Trening Umiejętności Społecznych Warszawa

Data publikacji: 06.03.2020
trening umiejętności społecznych

Jeśli Twoje dziecko ma problemy w relacjach z rówieśnikami lub trudno jest mu się odnaleźć w szkole, warto wysłać swoją pociechę na zaprojektowany specjalnie dla dzieci Trening Umiejętności Społecznych (TUS).

W ramach zajęć grupowych dla dzieci i młodzieży uczymy jak się prawidłowo komunikować oraz rozwijamy społeczne umiejętności naszych podopiecznych. Treningi Umiejętności Społecznych kierowane są dla dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 15 roku życia i prowadzone są grupach od 2 do 4-osobowych. Podopieczni są dobierani według wieku oraz obszaru pracy, który wskazuje prowadzący zajęcia podczas konsultacji psychologicznych, poprzedzających warsztaty grupowe. Zajęcia odbywają się w blokach po 10 godzinnych spotkań, ale w razie potrzeby mogą być powtórzone.

 

Spis treści:


Czym są umiejętności społeczne?

Umiejętności społeczne, to:

 • prawidłowe postrzeganie innych (ich przeżyć, intencji) oraz trafna ocena sytuacji społecznych,
 • znajomość zasad i umiejętność właściwego zachowania się w sytuacjach społecznych,
 • zdolności komunikacyjne,
 • zdolność rozwiązywania problemów międzyludzkich, radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych i wymagających asertywności,
 • umiejętności współpracy,
 • empatia, wrażliwość społeczna,
 • efektywna autoprezentacja.

Umiejętności społeczne sprzyjają sukcesom w szkole, adaptacji do nowego miejsca, środowiska szkolnego, efektywnemu uczeniu się.

Zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych są przeznaczone dla dzieci, które:

 • są nieśmiałe, mające trudności w relacjach z rówieśnikami,
 • mają Zespół Aspergera,
 • mają ADHD,
 • wykazują lęk przed nowymi sytuacjami, rozłąką z rodzicami,
 • cierpią na zaburzenia lękowe,
 • mają problem z koncentracją uwagi,
 • mają trudności z dostosowaniem się do zasad panujących w szkole/domu.

Gdy brak umiejętności społecznych

Nie zawsze proces kształtowania się umiejętności społecznych przebiega właściwie (np. w wyniku autyzmu, zespołu Aspergera, ADHD, innych zaburzeń). Osoba, która nie nabyła lub utraciła umiejętności społeczne może:

 • nie potrafić odczytać intencji drugiej osoby, zinterpretować jej zachowania,
 • nie rozumieć ciągu przyczyna – skutek,
 • bać się odmówić, gdy ktoś je o coś poprosi.

W czym pomaga Trening Umiejętności Społecznych?

Dzięki naszym Treningom Umiejętności Społecznych, Twoje dziecko nauczy się lepiej funkcjonować w społeczeństwie.

Na zajęciach największy nacisk kładziony jest na:

 • naukę współpracy z innymi, zarówno rówieśnikami, jak i dorosłymi;
 • doskonalenie umiejętności społecznych, tj. słuchanie siebie nawzajem, czy pomaganie;
 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, stawiania granic, wyrażania siebie, okazywania empatii i zrozumienia;
 • asertywność;
 • skupianie uwagi na zadaniach;
 • zauważanie swoich mocnych stron, adekwatne ocenianie swoich umiejętności;
 • rozpoznawanie i nazywanie emocji;
 • radzenie sobie z niepowodzeniami;
 • umiejętność osiągania kompromisu;
 • poszanowanie norm społecznych.

Dziecko, które uczestniczy w zajęciach uczy się trudnej dla nich sztuki panowania nad emocjami, współpracy z rówieśnikami oraz dorosłymi, nawiązywania i utrzymywania przyjaźni, czyli umiejętności społecznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania.

Trening Umiejętności Społecznych jest prowadzone w atrakcyjny, ciekawy sposób i w razie potrzeby może zostać wzbogacony o elementy arteterapii.

Dlaczego TUS odbywa się w grupach?

Nauka odpowiednich zachowań odbywa się naturalnie i spontanicznie, często podczas zabawy. Pracując w grupie, dziecko może skonfrontować swoje zachowanie z innymi – gdy dzieci zachowują się wbrew zasadom dostają o tym czytelny sygnał od innych uczestników grupy (i terapeuty).

Trening umiejętności społecznych Warszawa

Techniki wykorzystywane w Treningu Umiejętności Społecznych

Struktura sesji treningu jest oparta na technice grania roli i modelowania zachowań, która obejmuje:

 • instrukcję,
 • demonstrację,
 • granie roli,
 • informacje zwrotne,
 • ponowne granie roli.

Terapeuta, w zależności od wybranej umiejętności do trenowania, prowadzi grupę według dziewięciu kroków:

 • krok 1 – zdefiniowanie umiejętności;
 • krok 2 – modelowanie umiejętności;
 • krok 3 – motywacja do treningu umiejętności;
 • krok 4 – wybór pierwszego trenującego – aktora;
 • krok 5 – przygotowywanie odgrywania roli;
 • krok 6 – przeprowadzenie odgrywania roli;
 • krok 7 – dostarczenie informacji zwrotnych;
 • krok 8 – zadanie ćwiczenia domowego (do przećwiczenia z rodzicami);
 • krok 9 – wybór następnego trenującego.

Proces nauki umiejętności społecznych obejmuje obserwacje aktora i wnioskowanie o jego motywacji, standardach i wartościach wykonania oraz naśladowanie działania aktora.

W trakcie zajęć TUS, po wprowadzeniu pojęcia, zdefiniowaniu danej umiejętności, wskazaniu dobrych stron z jej posiadania i rozwijania oraz znaczenia dla relacji z innymi powinno się przejść do „treningu właściwego”, który składa się z następujących etapów:

 • demonstrowanie przez aktora/trenera na zasadzie „pokaż, jak ma być to wykonane”, może być również to pokazanie krótkiego filmiku, np. jak poprawnie rozwiązujemy konfliktu w sposób akceptowany społecznie, wyrażamy swoją krytykę, zadajemy pytania (w zależności od wybranej umiejętności społecznej do trenowania);
 • wyjaśnienie na czym będzie polegało ćwiczenie wybranej umiejętności;
 • granie roli;
 • udzielenie informacji zwrotnej ćwiczącemu od terapeuty, wskazanie, co osoba trenująca zrobiła dobrze, a co niepoprawnie i propozycja alternatywnych zachowań lub modyfikacja obecnego działania;
 • ponownie odgrywanie roli przez ćwiczącego z uwzględnieniem informacji zwrotnej i uzyskanie kolejnej informacji zwrotnej (wzmocnienie). Dodatkowo każdy uczestnik TUS otrzymuje zadanie do wykonania w domu celem przećwiczenia danej umiejętności społecznej w sytuacja rzeczywistej;
 • ostatnim elementem treningu jest ewaluacja zajęć, która polega na np. udzielaniu przez każdego uczestnika odpowiedzi na pytanie typu „czego się nauczyłeś…?”, są również ankiety ewaluacyjne, które są opracowane przez terapeutę.

Narzędzia używane podczas Treningu Umiejętności Społecznych:

 • karty emocji i sytuacji społecznych – są to rysunki, fotografie, filmiki, które przedstawiają emocje,
 • notes rzeczy trudnych – w formie pisemnej/obrazkowej,
 • historyjki społeczne – opowiadania, które odzwierciedlają różne scenariusze sytuacji społecznych,
 • łańcuch zdarzeń w formie albumy lub planu aktywności – sekwencje zachowań dla określonych czynności lub postępowanie w danej sytuacji, które są przedstawione za pomocą zdjęć lub prostego opisu.

Rola treningu umiejętności społecznych:

 • rola kompensacyjna – pomoc w osiąganiu jak najwyższego poziomu funkcjonowania społecznego w uwzględnieniem ograniczeń wynikających z deficytów;
 • rola edukacyjna – dziecko uczy się nowych rzeczy z zakresu umiejętności społecznych;
 • rola terapeutyczna – dzięki treningowi dziecko lepiej rozumie swój potencjał i swoje możliwości;
 • rola korekcyjna – dziecko zmienia swoje zachowanie w odpowiedzi na żądania społeczne.

Trening Umiejętności Społecznych w Centrum Zdrowia Psychicznego Mind Health

 1. W celu zakwalifikowania się na Trening Umiejętności Społecznych, pacjent powinien w pierwszej kolejności zgłosić się na konsultację psychologiczną do specjalisty, który będzie prowadził TUS.
 2. Po odbyciu konsultacji z psychologiem pacjent jest zapisywany przez recepcję lub Call Center na listę osób oczekujących na Trening.
 3. Do czasu utworzenia się grupy treningowej, pacjent może uczęszczać na spotkania indywidualne z psychologiem.
 4. W momencie utworzenia się grupy (maksymalnie 4 os., minimalnie 2 os.), recepcja kontaktuje się z pacjentem w celu umówienia cyklu spotkań.
 5. Zajęcia odbywają się w blokach po 10 spotkań, w razie potrzeby cykl spotkań może zostać powtórzony.

Uczestnicy Treningu dobierani są w grupy w zależności od wieku oraz obszaru pracy na podstawie konsultacji psychologicznej przeprowadzanej przez specjalistę prowadzącego zajęcia.

Grupy wiekowe:

 • 4-6 lat
 • 7-9 lat
 • 10-12 lat
 • 13-15 lat

Pomóż swojemu dziecku odnaleźć się w społeczeństwie i zapisz je na wyjątkowe treningi, które odbywają się w naszym Centrum Zdrowia Psychicznego Mind Health, przy ul. Nowolipie 18 w Warszawie.

Terapię umiejętności społecznych dla dzieci w Centrum Zdrowia Psychicznego Mind Health w Warszawie prowadzi Mgr Katarzyna Janiec. Aby umówić się na TUS skontaktuj się z naszą infolinią!


Trening Umiejętności Społecznych Warszawa - informacje o wizytach

Cena wizyty stacjonarnejCzas trwania wizytyCzęstotliwość spotkań

120 zł

60 minut

co tydzień


Więcej informacji na temat Treningu Umiejętności Społecznych w artykule:

 

ZADZWOŃ