Psychoterapia Gdynia – na czym polega, rodzaje psychoterapii

Data publikacji: 02.11.2022
Czas czytania: 6 minut
dobry psychoterapeuta gdynia

Chcesz zrozumieć siebie, przepracować trudne emocje, pokonać własne lęki? MindHealth – Centrum Zdrowia Psychicznego w Gdyni to miejsce, w którym oferowana jest psychoterapia dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Nasi wykwalifikowani psychoterapeuci specjalizują się w leczeniu wielu zaburzeń i trudności. Zapraszamy na psychoterapię!

Kim jest psychoterapeuta, jakie są metody terapii i kiedy należy iść do psychoterapeuty? Ile kosztuje psychoterapia indywidualna w Gdyni? Sprawdź. 

  POZNAJ NASZYCH SPECJALISTÓW  


Spis treści:


Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia to specjalistyczna metoda leczenia, polegająca na intencjonalnym oddziaływaniu psychologicznym terapeuty na Pacjenta. W psychoterapii, przy pomocy określonych metod i technik oraz kompetencji psychoterapeuty, osiąga się terapeutyczne cele definiowane jako pozytywna i dobra „zmiana”. Dzięki uczestnictwu w psychoterapii zwiększenia się poczucia własnej wartości, poprawia jakość życia.

Terapia może złagodzić lub usunąć objawy zaburzenia, a tym samym poprawić funkcjonowanie psychiczne i społeczne. Dzięki psychoterapii pacjent może zwiększyć samoświadomość, a terapeuta może pomóc pokonywać kolejne poziomy funkcjonowania, które do pewnego stopnia były nieosiągalne.

Skuteczność psychoterapii mierzona jest efektywnością – jej powodzenie zależy od samego Pacjenta, jego nadziei i więzi zbudowanej z psychoterapeutą. Psychoterapia pozwala odpowiedzieć sobie na pytanie: jak lepiej radzić sobie ze sobą, innymi ludźmi czy traumą.

Psychoterapia polega na udzielaniu profesjonalnej pomocy osobom doświadczającym trudności psychologicznych. Pacjenci korzystający z terapii w wybranym nurcie psychologii mają większe szanse na powrót do utraconej aktywności, przerwanej zaburzeniami psychogennymi, dyskomfortem psychicznym i emocjonalnym bólem.

Psychoterapia to element profilaktyki – dzięki oddziaływaniu terapeutycznemu można zapobiegać pogarszaniu się zdrowia psychicznego i odczuwanego napięcia. Psychoterapia z powodzeniem stosowana jest do leczenia zaburzeń psychogennych (depresji, lęków, fobii).

Specjaliści reprezentują różne rodzaje terapii, w zależności od wybranej szkoły psychoterapeutycznej. Rodzaj terapii determinuje np. czas jej trwania.

Celem psychoterapii jest m.in.:

 • wspomaganie, ochrona i stabilizacja zdrowia psychicznego;
 • przepracowanie kryzysów psychicznych;
 • pokonanie trudności i barier psychologicznych;
 • przywrócenie zdolności do cieszenia się życiem, odczuwania emocji i przeżywania;
 • rozwój i realizacja własnych celów życiowych.

Kiedy skorzystać z psychoterapii?

Jeśli poszukujesz dobrego psychoterapeuty w Gdyni, zgłoś się do Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth. Z naszych usług warto skorzystać, w różnych sytuacjach:

 • śmierć bliskiej osoby;
 • trudność pogodzenia się z nową sytuacją życiową;
 • obniżony nastrój – przygnębienie, ciągły smutek, nadmierne zamartwianie się;
 • traumatyczne przeżycie – wypadek, napaść;
 • problemy w związku, rozstanie, rozwód;
 • kryzys emocjonalny;
 • niskie poczucie własnej wartości;
 • wypalenie zawodowe;
 • nadmierny stres.

Psychoterapia wykorzystywana jest w procesie leczenia osób z zaburzeniami psychicznymi (psychogennymi). Kto potrzebuje psychoterapii? W zależności od problemu wskazaniem do terapii mogą być:

 • zaburzenia lękowe, zaburzenia nerwicowe;
 • depresja;
 • zaburzenia osobowości;
 • zaburzenia zachowania;
 • psychozy;
 • uzależnienia od substancji psychoaktywnych – alkoholizm, narkomania, lekomania;
 • uzależnienia czynnościowe;
 • zaburzenia snu;
 • zaburzenia odżywiania;
 • natręctwa (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne);
 • zespół stresu pourazowego (PTSD);
 • autoagresja, samookaleczenia, myśli i próby samobójcze;
 • syndrom DDA, DDD.

Kompetencje i obowiązki psychoterapeuty

Psychoterapeuta to specjalista wykonujący zawód regulowany prawnie, który w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności przypisany został do kodu 229905. Osoba podejmująca się psychoterapii zobowiązana jest do:

 • podejmowania czynności diagnostycznych (diagnoza problemu pacjenta);
 • prowadzenia działań interwencyjnych;
 • zaangażowania w pracę nad problemami pacjenta;
 • wykonywania czynności profilaktycznych;
 • psychoedukacji.

Diagnoza psychoterapeutyczna polega na przeprowadzeniu szeregu czynności, których celem jest określenie m.in. rodzaju zaburzenia w kategoriach przyjmowanych w psychopatologii. Zrozumienie okoliczności zakłócających zdrowe i normalne (pozostające w granicach normy) przeżywanie emocji oraz doświadczeń, jest przedmiotem diagnozy – to dzięki temu terapeuta jest w stanie dostosować najodpowiedniejsze metody terapeutyczne.

Konsultacja z psychoterapeutą pozwala na rozpoznanie dominujących systemów wartości i przekonań, uwarunkowanych np. przynależnością do danej grupy społecznej. Obowiązkiem psychoterapeuty jest nieść pomoc Pacjentowi, który potrzebuje niezbędnego w tym zakresie wsparcia.

Psychoterapeuci często współpracują w zespole interdyscyplinarnym, w którego skład wchodzą specjaliści psychologii, psychiatrii, czy logopedii. Psychoterapia może wspierać leczenie farmakologiczne – najczęściej na psychoterapię udają się Pacjenci korzystający wcześniej z usług psychologa lub psychiatry.


Czy każdy psychoterapeuta jest psychologiem?

Psychoterapeuta i psycholog zajmują się ochroną zdrowia i samopoczucia psychicznego. Obie profesje łączy wiele wspólnego. Kim jest psychoterapeuta?

W Polsce psychoterapią mogą zajmować się osoby z ukończoną specjalizacją w tym kierunku (studia podyplomowe) lub po odpowiednich kursach (szkolenie psychoterapii) i zdobytym certyfikatem psychoterapeuty wydanym przez towarzystwo psychoterapeutów. 

Psychoterapeuta może posiadać wykształcenie psychologiczne i zdobyć tytuł zawodowy psychologa – jednak psychoterapia jest samodzielną, odrębną dyscypliną naukową.

Psychoterapeuta to osoba, która ukończyła profesjonalne szkolenie podyplomowe z psychoterapii, którego standardy zostały określone przez Polską Radę Psychoterapii. Edukacja trwa minimum 4 lata, a przyszły psychoterapeuta w trakcie szkolenia musi również przejść własną psychoterapię.

Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia specjalistycznego szkolenia podyplomowego jest posiadanie dyplomu magistra, dlatego w pierwszej kolejności należy skończyć studia wyższe.

Ukończone studia z psychologii i zdobycie zawodu psychologa nie uprawniają (i nie przygotowują) do prowadzenia psychoterapii. Swojego terapeutę możesz poprosić o omówienie oferowanej psychoterapii oraz zapytać o doświadczenie i posiadane kwalifikacje.

KUP ONLINE

Nurty psychoterapii

Głównymi nurtami teoretycznymi w psychoterapii są:

 • psychoanaliza;
 • podejście psychoanalityczno-psychodynamiczne;
 • terapia poznawczo-behawioralna;
 • podejście humanistyczne;
 • podejście humanistyczno-doświadczeniowe;
 • podejście egzystencjalne;
 • terapia systemowa;
 • terapia integracyjna.

Popularnymi metodami terapeutycznymi w ramach głównych nurtów psychoterapii są:

 • terapia Gestalt;
 • terapia skoncentrowana na kliencie;
 • terapia Lainga;
 • terapia racjonalno-emotywna Ellisa;
 • terapia poznawcza Becka;
 • terapia bioenergetyczna Lowena.

