Jak to się bada żołądek?

Najpopularniejszym badaniem wykrywającym nieprawidłowości i stany chorobowe żołądka jest gastroskopia. Wszelkie inne traktowane są jedynie jako uzupełniające...
Jak to się bada żołądek?

Jak to się bada Żołądek? - artykuł z Żyjmy dłużej

Najpopularniejszym badaniem wykrywającym nieprawidłowości i stany chorobowe żołądka jest gastroskopia. Wszelkie inne traktowane są jedynie jako uzupełniające.

1. RTG żołądka

Badanie kontrastowe żołądka polega na prześwietleniu tego organu po uprzednim połknięciu substancji nieprzepuszczalnej dla promieni rentgenowskich w postaci papki barytowej. Badanie rzadko kiedy jest dziś stosowane. Jako zbyt mało dokładne, wyparte zostało przez gastroskopię.

Cel: badanie to umożliwia zarejestrowanie kształtu żołądka, jego położenia w stosunku do innych narządów oraz jego czynności ruchowej. Ułatwia rozpoznanie wrzodów, guzów i sztywności ścian żołądka.

Badanie nieinwazyjne, bezbolesne i krótkotrwałe. Można je wykonać o każdej porze, o ile pacjent nie przyjmował pokarmów przez ok. 6 godzin. W trakcie  badania pacjent wypija papkę barytową.

Badanie jest refundowane, ale potrzebne jest skierowanie od Lekarza z poradni chirurgicznej lub gastrologicznej.

Przygotowanie: Żołądek powinien być całkowicie pusty, dlatego pacjent nie powinien nic jeść od wieczora poprzedniego dnia aż do momentu badania.

2. Gastroskopia

Jest to najpopularniejsze badanie żołądka, gdyż najtrafniej pozwala ocenić zmiany, jakie w nim zachodzą. Wykonuje się je przy użyciu specjalnego aparatu, zwanego gastroskopem, który jest bardzo miękką i giętką rurką o średnicy 7-10 mm, na końcu której znajduje się mikrokamera przesyłająca obraz na monitor komputera.

Cel: Badanie pozwala na dokładne obejrzenie żołądka, elastyczności jego ścian, błony śluzowej. Zwraca uwagę na występujące owrzodzenia, nadżerki, polipy, guzy i przepukliny oraz wszelkie ewentualne zmiany w pracy żołądka. Daje możliwość wydobycia połkniętych przypadkowo drobnych przedmiotów. W trakcie zabiegu istnieje możliwość pobrania, za pomocą malutkich kleszczyków, wycinków do badania histopatologicznego i na test w kierunku bakterii Helicobacter pylori, dzięki któremu dostatecznie wcześnie można wykryć nowotwór. Badanie to pozwala także na tamowanie krwawień z wrzodów, naczyń i nadżerek jak również na usuniecie polipów. Podczas tego zabiegu wykonuje się także tzw. test uerazowy na obecność bakterii Helicobacter pylori, która wywołuje zapalenie i wrzody żołądka.(nie powtarzamy tej informacji?)    

Przygotowanie: Żołądek musi być całkowicie pusty. Pacjent musi się powstrzymać od pokarmów i płynów przez co najmniej 6 godzin. Wskazane jest również niepalenie papierosów. Ostatni posiłek należy spożyć wieczorem poprzedniego dnia. Do momentu badania nie wolno nic jeść ani pić(OUT). Nie należy też przyjmować żadnych leków, gdyż może to utrudnić dokładną ocenę błony śluzowej.

Przed zabiegiem pacjent musi wyjąć protezy zębowe, jeśli je posiada. Następnie kładzie się na leżance, na lewym boku a głowę przygina się klatki piersiowej, aby ślina mogła wyciekać kącikiem ust. Ściekając bowiem do gardła może wywoływać dodatkowo odruch odkrztuszania.
Badanie inwazyjne. Trwa około 15 minut. Niekiedy przed badaniem stosuje się środki przeciwbólowe i uspokajające – zależy to bowiem od stopnia wrażliwości i nastawienia pacjenta. W każdym przypadku znieczula się tylną ścianę gardła roztworem odpowiednich leków.
Zabieg może wywoływać, szczególnie w fazie wprowadzania przez przełyk aparatu, odruchy wymiotne, krztuszenie się, duszności.
Po badaniu pacjent nie powinien przez godzinę nic jeść i pić, ponieważ ciągle działające znieczulenie gardła może doprowadzić do zakrztuszenia.

Przeciwwskazania: świeży zawał serca, ostra niewydolność wieńcowa, niewydolność oddechowa i krążeniowa, tętniak aorty. Poważnym problemem jest ewentualny brak współpracy pacjenta z lekarzem.

