Leczenie przewlekłej niewydolności żylnej kończyn dolnych

Data publikacji: 01.07.2019 ,Data aktualizacji: 15.11.2022
Czas czytania: 2 minuty
Przewlekła niewydolność żylna ze względu na wzrost częstości występowania zaczyna być uznawana za chorobę społeczną. Według badań klinicznych, około 48% dorosłej populacji Polski jest dotkniętych tą patologią.
niewydolność żylna

Szereg dolegliwości, które występują w tej chorobie, powstaje w wyniku nadciśnienia w układzie żył powierzchownych i mutacji genów, co prowadzi do defektów w ścianach żył, następnie ich poszerzenia i tworzenia się żylaków.

Najpoważniejszym powikłaniem przewlekłej niewydolności żylnej jest zakrzepica żył głębokich, która może doprowadzić do nadciśnienia płucnego lub w ekstremalnym przypadku nagłego zgonu chorego w wyniku masywnego zatoru tętnicy płucnej. Innym bardzo uciążliwym powikłaniem są trudno gojące się owrzodzenia troficzne podudzi, występujące z częstością od 1,5% do 2,5% wśród dorosłych Polaków.

Chorzy z patologiami w obrębie układu żylnego kończyn wymagają, poza wizytą u chirurga naczyniowego i badaniem klinicznym, wykonania badania USG tętnic kończyn dolnych z badaniem dopplerowskim w celu oceny rozległości zmian w tętnicach i upośledzenia napływu krwi. Wskazane jest oznaczenie indeksu kostka – ramię. Wynik poniżej 0,7 jest przeciwwskazaniem do leczenia kompresyjnego.

W trakcie kwalifikacji do stosowania kompresjoterapii należy wykonać badanie USG układu żylnego w celu oceny głównie drożności i wydolności układu głębokiego.

U pacjentów pracujących długo w pozycji siedzącej bez względu na istniejące żylaki należy rozważyć stosowanie terapii uciskowej, stopień kompresji zaś wymaga oceny chirurga naczyniowego.


Już dziś KUP ONLINE wizytę u chirurga naczyniowego!


Włączenie profilaktyki przeciwzakrzepowej należy rozważyć u pacjentów z czynnikami ryzyka wystąpienia zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych, podróżujących samolotem lub samochodem powyżej 4 godzin. Aktualnie na podstawie szerokich międzynarodowych badań statystycznie nie znaleziono zależności między stosowaniem heparyn drobnocząsteczkowych a częstością występowania zakrzepicy żył głębokich w kończynach dolnych u Pacjentów bez czynników ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Najlepszą metodą profilaktyki jest więc kompresjoterapia, zabezpieczająca przed wystąpieniem tzw. zespołu klasy ekonomicznej.

Bardzo istotnym problemem jest stosowanie kompresjoterapii u kobiet w ciąży. W przypadku istnienia żylaków lub przewlekłej niewydolności żylnej wskazane jest stosowanie profilaktycznej kompresjoterapii, a bezwzględnie przeciwwskazane jest stosowanie obecnie powszechnie reklamowanych i dostępnych bez recepty preparatów „poprawiających wydolność żylną i zabezpieczających przed zakrzepicą żylną”.

Substancje te nie miały wykonanych badań klinicznych u kobiet w ciąży, co jest absolutnie przeciwwskazane ze względów etycznych. Nie znany jest ich wpływu na rozwijający się płód. Również w tej sytuacji pozostaje jako profilaktyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej kompresjoterapia. W większości przypadków przeciwwskazane jest leczenie operacyjne.

niewydolność żylna

Leczenie choroby żylakowej jest dwukierunkowe:

  1. leczenie operacyjne – polegające na zmniejszeniu objętości układu powierzchownego, a przez to poprawę odpływu krwi z obwodu, co prowadzi do zmniejszenia możliwości powstania zakrzepicy żylnej;
  2. kompresjoterapia – efekt jest ten sam, ale nie stosujemy ingerencji operacyjnej. Jest to częściej stosowana metoda, z racji istniejących przeciwwskazań, ciąży, braku zgody na leczenie operacyjne.

Kompresjoterapię stosujemy także jako metodę uzupełniającą po operacjach żylaków zarówno metodami klasycznymi, jak i tzw. małoinwazyjnymi oraz skleroterapii. Innym wskazaniem do stosowania kompresjoterapii są obrzęki chłonne. W tych przypadkach stosujemy ucisk o wyższym stopniu niż w niewydolności żylnej i chorobie żylakowej. W tych przypadkach należy stosować ucisk stopniowany. Kompresjoterapia w sposób zdecydowany przyspiesza także gojenie owrzodzeń.

W Centrum Medycznym Damiana są aktualnie dostępne medyczne wyroby uciskowe szwajcarskiej firmy SIGVARIS, charakteryzujące się wysoką jakością i utrzymywaniem parametrów ucisku przez standardowy okres sześciu miesięcy. Bardzo ważne jest, by Pacjent przed zakupem produktu miał dokładnie mierzone kończyny przez przeszkolony przez firmę SIGVARIS personel pielęgniarski.

Pacjent otrzymuje również informacje odnośnie do sposobu zakładania produktu uciskowego oraz metod prania i przechowywania.

KUP ONLINE

 

autor dr n. med. Krzysztof Witkowski, chirurg naczyniowy
Data dodania 01.07.2019
Data ostatniej aktualizacji 06.04.2023