Celem psychoterapii jest poprawa jakości życia, uzyskanie kontroli nad własnym życiem i emocjami – trudnościami codziennego funkcjonowania. Aby tak się stało, niezbędne jest przywrócenie zdrowego balansu – psychicznego dobrostanu. Dzięki psychoterapii usuwa się lub minimalizuje wpływ patogennych doświadczeń życiowych i relacji na pacjenta, uwalnia od negatywnych wzorców myślenia.

Niezależnie od nurtu psychoterapii, w gabinetach terapeutycznych pracuje się nad poprawą samopoczucia Pacjenta i realistycznym nastawieniem do życia, możliwości, alternatywnych wyborów i posiadanych zasobów. Psychoterapia może m.in. wprowadzić korzystną dla pacjenta zmianę w życiu.

Czasami jedyną możliwością życia w zgodzie z samym sobą i otoczeniem, czyli teraźniejszością i przyszłością, jest „rozprawienie się” z przeszłością, negatywnymi wzorcami i toksycznym wpływem bodźców z zewnątrz. Psychoterapia leczy duszę. Uczestnictwo w psychoterapii daje szanse na uporanie się z bólem psychosomatycznym oraz somatycznym – jest to jedna z metod postępowania rehabilitacyjnego oraz w profilaktyce chorób psychicznych.

Podstawą psychoterapii jest nadzieja Pacjenta. Na efektywność psychoterapii wpływa również jakość relacji z terapeutą (relacja terapeutyczna). Psychoterapia jest skuteczna, gdy wszystkie jej kryteria zostaną spełnione – obejmuje cykl spotkań psychoterapii indywidualnej i grupowej (do wyboru). 


Psychoterapia Gdynia – przebieg wizyty

W zależności do sytuacji Pacjenta, jego potrzeb i celów terapeutycznych, psychoterapeuci prowadzą czasowe – krótkoterminowe i długoterminowe terapie w wybranym nurcie oraz formie tj.:

 • psychoterapia indywidualna;
 • psychoterapia grupowa;
 • psychoterapia dzieci i młodzieży;
 • psychoterapia rodzinna.

Po zapoznaniu się z Pacjentem, przeprowadzonym, szczegółowym wywiadzie, analizy przyczyn powstałych zaburzeń i diagnozy problemu, podjęta zostaje decyzja o najodpowiedniejszej metodzie i technice terapeutycznej.

Nierzadko używa się sformułowania, że psychoterapia to forma leczenia rozmową – i jest w tym wiele prawdy. Związek pomiędzy osobami pozostającymi w terapii, czyli terapeutą a pacjentem jest nierzadko, w sposób świadomy wykorzystywany jako jeden z podstawowych środków leczenia.

Codzienna praca terapeutów to jednak nie tylko słuchanie Pacjenta, ale również obserwacja zachowania podczas sesji terapeutycznych oraz przeprowadzanie szeregu innych czynności, wśród których wyróżnia się testy i badania psychologiczne oraz treningi terapeutyczne.

Podczas wizyty w gabinecie terapeutycznym, psychoterapeuta:

 • nawiązuje kontakt z Pacjentem;
 • zapoznaje się z Pacjentem, przeprowadza szczegółowy wywiad, zapoznaje się z tłem wydarzeń, doświadczeń, emocji;
 • obserwuje sposób zachowywania się pacjenta (elementy komunikacji, gestykulacji);
 • analizuje i interpretuje przyczyny zaburzeń i dyskomfortu psychicznego;
 • diagnozuje problem;
 • wybiera metody i techniki terapeutyczne;
 • w przypadku terapii grupowej: dobiera do grupy terapeutycznej uczestników o określonych cechach i przygotowuje ich do zajęć;
 • gromadzi informacje o osobach poddawanych psychoterapii oraz o postępach i efektach;
 • przeprowadza treningi terapeutyczne i edukacyjne, testy i badania psychologiczne.

Długość psychoterapii zależy od wielu czynników. Psychoterapia obejmuje cykl spotkań – zwykle trwa kilkanaście sesji, kilka tygodni, jednak w przypadku np. długoterminowej psychoanalizy, może trwać nawet kilka lat lub jej efekty przychodzą dopiero po kilku latach. Udanej psychoterapii towarzyszy dobra zmiana, lepsza samoświadomość i samopoczucie.

KUP ONLINE

 

Źródła: