Psychoterapia Poznań - cena, wskazania, rodzaje psychoterapii

Data publikacji: 15.02.2021 ,Data aktualizacji: 02.12.2022
Czas czytania: 6 minut
Psychoterapia Poznań

Coraz więcej osób korzysta z różnych form psychoterapii. Obniżony nastrój, złe samopoczucie czy poczucie winy, skutecznie odbiera radość życia i staje się trudnym do zniesienia ciężarem. Psychoterapia może przynieść wymierne korzyści i wprowadzić długotrwałą zmianę na lepsze.

Szukasz dobrego psychoterapeuty w Poznaniu? Zastanawiasz się, ile kosztuje psychoterapia indywidualna i jakie są sposoby terapii? Przeczytaj artykuł przygotowany przez naszych ekspertów i umów się na wizytę u psychoterapeuty w Poznaniu w Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth.

  POZNAJ NASZYCH SPECJALISTÓW  

Spis treści:


Psychoterapeuta Poznań - czym się zajmuje?

Psychoterapeuta prowadzi terapię osób borykających się z problemem lub grupą problemów natury psychicznej. Psychoterapia to sposób leczenia rozmową. Specjaliści udzielają wsparcia również wtedy, kiedy pacjenci chcą lepiej poznać i zrozumieć siebie. Psychoterapeuta wypracowuje z pacjentem najlepsze rozwiązania, w celu polepszenia jakości życia.

Od wielu czynników – w tym sytuacji i predyspozycji Pacjenta – zależy, ile sesji psychoterapeutycznych należy odbyć, aby terapia była skuteczna, a pacjent zadowolony.

Celem osób pracujących w tym zawodzie, jest udzielanie profesjonalnej pomocy osobom doświadczającym trudności psychologicznych, zmagających się z problemami lub obniżonym nastrojem.

Kompetencje psychoterapeuty

Psychoterapeuta jest zobowiązany do przestrzegania wysokich standardów w zakresie
kompetencji zawodowych. W trakcie terapii wykorzystuje wiedzę z zakresu psychologii, socjologii, medycyny czy też pedagogiki.

Do zadań specjalisty należy m.in.:

 • diagnoza problemu,
 • prowadzenie działań interwencyjnych
 • praca nad problemami pacjenta,
 • prowadzenie działań profilaktycznych,
 • psychoedukacja.

Psychoterapeuta posiada praktyczne umiejętności przeprowadzania adekwatnych do sytuacji pacjenta – interwencji terapeutycznych, w oparciu o wiedzę, doświadczenie i badania.


Czy jest psychoterapia?

Psychoterapia jest dziedziną obszerną, a charakter współczesnej wiedzy na jej temat jest wysoce zróżnicowany – odmienne koncepcje, założenia i wynikające z nich praktyki psychoterapeutyczne. Jest metodą leczenia, która polega na celowym stosowaniu sprawdzonych i skutecznych procedur przez wykwalifikowanego specjalistę.

Skutkiem psychoterapii ma być zmiana funkcjonowania umysłu Pacjenta. Efektem terapeutycznym jest modyfikacja dotychczasowych sposobów działania i radzenia sobie z problemem.

Proces psychoterapii oparty jest na relacji między osobą pozostającą w
terapii a psychoterapeutą, wymaga więc od specjalisty szczególnej uważności i wrażliwości w stosunku do pacjenta.

Psychoterapia to korekta zaburzeń przeżywania i zachowania, której celem jest usunięcie objawów i przyczyn choroby np. praca nad cechami osobowości.


Już dziś KUP ONLINE wizytę u psychoterapeuty!


Wizyta u psychoterapeuty w Poznaniu

Konsultacje psychoterapeutyczne to spotkania ze specjalistą, który podczas wizyt zbiera istotne informacje o pacjencie, jego sytuacji, problemach i objawach w formie wywiadu. Rozmowy pogłębione zostają o historię życia, sytuację rodzinną, relacje partnerskie i społeczne jakie tworzy pacjent. 

Wizyty u psychoterapeuty mają na celu dotarcie do źródła niekomfortowego samopoczucia, negatywnych emocji i problemu. Dzięki tej pracy, specjalista ma możliwość wyznaczenia kierunku zmian i wprowadzać je już w trakcie terapii.

Podczas konsultacji, psychoterapeuta:

 • nawiązuje kontakt z Pacjentem,
 • przeprowadza wywiad,
 • obserwuje zachowanie,
 • wysłuchuje i zapoznaje się z problemami w przypadku psychoterapii indywidualnej,
 • analizuje przyczyny zaburzeń,
 • dokonuje diagnozy problemu/problemów;
 • wybiera odpowiednie metody i techniki terapeutyczne do rozwiązania problemów pacjenta,
 • w przypadku terapii grupowej: dobiera do grupy terapeutycznej uczestników o określonych cechach i przygotowuje ich do zajęć,
 • gromadzi informacje o osobach poddawanych psychoterapii oraz o postępach i efektach podjętej terapii,
 • przeprowadza treningi terapeutyczne,
 • podejmuje współpracę z lekarzami prowadzącymi.

Psychoterapeuta może prowadzić różne formy psychoterapii:

 • psychoterapia indywidualna - bezpośredni kontakt terapeuty z pacjentem
 • psychoterapia grupowa - spotkania terapeuty z grupą osób, które łączy podobny lub ten sam problem
 • psychoterapia par (w tym psychoterapia małżeńska) - kryzys w związku, problemy z którymi dane osoby nie potrafią sobie samodzielnie poradzić
 • psychoterapia rodzinna - członkowie rodziny i wspólny problem

Techniki i metody psychoterapeutyczne

Psychoterapeuci specjalizują się w różnych podejściach terapeutycznych. Skuteczność leczenia zależy nie tylko od postawionej diagnozy, ale również od doboru metody leczenia dostosowanej do problemów pacjenta oraz umiejętności terapeuty w kształtowaniu procesu terapeutycznego.

Analizy i badania zmierzające do zintegrowania różnych podejść psychoterapeutycznych – i znalezienia wspólnych cech dla większości psychoterapii – wykazują, że większość terapii wykorzystuje:

 • pobudzenie emocjonalne Pacjenta podczas sesji terapeutycznej,
 • zachęcenie Pacjenta do podejmowania określonych czynności poza sesjami terapeutycznymi,
 • przeżywanie korektywnych doświadczeń emocjonalnych w relacji Pacjent-terapeuta,
 • zachęcenie Pacjenta do poszukiwania nowych sposobów rozumienia siebie, swoich problemów i zachowań.

Psychoterapia Poznań

Nurty psychoterapii indywidualnej

Psychoanaliza

Nurt psychologiczny zakładający, że o działaniu człowieka decydują różne nieświadome popędy, motywacje, siły, warunkujące postępowanie ludzkie. Większość z tych popędów człowiek nabywa w procesie socjalizacji.

Psychoterapia psychodynamiczna

Terapia oparta na założeniach teorii psychoanalizy, zgodnie z którą podstawą objawów chorobowych są nieświadome popędy. Wiedza na własny temat, świadome przekonana oraz motywy to pewna część wewnętrznej rzeczywistości psychicznej każdego z nas. Najczęściej zmiany zachodzące podczas terapii dotyczą sposobu przeżywania i myślenia, co w konsekwencji prowadzi do zmiany funkcjonowania.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna

Grupa terapii, w której różne formy terapii odwołują się do wspólnych założeń teoretycznych, zgodnie z którymi objawy psychopatologiczne lub szerzej – dysfunkcjonalne zachowania i emocje jednostki – można wyjaśnić na podstawie teorii uczenia się i uwzględnienia mediacyjnej roli procesów poznawczych. Wspólne rozumienie celu terapii dotyczy skutecznej poprawy jakości życia pacjenta.

Psychoterapia systemowa

Jedna z form terapii, jaką może wybrać osoba poszukująca pomocy. Podstawowym pojęciem w tym rodzaju terapii jest system (z greckiego: przedmiot stanowiący spójną całość). W terapii systemowej ważna jest neutralność terapeuty, aby każdy z członków systemu miał szanse przedstawić swoją alternatywną historię. W terapii systemowej zazwyczaj bierze udział większa liczba osób, które chcą poprawić funkcjonowanie swojej relacji.

Psychoterapia Gestalt

Nurt psychoterapeutyczny, którego celem jest odblokowanie naturalnego procesu samoregulacji oraz przywrócenie jednostce poczucia odpowiedzialności za swoje życie. Terapia Gestalt nie ma poprzestawać jedynie na poszerzaniu świadomości, ale też ma prowadzić do konkretnych zmian życiowych, za które jednostka ma wziąć odpowiedzialność.

Psychoterapia egzystencjalna

Nurt psychoterapeutyczny, który skupia się wokół trosk zakorzenionych w istnieniu człowieka. Terapia egzystencjalna opiera się na modelu psychopatologii, zgodnie z którym lęk i jego zaburzające życie skutki są reakcją na te troski ostateczne.


Kiedy udać się po pomoc do psychoterapeuty?

Psychoterapia to podstawowa metoda leczenia zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem pod postacią somatyczną. Wiąże się również z zespołami behawioralnymi (zaburzenia fizjologiczne), zaburzeniami osobowości oraz atypowymi zachowaniami u osób dorosłych. Psychoterapeuci podejmują się leczenia zaburzeń w sferze emocji, których początki wypatruje się już w dzieciństwie i wieku młodzieńczym.  

Psychologia to dziedzina wielokierunkowa, rozpatrująca szereg czynników przyczynowo-skutkowych. Dostosowuje się odpowiednią metodę terapeutyczną dobraną do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Istnieje mnóstwo przyczyn, których skutkiem jest obniżony nastrój i dyskomfort psychiczny. Każdy człowiek jest inny, ma inne potrzeby, inaczej radzi sobie z trudnymi emocjami i reaguje odmiennie na sytuacje życiowe.

Przykładem może być „zmiana” (sytuacji rodzinnej, finansowej, życiowej, zawodowej), która jako synonim poprawy czegoś i pojawienia się „nowego”, „dobrego”, „lepszego”, powinna przynosić pozytywne skojarzenia, podczas gdy dla drugiej osoby ta sama „zmiana” może wywołać lęk, frustracje lub stres.

Pacjenci borykający się z problemem, mają poczucie osamotnienia i niezrozumienia – zarówno ze strony najbliższych jak i w relacji z innymi ludźmi.  Zablokowaniu ulega rozwój osobisty, pojawiają się trudności w uwolnieniu od traumatycznych przeżyć i równie trudnych emocji.

Skutkiem braku specjalistycznej pomocy, mogą być długotrwałe problemy zdrowotne. Warto zadbać o komfort psychiczny i swój dobrostan, który warunkuje prawidłowe funkcjonowanie w życiu codziennym.  

Problemy, z którymi warto zwrócić się do psychoterapeuty to m.in.:


Ile kosztuje i gdzie umówić się na psychoterapię w Poznaniu?

Na psychoterapię indywidualną można umówić się w:

MH Poznań

MindHealth Centrum Zdrowia Psychicznego
ul. Woźna 14, 61-777 Poznań

od poniedziałku do piątku: 8:00 – 16:00

 

Ile kosztuje wizyta u psychoterapeuty w Poznaniu? Koszt psychoterapii indywidualnej w Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth zaczyna się od 180 zł.* Serdecznie zapraszamy!


* Przedstawiona cena ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

KUP ONLINE