Helicobacter pylori - test oddechowy „złoty standard diagnostyczny”

Bakterie przenoszą się z człowieka na człowieka na drodze ustno-pokarmowej i kałowo-pokarmowej. Do zakażenia dochodzi przeważnie w dzieciństwie, w kręgu własnej rodziny.

Zakażenie Helicobacter pylori jest powszechne – ponad 50% ludności świata jest zakażona tym drobnoustrojem. Ocenia się, iż w Polsce ok. 84% dorosłych i ok. 32% dzieci zakażonych jest tą bakterią.

Większość osób zakażonych Helicobacter pylori nie ma żadnych objawów ani chorób związanych z infekcją. Obecnie uważa się, że u około 10-20% zainfekowanych pacjentów mogą powstać konkretne choroby:

 • przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka,
 • choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy,
 • dyspepsja,
 • rak żołądka,
 • chłoniak typu MALT.

Ta beztlenowa bakteria kolonizuje błonę śluzową żołądka i dwunastnicy, a u niektórych pacjentów wywołuje ich przewlekłe zapalenie i uszkodzenie błony śluzowej. Od umiejscowienia i rozległości tego zapalenia zależą ostateczne skutki kliniczne zakażenia. Dotychczas wyodrębniono trzy fenotypy chorobowe związane z zakażeniem Helicobacter pylori:

 • Fenotyp łagodnego zapalenia błony śluzowej żołądka (typ A) – najczęściej występujący fenotyp w populacji ogólnej.
 • Fenotyp choroby wrzodowej (typ B) – występuje u około 15% zakażonych osób i odznacza się zmianami zapalnymi w części przedodźwiernikowej żołądka oraz zwiększonym wydzielaniem gastryny i kwasu solnego.
 • Fenotyp raka żołądka (typ C) – występujący u około 1-2% zakażonych rak żołądka przebiega z zapaleniem trzonu żołądka, zanikiem błony śluzowej żołądka i zmniejszonym wydzielaniem kwasu solnego. Ten fenotyp H. pylori spotyka się częściej w populacji krajów Azji i Dalekiego Wschodu.

Diagnostyka zakażenia Helicobacter pylori obejmuje metody inwazyjne (towarzyszące endoskopii) i nieinwazyjne. Najbardziej właściwy wydaje się indywidualny dobór testu diagnostycznego, uwzględniający sytuację kliniczną chorego oraz dostępność badania.

Do badań nieinwazyjnych zalicza się: ocenę miana przeciwciał H. pylori, która pozwala na ocenę reakcji immunologicznej na infekcję; test oddechowy oraz badanie antygenu H. pylori w stolcu, które służą do identyfikacji aktywnej infekcji H. pylori.

Testy oddechowe stanowią metodę z wyboru w nieinwazyjnym badaniu skuteczności eradykacji Helicobacter pylori.

HELIC® ABT – test oddechowy wykonywany w Centrum Medycznym Damiana w Warszawie przy ul. Wałbrzyskiej 44:

 • Przebiega z wykorzystaniem naturalnego, stabilnego izotopu węgla 12 C.
 • Ze względu na wysoką czułość (95%) oraz swoistość (97%) przewyższa inne metody nieinwazyjne (np. w kontroli skuteczności eradykacji).
 • Wykonanie badania oraz uzyskanie wyników w zaledwie 15 minut.
 • Wykonywany zarówno u dorosłych (w tym kobiet w ciąży oraz osób starszych) jak i u dzieci (powyżej 6. r.ż.).
 • Bez skierowania od lekarza.

Przeprowadzenie testu oddechowego wymaga odpowiedniego przygotowania, którego szczegóły znajdują się na www.damian.pl lub można je uzyskać w każdym centrum.

Zapraszamy do dokonania zapisu na wybrany termin badania (również DAMIAN online), uwzględniając również przeciwwskazania :

 • terapia przeciwbakteryjna 4-6 tygodni przed badaniem;
 • środki przeciwwydzielnicze, leki przeciwzapalne, leki hamujące kwaśność i środki przeciwbólowe w okresie 2 tygodni przed badaniem.
autor dr Ewa Mądra, kierownik CMD Wałbrzyska
Data dodania 30.06.2019
Data ostatniej aktualizacji 03.03.2020