Cytologia cienkowarstwowa – wysoka jakość i wiarygodny wynik

Cytologia na podłożu płynnym to technika cytologiczna zastępująca w ostatnim czasie powszechnie znaną, konwencjonalną cytologię. Nazywana jest inaczej cytologią cienkowarstwową lub jednowarstwową.

CO TO JEST CYTOLOGIA?

Badanie cytologiczne szyjki macicy, popularnie nazywane cytologią, jest procedurą pozwalającą wykryć nieprawidłowości w obrębie szyjki macicy. Pobrane z tego miejsca komórki poddawane są mikroskopowej ocenie, dzięki czemu można określić, czy nastąpiły zmiany w ich budowie. Rozmazy cytologiczne są podstawą profilaktyki i diagnostyki raka szyjki macicy, pozwalają bowiem zdiagnozować zmiany prowadzące do rozwoju tej choroby, jak i różne etapy nowotworu. Warto pamiętać, że wychwycenie wczesnego stadium raka daje możliwość jego całkowitego wyleczenia, a więc badanie cytologiczne może uratować życie!

CYTOLOGIA NA PODŁOŻU PŁYNNYM LBC

Jej odmienność polega na tym, że pobrany materiał nie jest od razu nanoszony na szkiełko mikroskopowe, jak w cytologii konwencjonalnej (met. PAP), lecz umieszczany w specjalnym podłożu płynnym. Tak zabezpieczony, podlega w pracowni dalszemu przygotowaniu do oceny mikroskopowej. Dzięki rozwarstwieniu wymazu możliwe jest usunięcie z niego śluzu, krwi, bakterii i innych komórek utrudniających ocenę nabłonka. Z oczyszczonej zawiesiny pobiera się cienką warstwę materiału i umieszcza na szkiełku (co jest monitorowane elektronicznie, dzięki czemu wszystkie preparaty są jednakowe). Komórki skoncentrowane są na niedużym obszarze, dlatego łatwiej je obejrzeć i ocenić.

Opisany sposób przygotowania materiału do badania zapewnia wysoką jakość i wiarygodność wyniku, unika się bowiem nieczytelności oglądanego obrazu spowodowanej:

  • nakładaniem się warstw komórek,
  • zanieczyszczeniami próbki,
  • wyschnięciem preparatu,
  • zabezpieczeniem zbyt małej ilości komórek.

Już dziś KUP ONLINE wizytę u ginekologa!


Ponadto umieszczenie wymazu w płynie minimalizuje ryzyko jego uszkodzenia w czasie transportu.

Dużą zaletą LBC jest także możliwość poszerzenia diagnostyki poprzez wykorzystanie tej samej próbki do wykonania dodatkowych testów, służących do wykrycia m.in.: wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV), bakterii Chlamydia trachomatis czy wirusów opryszczki (HSV).

KTO POBIERA CYTOLOGIĘ?

Badanie cytologii na podłożu płynnym wykonuje lekarz ginekolog podczas konsultacji bądź położna w przychodniach Centrum Medycznego Damiana przy ul. Wałbrzyskiej 46ul. Przy Bażantarni 8B. Z kolei interpretacja badania odbywa się w Pracowni Centrum Diagnostyki Patomorfologicznej dr. Jarosława Wejmana, która dysponuje techniką wykonywania preparatów metodą LBC z zastosowaniem techniki SurePath amerykańskiej firmy Becton-Dickinson. Technika ta jest wymieniana w najnowszym wydaniu „The Bethesda System for Reporting Cervical Cytology” – najważniejszego podręcznika w dziedzinie cytologii szyjki macicy, ustanawiającego standardy raportów cytologicznych.
Dzięki technice SurePath uzyskujemy obszar pola widzenia śr. 13 mm, który podlega ocenie cytologicznej. Zapewnia to zarówno większy komfort pracy cytomorfologa, jak i znacznie zmniejsza procent niediagnostycznych badań w stosunku do tradycyjnych rozmazów techniką PAP.
Wyniki badania dostępne są po 14 dniach roboczych w placówce, w której została pobrana cytologia.

Konsultacja merytoryczna:
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska
Dr n. med. Jarosław Wejman
Centrum Diagnostyki Patomorfologicznej

autor mgr Joanna Kowalczyk-Nowakowska, Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej WNoZ Warszawski Uniwersytet Medyczny
Data dodania 01.07.2019
Data ostatniej aktualizacji 23.03.2020