Seksuolog podpowie, jak poprawić relacje w związku

Seksuologia jest nauką o życiu płciowym człowieka i zaburzeniach czynności płciowych, czyli zajmującą się szeroko pojętą ludzką seksualnością, potrzebami seksualnymi (także ich zaburzeniami lub brakiem takich potrzeb), prawidłowym życiem seksualnym zarówno w sferze ciała, jak i ducha, odczuwanymi uczuciami i relacjami z innymi ludźmi, a także resztą otaczającego świata.

To nauka interdyscyplinarna, łącząca wiele innych dziedzin wiedzy, takich jak np. medycyna, psychologia, etyka czy też socjologia.

Jako nauka empiryczna posługuje się kategorią normy, ponieważ musi istnieć możliwie ścisłe wytyczenie granicy między tym, co jest normalne i zdrowe, a tym, co może być nieprawidłowe lub patologiczne.

Zarówno pojęcie normy w seksuologii, jak i definicja zdrowia seksualnego są bardzo trudne do określenia. Definicja Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) traktuje zdrowie seksualne w sposób kompleksowy jako integrację wielu aspektów naszego życia ważnych dla pozytywnego rozwoju osobowości, komunikacji i miłości. Definicja wyróżnia aspekty biologiczne, emocjonalne, intelektualne i społeczne.

Pojęcie normy w seksuologii jest pojęciem wielopłaszczyznowym. Dodatkowo trzeba jeszcze uwzględnić bardzo ważne czynniki, takie jak normy medyczne oraz kulturowe. Normy medyczne zdrowia seksualnego opierają się na definicji zdrowia seksualnego Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10) oraz Deklaracji Praw Seksualnych z 2002 roku rekomendowanej przez WHO.

Ze względu na wielopłaszczyznowość tej sfery życia nawet niewielkie zmiany lub zaburzenia, czasem ograniczone tylko do jednego z elementów złożonej struktury seksualności, będą miały mniejszy lub większy wpływ na pozostałe aspekty życia, a w konsekwencji na nasze zdrowie seksualne.

Nieprawidłowe funkcjonowanie w sferze seksualnej może prowadzić do wielu zaburzeń w obszarach psychiki, w funkcjonowaniu w relacjach partnerskich, w rodzinie, w kontaktach międzyludzkich i w społeczeństwie. Zaburzenia zdrowia seksualnego mogą być przyczyną powstawania kompleksów, obniżonej samooceny, poczucia niskiej wartości, pogorszenia jakości życia, prowadzić do drażliwości, konfliktów i napięć w relacjach partnerskich, doprowadzając w konsekwencji do oddalania się od siebie partnerów i nakręcania spirali, która może spowodować zakończenie związku.

Zdrowie seksualne ma również ogromny wpływ na nasze zdrowie biologiczne i psychiczne. Zaburzenia psychosomatyczne, stany depresyjne, zespoły nerwicowe, skoki ciśnienia tętniczego, kłopoty ze snem, zespoły przygnębienia i przewlekłego zmęczenia, zaburzenia rytmu serca, zaostrzenia dolegliwości gastrycznych to tylko nieliczne przykłady wpływu zaburzeń seksualnych na zdrowie.

Z drugiej zaś strony…
Stres, pośpiech, niewłaściwe odżywianie, przewlekłe choroby i stosowane leki to tylko niektóre z czynników mających wpływ na wiele aspektów życia i zdrowia, w tym również na nasze zdrowie seksualne. Klasycznym przykładem są zaburzenia gospodarki lipidowej (podwyższone stężenie cholesterolu i/lub triglicerydów), nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, palenie papierosów. Wszystkie te problemy zdrowotne prowadzą do uszkodzenia wewnętrznej wyściółki naczyń krwionośnych, czyli śródbłonka, a w dalszym etapie do wystąpienia miażdżycy i jej następstw, takich jak np. udar mózgu, zawał mięśnia serca czy nagła śmierć sercowa. Nie każdy z nas wie, że uszkodzenie funkcji śródbłonka drobnych naczyń krwionośnych może prowadzić do zaburzeń seksualnych, takich jak zaburzenia erekcji, które na wiele lat mogą wyprzedzać inne objawy miażdżycy. Należy pamiętać, że istnieje wiele połączeń między różnymi przewlekłymi chorobami funkcjami seksualnymi. Niektóre leki stosowane do leczenia innych chorób mogą również negatywnie wpływać na różne funkcje seksualne i aspekty zdrowia seksualnego. Czasem samo tylko rozpoczęcie leczenia choroby podstawowej czy wyeliminowanie czynników szkodliwych albo zastąpienie jednego leku innym może diametralnie poprawić funkcjonowanie w sferze seksualnej.

Ze względu na złożoność problematyki zdrowia seksualnego istotnym elementem jest kompleksowe, całościowe i indywidualne podejście do każdego pacjenta zakładające, że stan umysłu, ducha i ciała wzajemnie wpływają na siebie i że należy leczyć cały organizm, a nie tylko jego chorą część.

Holistyczne podejście do problematyki zdrowia seksualnego wymaga wiedzy interdyscyplinarnej, cierpliwości, atmosfery zaufania, poczucia bezpieczeństwa i czasu poświęconego każdemu pacjentowi. Ze strony pacjenta ogromną barierą przed wizytą u lekarza seksuologa jest wstyd, skrępowanie, zażenowanie, lęk przed oceną ze strony lekarza czy czasem nawet nieumiejętność nazwania problemu. W wielu przypadkach nieoceniona jest również rola partnerki lub partnera, którzy wykazują zrozumienie i wspierają podjęcie decyzji o wizycie u specjalisty i rozpoczęciu procesu leczenia.

Panowie najczęściej zgłaszają się do lekarza seksuologa z powodu pojawienia się kłopotów z osiąganiem lub utrzymaniem erekcji (wzwodu) członka, problemów związanych z wytryskiem przedwczesnym lub z osiągnięciem satysfakcji seksualnej. Z kolei często dolegliwością Pań zgłaszających się do lekarza seksuologa jest problem z osiągnięciem orgazmu, kłopoty z nawilżeniem pochwy czy bolesność w czasie stosunków.
Obecnie wiele z tych problemów dotyczących naszego zdrowia seksualnego można skutecznie leczyć. Często jednak takie leczenie wymaga wielu wizyt, badań diagnostycznych czy farmakoterapii. Ogromne znaczenie w całym procesie leczenia może mieć również właściwa edukacja seksualna, klaryfikacja wartości czy wsparcie psychologiczne.
Wystarczy tylko tak (nie)wiele – trzeba przełamać skrępowanie, wstyd i zgłosić się do lekarza seksuologa, porozmawiać o problemie z lekarzem innej specjalizacji, np. przy okazji rutynowej wizyty w gabinecie ginekologicznym, czy zasięgnąć porady psychologa.

Lekarze i psycholodzy, niezależnie od osobistych i religijnych poglądów, zawsze powinni respektować normy medyczne i realizować zasady promocji zdrowia seksualnego rekomendowane przez WHO.

autor Dr hab. n. med. Józef Haczyński, specjalista chorób wewnętrznych i seksuologii
Data dodania 01.07.2019
Data ostatniej aktualizacji 05.02.2020