Szkolenie psychologiczne

Data publikacji: 06.03.2020 ,Data aktualizacji: 22.12.2022
Szkolenie psychologiczne Warszawa

Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth oferuje wsparcie psychologiczne dla firm, mające na celu poprawę komunikacji wewnętrznej oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów o różnym podłożu.

Nasze szkolenia dedykowane są pracownikom, działom HR oraz kadrze menedżerskiej, a prowadzone są przez doświadczonych trenerów, coachów oraz psychoterapeutów.

Nasze warsztaty psychologiczne oferują wsparcie w różnych dziedzinach. Szkolenie z postępowania w sytuacjach kryzysowych ma na celu uzyskanie praktycznych wskazówek na temat wsparcia pracowników i interwencji w nagłych sytuacjach kryzysowych. Prowadzimy także warsztaty z zakresu efektywnej komunikacji, mające na celu zdobycie umiejętności odpowiedniego wyrażania swojego stanowiska i kształtowanie asertywności. Oferujemy także szkolenia z rozwiązywania sytuacji konfliktowych w zespole.

Poruszamy zagadnienia takie jak wsparcie zespołu w sytuacji konfliktu, zapobieganie mu, wspieranie integracji zespołu oraz odpowiednia komunikacja. Prowadzimy także szkolenia z zakresu optymalizacji stresu, którego celem jest nauka umiejętnego funkcjonowania w sytuacjach nasilonego stresu. Oferujemy także szkolenia dla pracodawców, chcących nabyć umiejętność lepszego dopasowywania do stanowiska i wspierania pracowników w ich rozwoju.

Nasze gabinety psychologiczne opierają się na systemie NVC – Nonviolent Comunication – porozumieniu bez przemocy – i takie praktyki przekazują podczas swoich szkoleń. Ich istotą jest wzajemny szacunek i zrozumienie, które są kluczem do efektywnej komunikacji międzyludzkiej.


Nasze szkolenia dla pracowników, działów HR oraz kadry menedżerskiej

Postępowanie w sytuacjach kryzysowych w firmie

Celem szkolenia jest uzyskanie praktycznych wskazówek jak wspierać pracowników w sytuacjach trudnych, kryzysowych, wymagających zastosowania natychmiastowej reakcji i pomocy.

Poruszane zagadnienia:

 • interwencje w sytuacjach nagłych, tj.: wypadek, śmierć pracownika, żałoba, choroba, zwolnienie;
 • zastosowanie autorskiego programu działania w sytuacjach kryzysowych.

Efektywna komunikacja – asertywność

Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności prawidłowej komunikacji w miejscu pracy, a tym samym kreowanie lepszej atmosfery pomiędzy pracownikami.

Poruszane zagadnienia:

 • radzenie sobie ze złością;
 • wyrażanie i reagowanie na krytykę i ocenę;
 • wyrażanie próśb i oczekiwań;
 • stawianie granic;
 • konstruowanie asertywnej informacji zwrotnej.

Sytuacje konfliktowe w zespole

Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych i zarządzania konfliktem w zespole.

Poruszane zagadnienia:

 • wsparcie zespołu, który obecnie jest w sytuacji kryzysu;
 • zapobieganie konfliktom i integrowanie zespołu;
 • rozwiązywanie sytuacji konfliktowych;
 • komunikowanie się w sytuacji konfliktu.

Optymalizacja stresu

Celem szkolenia jest nauka umiejętnego funkcjonowania w sytuacjach nasilonego stresu oraz skutecznego radzenie sobie z napięciem i presją czasu.

Poruszane zagadnienia:

 • poszukiwanie obszarów i sytuacji znacząco wpływających na poziom stresu;
 • techniki redukujące stres i napięcie;
 • trening autogenny oraz umiejętność relaksowania się;
 • istota i geneza stresu;

Porozumienie bez przemocy w biznesie

Celem szkolenia jest trwała poprawa relacji i komunikacji na poziomie organizacyjnym.

Poruszane zagadnienia:

 • usprawnienie współpracy pomiędzy działami w organizacji;
 • rozwój umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów;
 • zwiększenie świadomości tego, w jaki sposób budować współpracę, unikać niepotrzebnych konfliktów;
 • poprawa atmosfery w miejscu pracy.

Dopasowanie pracownika do stanowiska oraz etapy jego rozwoju w firmie

Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności opracowywania narzędzi psychometrycznych pod kątem określonego stanowiska oraz skuteczne wdrażanie i rozwijanie pracowników.

Poruszane zagadnienia:

 • narzędzia specjalistyczne;
 • zadania Assessment Center, ocena indywidualna i grupowa umiejętności pracownika;
 • co przeciwdziała odchodzeniu pracownika z firmy;
 • opracowanie narządzi do motywowania i stosowania gratyfikacji w zależności od etapu rozwoju pracownika.


Usługa realizowana jest w całej Polsce.

 

Kontakt:

Agnieszka Kutra
Kierownik Działu Sprzedaży

agnieszka.kutra@damian.pl
+48 660 567 854

ZADZWOŃ