Terapia rodzinna Warszawa

Data publikacji: 06.03.2020 ,Data aktualizacji: 12.12.2022
Czas czytania: 5 minut
Terapia rodzinna Warszawa

Konflikty i problemy w relacjach z najbliższymi sprawiają, że zapominamy o tym, jak ważną rolę odgrywa rodzina w naszym życiu. Czasem nieporozumienia w rodzinie sięgają tak daleko, że niezbędna jest terapia rodzinna.

Jednak, żeby podjąć terapię rodzinną muszą się w nią zaangażować wszyscy członkowie rodziny. Bowiem indywidualne spotkania tylko z częścią rodziny należą do rzadkości i są zalecane wyłącznie w szczególnych przypadkach.

Na czym polega terapia rodzin, ile kosztuje i gdzie umówić się na psychoterapię rodzinną w Warszawie? Przeczytaj nasz artykuł i umów psychoterapię w MindHealth. Serdecznie zapraszamy!

  POZNAJ NASZYCH SPECJALISTÓW  

Spis treści:


Kiedy iść na terapię rodzinną?

Podobno z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach, ale czy na pewno musi tak być? Jeśli czujesz, że coś się popsuło w relacjach z Twoimi dziećmi, rodzicami, rodzeństwem lub współmałżonkiem, warto skorzystać z pomocy terapeuty rodzinnego.

Szczególnie jeśli zmagacie się z:

 • konfliktami rodzinnymi;
 • problemami wychowawczymi;
 • chorobą lub śmiercią jednego z członków rodziny;
 • kryzysami adolescencyjnymi;
 • kryzysami związanymi ze zmianą etapu życia.

Podczas terapii rodzinnej specjalista bezstronnie stara się dotrzeć do źródła problemów i je wyeliminować poprzez plan wspólnego leczenia. Efektem spotkań z terapeutą jest zacieśnienie więzi rodzinnych, poprawienie relacji między poszczególnymi członkami rodziny i rozwiązanie dotychczasowych konfliktów.

Często do terapeuty rodzinnego zgłaszają się osoby, u których:

 • problem jednego z członków rodziny negatywnie wpływa relacje wewnątrz niej,
 • występują konflikty,
 • panuje nieprzyjemna atmosfera w domu,
 • występuje poczucie rozpadu rodziny.

Nierzadko funkcjonowanie osoby wymagającej pomocy wpływa na relacje rodzinne, jak również rodzina ma duży wpływ na sukces terapii jej członka.

KUP ONLINE

Gdzie umówić się na terapię rodzinną w Warszawie?

Koszt terapii rodzinnej w Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth zaczyna się od 295 zł.*

Na terapię rodzinną w Warszawie można umówić się w:

MH Racławicka

MindHealth Racławicka

 ul. Racławicka 27, 02-601 Warszawa

Godziny otwarcia:
Pon-Pt: 08:00 - 20:00

MH Nowolipie

MindHealth Nowolipie

ul. Nowolipie 18, 01-005 Warszawa

Godziny otwarcia:
Pon-Pt: 08:00 - 20:00


* Przedstawiona cena ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.


Psychoterapia rodzin Warszawa - przebieg

Aby terapia rodzinna była jak najbardziej efektowna, powinni w niej uczestniczyć wszyscy członkowie rodziny. Taką terapię przeprowadza psycholog specjalista, który specjalizuje się w terapii rodzin. Terapeuta cechuje się przede wszystkim bezstronnością oraz neutralnością i stara się nie stawać po żadnej stronie ewentualnego konfliktu. Celem jego pracy nie jest szukanie osób winnych, ale wypracowanie takiego rozwiązania, które by spełniało potrzeby oraz oczekiwania wszystkich uczestników terapii rodzinnej. Podczas terapii poświęca czas oraz uwagę nie tylko osobie, której zachowanie rzutuje na zaburzone relacje w rodzinie, ale wszystkim jej członkom.

Dokładny plan terapii jest zależy od wybranej metody terapeutycznej, jednak spotkania polegają głównie na spokojnej rozmowie, podczas której terapeuta zachęca członków rodziny do mówienia o swoich potrzebach, uczuciach i emocjach. Dzięki temu, psycholog będzie w stanie dotrzeć do przyczyn zaburzonych relacji między członkami rodziny i na tej podstawie znaleźć skuteczny sposób radzenia sobie z problemami.

Na ogół spotkania trwają około godziny i odbywają się co 2 tygodnie, ale częstotliwość spotkań jest często kwestią indywidualną dla każdej rodziny. Liczba spotkań jest uzależniona od postępów terapii rodzinnej. Aby w rodzinie doszło do zmian, potrzebne jest co najmniej kilka spotkań, na pewno nie należy liczyć na efekt natychmiastowy po jednym pierwszym spotkaniu, ponieważ ma ono charakter organizacyjny i służy przede wszystkim rozeznaniu psychoterapeuty w sytuacji, która występuje w rodzinie i wybraniu odpowiedniej i skutecznej metody terapeutycznej.

Bardzo ważne w terapii rodzinnej jest to, aby terapeuta dostrzegał racje rodziców, ale i także dzieci, bez faworyzowania jednej ze stron.

Terapia rodzinna Warszawa


Terapia rodzinna Warszawa - metody terapeutyczne

Z powodu tego, że każda rodzina jest inna i występują w nich różne problemy, nie ma skutecznej, jednej i uniwersalnej metody terapeutycznej, która bym pomogła w rozwiązywaniu wszystkich trudności, z jakimi najczęściej borykają się rodziny. Najczęściej stosowane są:

Behawioralna terapia rodzinna

Bazuje na zmianę zachowań dominujących w rodzinie z karnych na nagradzające. Uczy sposobów jasnej komunikacji swoich potrzeb, szukania kompromisów, okazywania wsparcia innym członkom rodziny.

Polega na modyfikacji dotychczasowych zachowań, a nie ich całkowitego wyeliminowania. Może to dotyczyć m.in. wyrażania się w bardziej konkretny i specyficzny sposób, np. „nie zapytałeś mnie, jak mi minął dzień” zamiast „nie interesujesz się mną”.

Psychoanalityczna terapia rodzinna

Może pomóc członkom rodziny w wypełnianiu swoich ról w sposób elastyczny i otwarty. Aby do osiągnąć, dąży się do zmiany ich zachowań oraz mentalności, w taki sposób, aby pozbyli się wewnętrznych konfliktów, kompleksów, lęków, które mogą wpływać na relacje rodzinne.

Terapia rodzinna bazująca na doświadczeniu

Zakłada zwiększenie wrażliwości członków rodziny na potrzeby innych najbliższych i zerwanie ze sztywnymi schematami postępowania. Dostrzega potrzebę ich indywidualnego rozwoju i otwartości na nowe doświadczenia. Psychoterapeuta będzie tworzyć bardzo bliską więź z rodziną uczestniczącą w terapii, udziela wsparcia i tym samym służy jako pozytywny wzorzec postępowania.

Funkcjonowanie rodziny

Każda rodzina ma swój system wartości i przekonań, które zapewniają równowagę. Jednak pod wpływem różnych okoliczności zachodzą zmiany zarówno w jej funkcjonowaniu jej jako systemu jak i samych jej członków . Nie zawsze wszystko przebiega harmonijnie i wówczas pojawiają się różne trudności.

Efekty terapii rodzinnej

Terapia rodzinna ma na celu rozwiązanie problemów w rodzinie oraz odbudowa więzi między jej członkami, poprzez odkrycie źródła kryzysu oraz sposobu jego pokonanie. Pomaga przywrócić spokój, akceptacje i szacunek w rodzinie.

Daje również dodatkowe korzyści w postaci:

 • większego zrozumienia potrzeb i motywów postępowania innych członków rodziny;
 • polepszenia komunikacji w rodzinie;
 • większa wrażliwość na potrzeby i odczucia innych członków rodziny;
 • wzrostu kompetencji wychowawczych rodziców.

Pamiętaj, rodzina jest najważniejsza, dlatego warto o nią zawalczyć i umówić się na terapię rodzinną w jednej z naszych warszawskich placówek.

KUP ONLINE