Badanie refundowane. Do jego wykonania konieczne jest skierowanie. Skierowanie od lekarza z poradni chirurgicznej lub gastrologicznej lub wykonywane w ramach chirurgii jednego dnia –skierowanie od każdego lekarza do szpitala który ma kontrakt  z NFZ na chirurgie jednego dnia.

Nie ma ograniczeń co do powtarzania zabiegu. Wykonuje się je tak często jak zaleca lekarz.

Jak to się bada żołądek?

3. Badania serologiczne

Badania te polegają na oznaczeniu w surowicy przeciwciał IgG.

Cel: wykrycie przeciwciał przeciwko bakterii Helicobacter pylori

Metoda mało skuteczna. Dodatni wynik już po przebytym leczeniu nie koniecznie musi świadczyć o nieskuteczności terapii. Niezależnie bowiem od rezultatu leczenia, przeciwciała mogą się utrzymywać w organizmie jeszcze przez kilka lat.

Badanie Refundowane w przypadku skierowania od lekarza POZ  lub specjalisty.  Istnieją szybkie testy  przesiewowe jakościowe, dostępne w aptece.


Już dziś KUP ONLINE wizytę u gastroenterologa!


4. Testy oddechowe

W badaniu tym wykorzystuje się mocznik, który następnie wykrywa się w wydychanym powietrzu. Wśród wielu lekarzy metoda ta cieszy się ogromną sławą w diagnostyce Helicobacter pylori.
Czułość i swoistość testu sięga niemalże 100%.

Cel: wykrycie bakterii Helicobacter pylori

Pacjent spożywa posiłek zawierający mocznik znakowany izotopem węgla. Jeżeli w żołądku znajduje się bakteria, to mocznik jest rozkładany w reakcji chemicznej stymulowanej przez ureazę - enzym produkowany przez Helicobsacter pylori. Ostatecznymi produktami tej reakcji jest woda i dwutlenek węgla. Ten ostatni jest wydychany, a wychwycone próbki powietrza poddaje się analizie mającej na celu oznaczenie ilości izotopu węgla.

Metoda nieinwazyjna. polegająca na pobraniu krwi żylnej. Zabieg nie obciąża pacjenta. Może być wykonywany u dzieci i kobiet w ciąży.

5. Test na badanie ogólne i krew utajoną w kale

Jest to metoda diagnostyczna pozwalająca na ocenę mikroskopową, chemiczną i bakteriologiczną pobranych próbek masy kałowej. Badanie pozwala również na określenie nawet śladowych ilości krwi.

Cel: Wykrycie krwi w stolcu może być wskazywać na obecność wielu poważnych schorzeń – wrzodów, polipów, czy nowotworów.
Przygotowanie: Przez co najmniej 3 dni przed zabiegiem nie należy spożywać jakiegokolwiek mięsa, zielonych warzyw, chrzanu. Ponadto, w tym czasie pacjent nie powinien przyjmować leków doustnych, takich jak: aspiryna, witamina C, żelazo i inne preparaty zawierające te składniki.
Przed badaniem należy zaopatrzyć się w specjalny pojemnik, w którym powinna być transportowana próbka kału do laboratorium.

Kał do badania pobiera się z masy kałowej oddanej w wyniku defekacji bez użycia środków przeczyszczających. Kał oddaje się do pojemnika kałowego, uprzednio dokładnie umytego wodą i detergentem, dokładnie wypłukanego i osuszonego. Nie należy oddawać kału do muszli klozetowej. Następnie pobiera się porcję kału i przenosi się ją do pojemnika, a następnie przesyła do laboratorium Próbki kału na tzw. krew utajoną bada się z trzech kolejnych wypróżnień, z tym, że z każdego pobiera się dwie próbki. W laboratorium próbki kału poddawane są określonym zabiegom analitycznym. Czas oczekiwania na wynik to ok. 5 dni.
Badanie starego typu uciążliwe dla pacjenta powodu diety
Badanie refundowane. Potrzebne jest skierowanie od lekarza prowadzącego.
Cena w prywatnej przychodni:
Test na krew utajoną – 20 zł

Przeciwwskazania: brak. Nie występują też powikłania. Badanie może być powtarzane wielokrotnie. Wykonywać je można w każdym wieku.
Istnieją testy na wykrywanie krwi utajonej w kale oparte na wykrywaniu hemoglobiny ludzkiej , nie wymagają stosowania trzydniowej diety

autor Marta Lenkiewicz
konsultacja merytoryczna Dr Piotr Jakub Pniewski
Data dodania 03.07.2019
Data ostatniej aktualizacji 14.09.2020