza na 5-stopniowej skali odpowiedzi odnoszące się do dziewięciu podstawowych zespołów objawów, do których zalicza się:

 • somatyzację (SOM),
 • natręctwa (zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, OBS),
 • wrażliwość (nadwrażliwość) interpersonalną (INT),
 • depresję (DEP),
 • lęk (ANX),
 • wrogość (HOS),
 • lęk fobiczny (PHOB),
 • myślenie paranoidalne (PAR),
 • psychotyzm (PSY).

Przykładowymi sformułowaniami skierowanymi do Pacjenta są:

 • mam przymus powtarzania niektórych czynności;
 • czuję, że ludzie wykorzystaliby mnie, gdybym im na to pozwolił;
 • myślę, że mój stan psychiczny, nie jest w porządku;
 • nic mnie nie interesuje.

polecany psycholog Toruń


Psycholog – metody terapii

Metoda terapii psychologicznej w toruńskim gabinecie psychologicznym, dobierana jest w pełni indywidualnie, a sam przebieg wizyty to:

 • poszukiwanie nowych rozwiązań i możliwości wsparcia w sytuacjach trudnych (dnia codziennego, traumatycznych, sytuacyjnych);
 • uczenie się nowych technik radzenia sobie ze stresem;
 • treningi umiejętności społecznych w tym asertywności czy zarządzania czasem;
 • analiza autobiograficzna, reminiscencja.

Spotkania z psychologiem mogą odbywać się indywidualnie lub grupowo. W przypadku podjęcia decyzji o potrzebie leczenia psychoterapeutycznego psycholog może kierować się zasadami określonej szkoły psychologii (nurtu) i praktykować:

 • terapię humanistyczną,
 • terapię kognitywną,
 • terapię systemową,
 • terapię Gestalt,
 • terapię poznawczo-behawioralną,
 • terapię behawioralną,
 • terapię psychodynamiczną,
 • terapię uzależnień.
KUP ONLINE

 

Źródła: