Psychoterapia Kraków

Data publikacji: 10.09.2021 ,Data aktualizacji: 02.12.2022
Czas czytania: 6 minut
psychoterapeuta Kraków

Psychoterapia to metoda leczenia osób cierpiących z powodu zaburzeń zdrowia psychicznego. Jej celem jest usunięcie lub zmniejszenie objawów, wpłynięcie na niestabilne wzorce zachowania oraz wspieranie pozytywnego wzrostu i rozwoju osobowości Pacjenta. 

Psychoterapia jest stosowana jako podstawowa lub uzupełniająca metoda leczenia. Może przybierać formę terapii indywidualnej, grupowej, rodzinnej czy par. Jej historia sięga końca XIX wieku i wiąże się z działalnością Sigmunda Freuda, twórcy psychoanalizy. Obecnie istnieje kilka głównych szkół psychoterapeutycznych. Różni je koncepcja natury człowieka, co ma wpływ na procedury i strategie terapeutyczne, relację terapeutyczną pomiędzy uczestnikiem terapii i specjalistą oraz uaktywniane u Pacjenta procesy leczące.

Szukasz dobrego psychoterapeuty w Krakowie? Zastanawiasz się, ile kosztuje psychoterapia indywidualna i jakie są sposoby terapii? Przeczytaj artykuł przygotowany przez naszych ekspertów i umów się na wizytę u psychoterapeuty w Krakowie w Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth.

  POZNAJ NASZYCH SPECJALISTÓW  

Spis treści:


Psychoterapia Kraków - na czym polega?

Psychoterapia jest prowadzona przez odpowiednio wyszkolonego specjalistę. To zazwyczaj lekarz lub psycholog, który ukończył kilkuletnie szkolenie podyplomowe w zakresie psychoterapii. Jedną z zasad działania psychoterapeuty jest stałe podnoszenie kwalifikacji. Robi to poprzez ciągłe zdobywanie wiedzy i umiejętności praktycznych, poddawanie swojej pracy superwizji (czyli formie kontroli przez inną osobę kompetentną w zakresie pracy terapeutycznej) i odbycie własnej terapii.


Na czym polega psychoterapia indywidualna?

Psychoterapia to „leczenie słowem”. Polega przede wszystkim na rozmowie na temat uczestnika terapii i jego problemu. W trakcie terapii psychoterapeuta pomaga Pacjentowi w modyfikacji zachowań, procesów poznawczych, emocji i/lub innych cech osobowości w kierunku, które obie strony uznały za pożądany. Psychoterapeuta kieruje się zasadą neutralności - nie narzuca uczestnikowi terapii swojego światopoglądu czy przekonań. W psychoterapii obowiązują też reguły dobrowolności i poufności.


Kiedy pomaga terapia u psychoterapeuty?

Psychoterapia może być pomocna w leczeniu problemów zdrowia psychicznego, takich jak m.in.:

 • depresja: jest powszechna na całym świecie i stanowi jedną z głównych przyczyn niepełnosprawności. Do objawów depresji zalicza się obniżony nastrój, anhedonię (niemożność odczuwania przyjemności), utratę zainteresowań, obniżenie napędu psychoruchowego oraz osłabienie koncentracji i uwagi, zaniżoną samoocenę, poczucie winy i małej wartości, pesymistyczne nastawienie, zaburzenia snu, utratę apetytu czy myśli i tendencje samobójcze;

 • choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD): cechuje ją występowanie epizodów depresji (obniżonego nastroju i aktywności), manii/hipomanii (wzmożonego nastroju i aktywności) lub mieszanych. ChAD przyczynia się do poważnych, negatywnych konsekwencji we wszystkich aspektach życia Pacjenta;

 • zaburzenia lękowe: wiele zaburzeń, które objawiają się m.in. lękiem, niepokojem, poczuciem niewydolności, zmęczeniem, dolegliwościami bólowymi czy unikaniem sytuacji wywołujących lęk. Nerwice, bo tak niegdyś nazywano zaburzenia lękowe, istotnie pogarszają codzienne funkcjonowanie;

 • zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (nerwica natręctw): charakteryzuje się nawracającymi myślami natrętnymi (obsesje) i/lub czynnościami natrętnymi (kompulsje), którym trudno się oprzeć. Próba powstrzymania się od nich budzi narastający lęk, napięcie, niepokój i cierpienie;

 • zaburzenie stresowe pourazowe (PTSD): występuje u osób, które doświadczyły traumatycznego zdarzenia. Objawy PTSD to nawracające przeżywanie urazu, unikanie bodźców z nim związanych czy nadmierne pobudzenie;

 • zaburzenia odżywania: zalicza się do nich m.in. anoreksję (jadłowstręt psychiczny), bulimię (żarłoczność psychiczną) i zespół napadowego objadania się (psychogenne przejadanie się). Główną przyczyną i cechą tych groźnych zaburzeń jest nadmierne skupianie się na wyglądzie i wadze;

 • dysocjacyjne zaburzenia tożsamości: nazywane są również osobowością mnogą. Cechuje je występowanie przynajmniej dwóch różnych tożsamości lub stanów osobowości, z których każda posiada utrwalone wzorce spostrzegania, nawiązywania relacji i myślenia na temat środowiska i własnej osoby;

 • zaburzenia osobowości: trwały wzorzec zachowania i doświadczania wewnętrznego, który wyraźnie różni się od norm kulturowych charakterystycznych dla danej osoby oraz odnosi się do całego jej społecznego i osobistego życia. Zalicza się do nich m.in. zaburzenia osobowości borderline;

 • schizofrenia: jest chorobą osób młodych (ponad połowa zachorowań rozpoczyna się przed 30. rokiem życia). Objawy schizofrenii to omamy, urojenia, zaburzenia formalne myślenia, niedostosowanie, tzw. objawy negatywne (apatia, wycofanie społeczne, ograniczenie woli, ograniczenie wyrażanych uczuć), załamanie linii życiowej czy brak krytycyzmu.

Psychoterapia Kraków - ile kosztuje wizyta u psychoterapeuty?

Jeżeli szukasz doświadczonego psychoterapeuty w Krakowie, umów się na wizytę w naszym Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth. Zapisy przyjmujemy pod numerem telefonu 22 566 22 24. Na psychoterapię w Krakowie można umówić się też online – za pośrednictwem sklepu internetowego

Ile kosztuje psychoterapia w Krakowie? Cena konsultacji psychoterapeuty w Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth wynosi 190 zł*. Istnieje również możliwość przeprowadzenia konsultacji telemedycznych.

*Przedstawiona cena ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

KUP ONLINE

Psychoterapia Kraków

Jak wygląda pierwsza wizyta u psychoterapeuty?

Podczas pierwszych spotkań psychoterapeuta zbiera wywiad na temat Pacjenta i problemu, który jest powodem zgłoszenia się na terapię. Może prosić o wypełnienie kwestionariuszy dotyczących zdrowia fizycznego i psychicznego. Następnie podsumowuje uzyskane informacje, stawia rozpoznanie i przekazuje propozycję planu leczenia.

Pierwsze spotkania z psychoterapeutą są także okazją do tego, by to jemu zadać nurtujące nas pytania. Przed rozpoczęciem procesu leczenia psychoterapeuta i Pacjent zawierają umowę. Ten tzw. kontrakt różni się w zależności od szkoły terapeutycznej, ale zazwyczaj określa cel i przebieg terapii oraz warunki współdziałania Pacjenta i leczącego.


Psychoterapia Kraków - rodzaje

Psychoterapeuci mogą opierać się w pracy na różnych podejściach terapeutycznych. Główne to:

Psychoanaliza i psychoterapia psychodynamiczna

Terapeuci tego nurtu korzystają ze wzbogaconych i rozwiniętych założeń klasycznej psychoanalizy Sigmunda Freuda. W tym podejściu przyczyn zaburzeń psychicznych upatruje się w wewnętrznym konflikcie lub we wczesnej relacji z matką. Celem terapii jest zmniejszenie cierpienia, innych negatywnych emocji i objawów fizycznych oraz stworzenie warunków do reorganizacji struktury osobowości;

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT)

W tym nurcie uważa się, że to nie sytuacje życiowe, ale myślenie o nich wpływa na stan emocjonalny i zachowanie człowieka. Zmiana w CBT następuje dzięki przeformułowaniu procesów uczenia się w celu wypracowania nowych zachowań i/lub w drodze uświadomienia sobie przez Pacjenta kluczowych przekonań, będących źródłem tzw. nieprzystosowawczych myśli, emocji i zachowań. CBT to podejście skoncentrowane na rozwiązywaniu problemów;

Psychoterapia egzystencjalno-humanistyczna

Psychoterapię humanistyczną określa się jako skoncentrowaną na kliencie/osobie. Psychoterapeuci tego nurtu zakładają, że zaburzenia psychiczne są efektem zahamowania naturalnej tendencji do samorozwoju przez rezygnowanie z podejmowania działań opartych na własnym doświadczeniu, czyli na tym, co dana osoba uważa za dobre dla siebie. W tym ujęciu na proces terapii największy wpływ ma klient, do którego należy inicjatywa w wyznaczaniu jej kierunków;

Terapia systemowa

W tym podejściu prowadzi się przede wszystkim terapię rodzinną i par. Zakłada ono, że człowiek jest częścią wielu systemów, z których najpowszechniej opisywany jest system rodzinny. Terapeuci systemowi upatrują przyczyn zaburzeń psychicznych zwłaszcza w strukturze rodziny oraz w relacjach i komunikacji między jej członkami;

Terapia interpersonalna

Powstała w ramach poszukiwania optymalnych sposobów leczenia zaburzeń nastroju (zalicza się do nich m.in. depresję). Podobnie jak CBT służy przede wszystkim na leczeniu zaburzeń zdrowia. Psychoterapeuta pracujący na podstawie tego podejścia koncentruje się na analizie aktualnych dysfunkcji przeżywania i w komunikacji chorego z jego środowiskiem społecznym oraz na zakłóceniach relacji interpersonalnych;

Terapie integracyjne i eklektyczne

Obecnie istnieje tendencja do łączenia podejść i wykorzystywania w psychoterapii technik i rozwiązań pochodzących z różnych szkół. Terapiami integracyjnymi nazywa się te, które łączą w sobie założenia z przynajmniej dwóch koncepcji natury człowieka. Natomiast terapie eklektyczne to takie, w których używa się procedur i technik leczenia rodem z różnych szkół terapeutycznych.

KUP ONLINE

Kiedy może być potrzebna terapia?

Zaburzenia zdrowia psychicznego to częste zjawisko. Nieleczone mogą wywołać poważne konsekwencje. Jeżeli zaobserwujesz u siebie niepokojące objawy powinieneś skorzystać z pomocy psychoterapeuty w Krakowie. Do symptomów, które mogą świadczyć o problemach w sferze psychicznej, należą:

 • długotrwałe uczucie smutku i przygnębienia;
 • obniżenie koncentracji;
 • nadmierny lęk, zamartwianie się, poczucie winy;
 • ekstremalne zmiany nastroju;
 • wycofanie się;
 • znaczne zmęczenie;
 • problemy ze snem;
 • urojenia, halucynacje;
 • zmiany w nawykach żywieniowych;
 • obniżenie popędu seksualnego;
 • nadmierna złość, agresja;
 • nadużywanie alkoholu, narkotyków lub dopalaczy;
 • dolegliwości bólowe, które nie mają uchwytnej przyczyny fizycznej;
 • myśli samobójcze.

Okazjonalne doświadczanie któregoś z wymienionych objawów nie jest powodem do niepokoju. Jeżeli jednak objawy są nasilone, pojawiają się często i wpływają na naszą zdolność do funkcjonowania, zgłośmy się po specjalistyczne wsparcie. W przypadku myśli samobójczych należy pilnie szukać pomocy.

KUP ONLINE

 

Źródła: