Psychoterapia Gdańsk

Data publikacji: 10.09.2021 ,Data aktualizacji: 02.01.2023
Czas czytania: 6 minut
psychoterapia gdańsk

Decyzja o psychoterapii wymaga postawienia pierwszego i najważniejszego kroku. Wiemy, z jakimi emocjami wiąże się to odważne posunięcie. Jednak pamiętaj, że z nami zaczniesz zmieniać jakość swojego życia – tylko na lepsze!

Czym jest psychoterapia i gdzie umówić się do dobrego psychoterapeuty w Gdańsku? Ile kosztuje wizyta u psychoterapeuty? Przeczytaj artykuł przygotowany przez naszych Ekspertów i umów się na psychoterapię w Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth w Gdańsku.

 

  POZNAJ NASZYCH SPECJALISTÓW  

Spis treści:


Psychoterapia indywidualna Gdańsk

Psychoterapia to przeprowadzane przez wykwalifikowaną osobę, specjalistyczne oddziaływanie medyczne (lecznicze), którego celem jest przywrócenie zdrowego balansu psychicznego Pacjenta. W trakcie spotkań z psychoterapeutą, osoby potrzebujące wsparcia, rozmawiają i omawiają problem, który umniejsza jakość życia Pacjenta i jest źródłem jego problemów emocjonalnych.

W przeciwieństwie do farmakoterapii, efekty psychoterapii osiągane są w wyniku stosowanej sugestii, perswazji i analizy problemu (sytuacji) Pacjenta. To ważne, aby przywracać zaburzoną wskutek trudnych lub traumatycznych przeżyć – równowagę życiową.

Psychoterapia jest alternatywną formą pomocy a także narzędziem wspierającym leczenie kompleksowe. Dzięki spotkaniom z terapeutą, w oparciu o analizę i modyfikację zachowań, osiąga się terapeutyczną zmianę. Psychoterapia jest metodą leczenia zaburzeń behawioralnych, psychiatrycznych i wielu problemów natury psychologicznej.  

Psychoterapia indywidualna jest stosowana w przypadku trudności klienta z poradzeniem sobie ze sobą, swoimi uczuciami, emocjami, sytuacją. W jej trakcie ustalane są cele terapeutyczne, przebieg, czas trwania. Kontakt terapeutyczny odbywa się w gabinecie a skuteczność tej metody upatrywana jest w szczególnych umiejętnościach osoby prowadzącej – terapeuty.

Indywidualny przebieg leczenia to okazywanie ciepła, akceptacji i empatii pacjentowi. Działanie skupia się na jednej osobie, która tej pomocy oczekuje a nie na innych i tle wydarzenia. Psychoterapeuta to osoba, która komunikuje się z Pacjentem werbalnie i niewerbalnie. Dzięki wzajemnej życzliwości i szacunku, proces terapeutyczny przynosi oczekiwany skutek – uleczenie. 

Formy pomocy psychoterapeutycznej w MindHealth

W psychoterapii stosowane są różne formy pomocy – od indywidualnej (dualnej), poprzez rodzinną, kompleksową i grupową. W przeciwieństwie do pojedynczych, intensywnych spotkań w psychoterapii dualnej, sesje grupowe wykorzystują interakcje między członkami grupy.

Psychoterapia indywidualna oparta jest na silnej relacji terapeutycznej z obu stron. To tutaj, na całkowicie neutralnym „gruncie”, w atmosferze wzajemnego szacunku, zrozumienia i intymności, pacjent może otworzyć się na pomoc i rozpocząć właściwe dla siebie leczenie.

Rodzinna forma psychoterapii opiera się na specyficznej więzi pierwotnej grupy kształtującej zachowania i postawy. W takcie spotkań, terapeuta decyduje z którymi członkami rodziny spotyka się (np. początkowo) lub decyduje o tym w trakcie terapii. Plan terapeutyczny tworzony jest w oparciu o potrzeby i sytuację rodziny (Pacjentów).


Ile kosztuje psychoterapia w Gdańsku?

Koszt psychoterapii w Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth w Gdańsku zaczyna się od 190 zł*. Istnieje możliwość przeprowadzenia konsultacji telemedycznych.

Jeżeli szukasz dobrego psychoterapeuty w Gdańsku, umów się na konsultację w MindHealth. Zapisy przyjmowane są pod numerem telefonu 22 566 22 24 a także online. za pośrednictwem sklepu internetowego oraz Portalu Pacjenta Damian Online. Skontaktuj się już dziś!


* Przedstawiona cena ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

KUP ONLINE


Czym jest terapia grupowa?

Psychoterapia ukierunkowana do grupy, skupia się na obecności dwóch lub większej ilości osób. Tworzone w atmosferze bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania warunki, sprzyjają pozytywnemu oddziaływaniu na jej członków, których nierzadko łączy wspólny terapeutyczny problem (np. uzależnienie, doświadczenie przemocy, problemy w budowaniu bliskich więzi).

Dzięki spotkaniom terapeuty z grupą, osoby uczestniczące w zajęciach kształtują, rozwijają lub ulepszają umiejętności komunikowania się z innymi. Neutralność i otwartość psychoterapii grupowej pozwala odsłaniać problem poszczególnych jej członków. Ujawniają się postawy i zachowania, nad którymi pracuje się grupowo.


Z jakimi problemami udać się do psychoterapeuty w Gdańsku?

Nasz wykwalifikowany zespół specjalistów podejmuje współpracę niezależnie od problemu z którym zmaga się Pacjent. Jako profesjonaliści dbamy o to, aby każda osoba poczuła się bezpiecznie i komfortowo. Nasze zaangażowanie i terapeutyczne umiejętności, przynoszą naszym klientom wymierne korzyści.

W jakich sytuacjach warto zgłosić się do psychoterapeuty?

 • trudność pogodzenia się z nową sytuacją życiową (osobistą, zawodową);
 • utrata bliskiej osoby;
 • śmierć w rodzinie;
 • traumatyczne przeżycie;
 • przykre doświadczenie losowe (wypadek, choroba, kalectwo);
 • niskie poczucie własnej wartości (zaburzona samoocena);
 • problemy w związku (w małżeństwie);
 • uzależnienia czynnościowe;
 • uzależnienia od substancji psychoaktywnej (alkohol, narkotyki);
 • wypalenie zawodowe;
 • brak poczucia kontroli nad własnym życiem (niezadowolenie z siebie, swoich sukcesów);
 • odczuwanie nadmiernego stresu;
 • zaburzenia snu (bezsenność);
 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia, zespół BED);
 • stany lękowe;
 • fobie;
 • zaburzenia nerwicowe;
 • psychozy;
 • natręctwa (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne);
 • zespół stresu pourazowego (PTSD);
 • samookaleczenia;
 • syndrom DDA;
 • depresja;
 • chęć wprowadzenia zmian w życie;
 • pomoc w podjęciu ważnej decyzji;
 • i inne.

Motywacją do podjęcia psychoterapii może być własne przekonanie o potrzebie profesjonalnego wsparcia a także niepokojące objawy – zaobserwowane samodzielnie lub przez osoby z najbliższego otoczenia.

Warto skorzystać z konsultacji gdańskiego centrum zdrowia psychicznego, jeśli u pacjenta zauważa się:

 • obniżenie nastroju;
 • odczuwanie smutku, przygnębienia, bezsilności;
 • ogólnie – niezadowalające samopoczucie psychiczne;
 • nadmierne zamartwianie się;
 • uczucie ciągłego napięcia, niepokoju lub lęku;
 • problemy z utrzymaniem uwagi, koncentracji;
 • trudność w skupieniu się na codziennych, prostych czynnościach (np. natrętne myśli, niepokój);
 • uczucie bycia „na krawędzi”;
 • kryzys emocjonalny;
 • trudność związana z relacjami osobistymi, życiem intymnym;
 • kryzys związany z rodzicielstwem;
 • doświadczanie przemocy fizycznej, psychicznej;
 • coraz częstsze lub częste sięganie po używki w celu złagodzenia napięcia;
 • popadanie w skrajne stany emocjonalne (np. bez wyraźnego powodu);
 • odczuwanie negatywnych emocji: agresja, wrogość, wulgarne zachowania, prowokacje, uszczypliwość, obrażanie innych;
 • zaburzenia snu i odżywiania w wyniku stresu;
 • zaburzenia somatyczne pomimo braku choroby fizycznej (potwierdzonej diagnostycznie).
KUP ONLINE

Psychoterapia indywidualna Gdańsk

Do zadań gdańskiego psychoterapeuty należy m.in.:

 • nawiązanie kontaktu z Pacjentem;
 • tworzenie optymalnych warunków do pracy – odczuwanie komfortu psychicznego przez pacjenta (bezpieczeństwo, zaangażowanie terapeuty);
 • szczegółowy wywiad, rozpoznanie problemu i sytuacji Pacjenta a wśród pytań znajdują się te dotyczące:
  • stanu zdrowia,
  • sytuacji rodzinnej,
  • życia zawodowego,
  • odczuwanych dolegliwości psychicznych lub fizycznych (somatycznych);
 • obserwowanie Pacjenta podczas sesji (mimika, gesty, słowa, postawa, ogólne zachowanie);
 • diagnozowanie, analizowanie i ocena źródła problemu;
 • aktywne poszukiwanie przyczyn powstałych zaburzeń, trudności;
 • podejmowanie decyzji o najodpowiedniejszej metodzie i technikach terapeutycznych;
 • przeprowadzanie treningu umiejętności społecznych, badań psychologicznych (np. dotyczących osobowości, predyspozycji, zasobów);
 • współpraca z innymi specjalistami do spraw zdrowia.

 

Narzędzia psychoterapeutyczne

Wśród najczęściej stosowanych nurtów psychoterapeutycznych wyróżnia się m.in.:

 • psychoterapia psychodynamiczna;
 • psychoterapia poznawczo-behawioralna;
 • psychoanaliza;
 • psychoterapia systemowa;
 • psychoterapia Gestalt;
 • psychoterapia egzystencjalna.


Czym jest kryzys emocjonalny?

Kryzysem nazywany jest stan utraty emocjonalnej równowagi – zdrowego balansu, który może (lecz nie musi) powstać w wyniku nieprzewidzianego wydarzenia lub życiowego przełomu. Jako naturalny element zmian w życiu, może przydarzyć się każdemu. Poczucie braku kontroli związane jest nierzadko z nadmiernie odczuwanym stresem lecz nie musi wiązać się z traumą.

Psychoterapeuta jest specjalistą do którego warto się zgłosić jeśli:

 • pacjent odczuwa skutki wydarzeń o charakterze przewidywalnym lecz istotnym np. małżeństwo, rodzicielstwo, zmiana miejsca pracy, zmiana zamieszkania;
 • pacjent odczuwa skutki wydarzeń o charakterze nieprzewidywalnym i nagłym np. wypadek, śmierć, niepełnosprawność;
 • pacjent ma obawy przed dokonywaniem zmiany w życiu np. boryka się z trudną do podjęcia decyzją;
 • pacjent czuje się przytłoczony, bezsilny i zestresowany;
 • pacjent nie wie jak uporać się z trudnymi emocjami (smutek, lęk, bezradność, poczucie winy lub zagrożenia).

Zmiana – choć trudna – nie musi być wyznacznikiem czego złego lub gorszego. Świat i ludzie zmieniają się, więc warto szukać odpowiedniej pomocy zwłaszcza u osób, które wiedzą jak tej pomocy udzielić. Psychoterapia pozwala zmniejszyć skutki negatywnego wpływu i życiowych doświadczeń. Terapeuci uczą pokonywania trudności i radzenia sobie z nimi w przyszłości.

KUP ONLINE

 

Literatura tematu: