Badania słuchu dla dzieci i dorosłych

Każda dorosła osoba, która subiektywne podejrzewa, że ma trudności w prawidłowym komunikowaniu się w swoim najbliższym otoczeniem (np. „słyszę, ale nie rozumiem”, „nie krzycz do mnie, przecież słyszę” „ wszyscy seplenią”) powinna decydować się na diagnostykę narządu słuchu, którą wykonuje Dyplomowany Protetyk Słuchu.

Jednak w przypadki noworodków  i dzieci z uszkodzonym słuchem problem jest bardziej skomplikowany ponieważ komunikacja z dzieckiem, ze względu na jego wieku i rozwój, jest często utrudniona, a nie rzadko zdarza się, że reakcje dziecka mogą mylnie sugerować rodzicom, że dziecko słyszy prawidłowo.

Z tego powodu istotnym staje się wykonywanie badań słuchu dzieci, szczególnie we wczesnym okresie ich życia co pozwali na specjalistyczną interwencję.

Należy tu podkreślić fakt, że niedosłuch u dzieci bezpośrednio ma swoje konsekwencje w rozwoju głosu i mowy, ale wpływa także na jakość zdobywanej wiedzy, umiejętności językowych, socjalizację społeczną.

Dane statystyczne wskazują, że dwoje dzieci na 1000 rodzi się już z wadami słuchu.

Przyczynami wad wrodzonych słuchu są między innymi:

  • choroby matki w ciąży, (toksoplazmoza, różyczka, cytomegalia, opryszczka narządów płciowych, odra, kiła i inne)
  • urazy około porodowe, (przedłużający się poród, niedotlenienie mózgu dziecka, wcześniactwo, itp.)
  • obciążenia genetyczne.

Przesiewowe badanie słuchu, wykonane w szpitalu do 3 doby po urodzeniu dziecka nie daje 100% pewności prawidłowej funkcjonalności komórek słuchowych. Należy przy tym pamiętać, że komórki słuchowe nie regenerują się i ich trwale uszkodzenie jest nieodwracalne. Fałszywy dodatni wynik badania przesiewowego (bo i takie się  zdarzają) może skutkować nierozpoznaniem niedosłuchu dziecka. Badanie przesiewowe nie jest badaniem diagnostycznym i dopiero kolejne badania (otoemisja akustyczna) , które należy bezwzględnie wykonać do 6 miesiąca życia dziecka, pozwolą na postawienie właściwej, specjalistycznej i precyzyjnej diagnozy. 

Potencjalna dysfunkcja narządu słuchu bezwzględnie powinna być wykryta przed ukończeniem 6 miesiąca życia, ponieważ w przypadku stwierdzenia trwałego uszkodzenia słuchu dziecka, w trybie pilnym musi zostać wdrożona specjalistyczna zespołowa interwencja: protetyk słuchu, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, surdologopeda, audiolog.

Należy pamiętać, że dzieci, u których występują inne dodatkowe obciążenia rozwojowe, wada trwałego uszkodzenia słuchu występuje znaczenie częściej tj. około 30 %.

Statystyka wskazuje, że co już co piąty 6-latek idący do szkoły ma stałe lub przejściowe problemy ze słuchem. 

W związku z tak dużą dynamiką problemu ze słuchem, zaleca się,  aby w ramach profilaktyki narządu słuchu, badania kontrolne były wykonywane co 6 miesięcy do 7 roku życia.

Rodzic samodzielnie nie ma możliwości diagnostycznych, które ocenia stan narządu słuchu. Dzięki regularnym badaniom słuchu, łatwiej i szybciej można zweryfikować potencjalny problem  oraz zapobiegać następstwom niedosłuchu.

Profilaktyczne badania słuchu u dzieci do 7 roku życia stają się tym bardziej istotne, gdyż ponad 50% Rodziców nie zauważyło problemu ze słuchem u swojego dziecka, u którego taką wadę słuchu wykryto zbyt późno. Rodzice nie zwrócili uwagi na brak reakcji dziecka na niektóre dźwięki z otoczenia jak i na brak reakcji na polecenia (uznali błędnie, że to za „nieposłuszeństwo”).

Wady słuchu często są niezauważalne dla rodziców, ponieważ:

  • nie zwrócili uwagi na zaburzenia mowy,
  • nie stwierdzili nieprawidłowości w zachowaniu dziecka,
  • nie zwrócili uwagi na głoście słuchanie bajek,
  • nie zwrócili uwagi na brak koncentracji słuchowej („ile razy mam Ci to powtarzać?”) i nadpobudliwość, które również mogą być oznaką: czasowego lub trwałego niedosłyszenia.

Należy także pamiętać, że ilość i częstotliwości chorób wieku dziecięcego (przeziębienia, alergie, świnka, różyczka, zapalenie opon mózgowych, urazy, itp.) oraz ilość podawanych leków może również powodować trwałe uszkodzenie komórek słuchowych znajdujących się w uchu wewnętrznym tj. ślimaku

Badania: OTOEMISJE AKUSTYCZNE, TYPMANOGRAM „3D”, a w późniejszym wieku: AUDIOGRAM pozwolą na precyzyjne ustalenie poziomu reakcji na dźwięki w odniesieniu do normy słuchowej.

Osoby dorosłe, równie muszą kontrolować swój słuch, gdyż: hałas, antybiotyki, cukrzyca, nadciśnienie, choroby układów: pokarmowego, moczowe, hormonalnego, stres, nieprawidłowa długość snu, używki (tytoń, alkohol) to czynniki o wysokim poziome wpływu na trwałe obniżenie ostrości słyszenia. Zatem sugestia środowisk medycznych, aby nie kończyć wizyt kontrolnych na diagnostyce wzroku i stanu uzębienia, ale również włączyć kontrolę słuchu jest uzasadniona i racjonalna.

Data dodania 02.07.2019
Data ostatniej aktualizacji 01.03.2020