Czym jest Diagnoza i Terapia Zaburzeń Integracji Sensorycznej

Czasem z różnych przyczyn, procesy integracji sensorycznej zostają u dzieci zakłócone. Zdarza się wtedy, że u dziecka pojawiają się odpowiedzi/reakcje, które nie są adekwatne do oczekiwań środowiska.

Zaburzenia w rejestracji i przetwarzaniu bodźców mogą przyczyniać się do dysfunkcji w rozwoju poznawczym, motorycznym a także w zachowaniu dziecka. Takie zaburzenia przekładają się na umiejętności społeczne, zdolność do nauki, wykonywania codziennych czynności.

Takie dzieci mogą być nadpobudliwe, nadwrażliwe, czy też wycofane, apatyczne i mało aktywne. Im wcześniej dostrzeżemy niepokojące objawy i zdecydujemy się diagnozę tym szybciej i skuteczniej będziemy w stanie takiemu dziecku pomóc. Czas przeznaczony na diagnozę nigdy nie jest czasem straconym.

Dzieci z racji na swój wrodzony dar ciekawości świata szybciej niż dorośli przyswajają nowe umiejętności, szybciej się uczą nowych czynności, dajmy im szansę na jeszcze lepszą przyszłość.


Jeśli obserwujesz u swojego dziecka następujące objawy, mogą być one wskazaniem do Diagnozy Zaburzeń Integracji Sensorycznej:

  • kłopoty wychowawcze (nie słuchanie rodzica/opiekuna/pani w przedszkolu,szkole, problemy z wykonywaniem prostych poleceń)
  • trudności w opanowaniu prostych czynności (niechęć do ubierania się, problemy z chwytaniem przedmiotów, niechęć do kąpieli np. mycia głowy, rąk, wybiórcze jedzenie np. tylko wybrane potrawy)
  • kłopoty w nauce (trudności z koncentracją, planowaniem i wykonywaniem czynności do końca, niewykazywanie samodzielności)
  • problemy w relacjach z innymi (niechęć do uczestniczenia w zabawach z dziećmi,wybuchy agresji, skrajna nieśmiałość, lęki, częsty płacz)
  • problemy z własnym ciałem (częste potykanie się, ewidentna awersja do jazdy samochodem, bujania się na huśtawce, niezdolność utrzymania równowagi,niezdarność, nieumiejętność odnalezienia się na placu zabaw)

Chcielibyśmy zaprosić do Centrum Medycznego przy ulicy Wałbrzyskiej 44/46 oraz rodziców na diagnostykę oraz terapię INTEGRACJI SENSORYCZNEJ prowadzonej przez mgr Katarzynę Janiec-Piłat.

Pani Katarzyna jest również psychologiem, który już ma otwarte grafiki z konsultacjami psychologicznymi w Centrum Medycznym przy ulicy Wałbrzyskiej 44/46.

autor mgr Katarzyna Janiec-Piłat, specjalista integracji sensorycznej
Data dodania 01.07.2019
Data ostatniej aktualizacji 03.03.2020