Psychoterapia Toruń - cena, przebieg, rodzaje psychoterapii

Data publikacji: 04.05.2022
Czas czytania: 7 minut
psychoterapia toruń

Jeżeli czujesz, że potrzebujesz profesjonalnego wsparcia terapeutycznego i pomocy psychologicznej, warto udać się na konsultację do specjalisty zdrowia psychicznego. 

Szukasz psychoterapii w Toruniu? Potrzebujesz wsparcia w rozwiązywaniu codziennych trudności i problemów? Pomoc doświadczonych specjalistów - psychologów, psychoterapeutów i psychiatrów oferuje MindHealth – Centrum Zdrowia Psychicznego w Toruniu.

  POZNAJ NASZYCH SPECJALISTÓW  


Spis treści:


Kim jest psychoterapeuta?

Psychoterapeuta to osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie, predyspozycje, wiedzę i umiejętności do wykonywania zawodu. Psychoterapia łączy w sobie wiedzą z różnych dziedzin w tym m.in. z pogranicza psychologii, psychologii klinicznej, psychopatologii, pedagogiki i socjologii.

Psycholog - gdynia

Psychoterapia indywidualna

od 160 zł

KUP WIZYTĘ

Specjaliści psychoterapii zajmują się procesem terapeutycznym osób z trudnościami w życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym, a także ze współistniejącymi zaburzeniami natury psychicznej. Celem oddziaływania psychoterapeutycznego jest poprawa w sposobie funkcjonowania oraz samopoczucia osoby korzystającej z usługi psychologicznej.

Psychoterapeuci podejmują się współpracy z pacjentem indywidualnym lub grupą osób. Praktykowane są terapie rodzinne, dla par – małżeństw oraz osób, których łączy wspólny problem np. terapie osób uzależnionych czy osób z syndromem DDA lub DDD.

Poradnictwo psychoterapeutyczne w Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth ma polepszyć jakość życia Pacjenta, pomóc mu uporać się z trudnościami, osiągnąć lepsze wyniki w sferze zawodowej, poprawić relacje z otoczeniem. Od szczególnych potrzeb pacjenta, jego sytuacji oraz oczekiwań zależy, w jaki sposób terapeuta będzie realizował usługę terapeutyczną.

Istotną kwestią w pracy psychoterapeutów jest nurt psychologii – praktykowana szkoła terapeutyczna. W ten sposób, do najczęściej stosowanych kierunków terapeutycznych zalicza się m.in.:

 • psychoanaliza;
 • psychoterapia psychodynamiczna;
 • psychoterapia poznawczo-behawioralna (CBT);
 • terapia kognitywna (poznawcza);
 • psychoterapia systemowa;
 • psychoterapia Gestalt;
 • terapia systemowa;
 • psychoterapia egzystencjalna;
 • terapia humanistyczna.

Psychoterapeuta to zawód regulowany, który został wpisany do Klasyfikacji Zawodów i Specjalności zgodnie z Dz. U. z 2018 r. poz. 227, z kodem 229905 (psychoterapeuta – specjaliści ochrony zdrowia, gdzie indziej niesklasyfikowani). Z kolei w Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08, psychoterapeuta jako zawód, został przypisany do grupy „Health professionals not elsewhere classified” z kodem 2269.


Psychoterapeuta w Toruniu – zadania i kompetencje

Psychoterapeuci z Torunia wykorzystują w swojej codziennej praktyce metody i techniki terapeutyczne, których celem jest osiągniecie przez pacjenta lepszej jakości życia. Aby móc pomagać innym w uporządkowywaniu własnego życia i emocji, w pracy terapeuty niezbędne są szczególne kompetencje oraz umiejętności i predyspozycje do wykonywania tego zawodu. 

 

Kompetencje psychoterapeuty

Psychoterapeuta, jako zawód rejestrowany, ujęty w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej, uprawnia specjalistę do prowadzenia różnych form pomocy w tym:

 • psychoterapię uzależnień;
 • terapię osób z uzależnieniami czynnościowymi (behawioralnymi);
 • terapię osób z zaburzeniami natury psychicznej (tj. zaburzenia lękowe, osobowości);
 • coaching;
 • mediacje;
 • terapie małżeńskie, dla par, rodzinne.

Wykorzystywanej w praktyce psychoterapeutycznej narzędzia, metody i techniki opierają się na wyzwanej przez specjalistę szkole terapeutycznej (nurcie psychologii). Pomocne są elementy technik relaksacyjnych, gier psychologicznych, ćwiczeń modyfikujących zachowania i treningi interpersonalne.

Zadania specjalisty w dziedzinie psychoterapii

Zadaniem psychoterapeuty w Toruniu jest m.in.:

 • przeprowadzanie treningów terapeutycznych dla różnych grup klientów w tym:
  • Pacjentów prywatnych gabinetów psychoterapeutycznych;
  • Pacjentów szpitali psychiatrycznych;
  • osób pragnących poprawić swoje relacje z innymi ludźmi, najbliższym otoczeniem, rodziną, dziećmi;
  • osób mających problemy emocjonalne, nieradzących sobie w różnych sferach życia osobistego, zawodowego.
 • dobór odpowiednich technik psychoterapeutycznych
  • treningi interpersonalne;
  • rozwój duchowy;
  • rozwój zawodowy;
  • inne.


Psychoterapeuta – zakres zadań wpisanych w wykonywany zawód:

 • nawiązywanie kontaktu z Pacjentem, uwzględniając podstawowe warunki tj. poczucie komfortu psychicznego, bezpieczeństwo, zaufanie;
 • przeprowadzanie szczegółowego wywiadu niezbędnego do wykonywania dalszych czynności:
  • zebranie podstawowych danych o Pacjencie;
  • zapoznanie się z historią choroby;
  • zapoznanie się z objawami: stanem psychicznym i fizycznym Pacjenta, zakresem odczuwanych trudności, stopniem odczuwanych dolegliwości;
 • obserwowanie zachowania pacjenta podczas sesji terapeutycznej:
  • zwracanie szczególnej uwagi na wypowiadane kwestie, gestykulację, mimikę
 • analizowanie, interpretowanie, diagnozowanie, różnicowanie problemu, z którym pacjent zgłosił się do specjalisty;
 • psychoedukacja – wdrażanie programów profilaktycznych i edukacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych;
 • psychoedukacja i profilaktyka osób z grup podwyższonego ryzyka (marginalizacja społeczna; ubóstwo, wykluczenie społeczne), w której zauważa się zwiększone (w porównaniu z całą populacją) prawdopodobieństwo rozwoju problemu społecznego (np. uzależnień).

Terapeuta analizuje i diagnozuje problem na podstawie zebranych danych, obserwacji i rozmów z Pacjentem. Jego celem jest odkrycie przyczyn powstałych trudności oraz wyszukanie najlepszych rozwiązań na podstawie określonych metody i techniki terapeutyczne.

Specjaliści psychoterapii przeprowadzają również badania psychologiczne, testy, prowadzą szkolenia i warsztaty psychoedukacyjne.

dobry terapeuta toruń


Z jakimi problemami udać się do psychoterapeuty?

Każde niedomaganie w sferze psychologicznej warte jest skonsultowania się ze specjalistą do spraw zdrowia. Problemami, z którymi warto udać się do psychoterapeuty w Toruniu, są m.in.:

 • przewlekły, nadmierny stres;
 • stany lękowe;
 • długotrwałe odczuwanie smutku, przygnębienia, braku radości i energii;
 • trudności związane z nowymi rolami życiowymi;
 • przeżywanie straty lub żałoby;
 • zaburzenia snu, bezsenność;
 • odczuwanie samotności, poczucie bezsensu, stagnacji;
 • zaburzenia odżywiania;
 • problemy w sferze seksualnej;
 • trudne doświadczenia z okresu dzieciństwa;
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne;
 • trudności w kontaktach interpersonalnych;
 • trudności z nawiązaniem bliskich relacji;
 • depresja;
 • niskie poczucie własnej wartości, zaburzona samoocena;
 • problemy rodzinne, dysfunkcje bliskich więzi;
 • problemy w małżeństwie, w związku;
 • problemy w życiu zawodowym;
 • mobbing w miejscu pracy;
 • wypalenie zawodowe;
 • uzależnienia behawioralne, hazard, pracoholizm, zakupoholizm i inne;
 • uzależnienia od t.zw. używek, substancji psychoaktywnych w tym leków;
 • zespół stresu pourazowego (PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder);
 • syndrom DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików) i DDD (Dorosłe Dzieci z Domów Dysfunkcyjnych);
 • inne warte skonsultowania problemy, dolegliwości.

Warto skorzystać ze specjalistycznej konsultacji w Centrum Zdrowia Psychicznego Mind Health, jeśli zauważa się u siebie lub osoby z najbliższego otoczenia:

 • znaczące, chroniczne obniżenie nastroju;
 • odczuwanie smutku, przygnębienia, bezsilności, bezradności, apatii;
 • nadmierne zamartwianie się;
 • uczucie ciągłego napięcia, niepokoju, lęku, stresu – nawet bez wyraźnej przyczyny;
 • problemy z utrzymaniem koncentracji;
 • trudność w skupieniu się na codziennych, prostych czynnościach (np. natrętne myśli, czynności, odczuwanie niepokoju);
 • uczucie bycia „na krawędzi”;
 • kryzys emocjonalny;
 • kryzys związany z rodzicielstwem;
 • doświadczanie przemocy fizycznej, psychicznej;
 • coraz częstsze lub częste sięganie po używki w celu łagodzenia napięcia;
 • popadanie w skrajne stany emocjonalne;
 • odczuwanie negatywnych emocji: agresja, wrogość, wulgarne zachowania, prowokacje, uszczypliwość, obrażanie innych;
 • zaburzenia snu i odżywiania w wyniku stresu, obniżonego samopoczucia;
 • zaburzenia somatyczne pomimo braku choroby fizycznej (potwierdzonej diagnostycznie).

Jak wygląda wizyta u psychoterapeuty w Toruniu?

Tak jak w wielu innych krajach, tak i w Polsce można spotkać się z szeroką ofertą usług terapeutycznych. Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth w Toruniu oferuje wsparcie psychoterapeutyczne specjalistów wykorzystujących różne podejścia teoretyczne.

Uwzględniając formę psychoterapii, wyróżnia się:

 • psychoterapię indywidualną (dzieci i młodzieży, dorosłych);
 • psychoterapię grupową (młodzieży, dorosłych);
 • psychoterapię pary (małżeńską), psychoterapię rodzinną.

O tym, jak będzie wyglądała terapia w Toruniu, decyduje nie tylko forma sesji terapeutycznych w określonym przez terapeutę nurcie, ale również czas trwania psychoterapii, której granice zależą od ustalonych wcześniej celów:

 • terapia krótkoterminowa (6–12 sesji);
 • średnioterminowa (12–24 sesji);
 • długoterminowa (powyżej 24 sesji terapeutycznych).
KUP ONLINE

Psychoterapeuta – metody terapii

Terapeuci praktykują formę psychoterapii, jako oddziaływania na psychikę Pacjenta:

 • sugestią,
 • radą,
 • perswazją,
 • uspokojeniem,

w celach leczenia trudności i zaburzeń psychicznych. Psychoterapeuta analizuje sytuację Pacjenta, interpretuje zachowania, diagnozuje problem i uświadamia potrzebę modyfikacji – zmiany stosunku do samego siebie, do otoczenia.

Psychoterapia jest sposobem leczenia rozmową. Specjaliści udzielają wsparcia również wtedy, kiedy pacjenci chcą lepiej poznać i zrozumieć siebie. Podczas sesji terapeutycznych wypracowuje się najlepsze dla pacjenta i jego dobrego samopoczucia rozwiązania w celu poprawy jakości życia.

Psychoterapia to obszerna dziedzina wiedzy, której charakter jest wysoce zróżnicowany. To metoda leczenia, która polega na celowym stosowaniu sprawdzonych i skutecznych procedur przez wykwalifikowanego specjalistę. Efektem psychoterapii ma być terapeutyczna zmiana - modyfikacja dotychczasowych sposobów działania i radzenia sobie z problemem.

Zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady Psychoterapii, celem oddziaływania terapeutycznego jest:

 • zmniejszenie nasilenia objawów zaburzeń psychicznych lub ich wyeliminowanie;
 • wspomaganie zdrowia psychicznego;
 • ochrona i stabilizacja zdrowia psychicznego;
 • przywrócenie zdolności do pracy;
 • przepracowanie problemów, trudności, kryzysu;
 • przywrócenie zdolności do prawidłowego odczuwania emocji, możliwości przeżywania i umiejętności cieszenia się życiem;
 • rozwój lub integracja osobowości pacjenta w kierunku lepszej adaptacji i realizacji swoich celów życiowych;
 • poszerzenie świadomości dotyczącej własnego funkcjonowania;
 • ogólnie – poprawa jakości życia.

psychoterapia toruń


Gdzie umówić się do psychoterapeuty w Toruniu?

MindHealth w Toruniu oferuje usługi psychoterapeutyczne w formie stacjonarnej (w gabinecie terapeutycznym) oraz konsultacje zdalne (oferta usług telemedycznych).

Ile kosztuje psychoterapia w Toruniu? Koszt konsultacji z doświadczonym terapeutą w MindHealth zaczyna się od 160 zł. 

Zapisy przeprowadzane są pod numerem telefonu 22 566 22 24. Wizytę można umówić także online poprzez Portal Pacjenta. Zapraszamy na konsultacje!

 

KUP ONLINE

Źródła: