Skolioza u dzieci

Jeśli Twoje dziecko ma niesymetryczne ustawienie tułowia, nierówne barki, zniekształconą klatkę piersiową - skonsultuj się z ortopedą – być może dziecko ma skoliozę. Skoliozą nazywamy popularnie boczne skrzywienie kręgosłupa (łac. Scoliosis, z gr. skoliós – krzywy).

Objawia się wygięciem kręgosłupa najczęściej w odcinku piersiowym (najbardziej widocznym przy pochyleniu do przodu), nierównym ustawieniem barków, łopatek i miednicy oraz nierównymi tzw. trójkątami tułowiowo-ramiennymi. Zmiany w kręgosłupie, obecne w trzech płaszczyznach, powstają w wyniku postępującej deformacji trzonów kręgowych. Skoliozy dzielimy na: czynnościowe i strukturalne.

Skoliozy czynnościowe charakteryzują się skrzywieniem jedynie w jednej płaszczyźnie – czołowej, odznaczają się dużą ruchomością kręgosłupa i są odwracalne. Stanowią 70 proc. wszystkich skolioz, nieleczone prowadzą do powstania skoliozy strukturalnej. Skoliozy strukturalne charakteryzują się kilkoma łukami wygięć kręgosłupa – występuje wygięcie pierwotne (prawo- lub lewostronne) i kilka mniejszych wygięć wtórnych. Towarzyszą im zmiany w kręgach (deformacja, rotacja i torsja), zniekształcenia klatki piersiowej – garbik lub garb, zniekształcenia miednicy (rotacja, skrzywienie), utrwalone przykurcze mięśni, więzadeł i zmiany w krążkach międzykręgowych. Skoliozy mogą być wrodzone lub nabyte, o znanej albo nieznanej etiologii (idiopatyczne). Te o znanej etiologii to: kostno pochodne, nerwo pochodne lub mięśniowo pochodne. Stanowią oddzielny, trudny problem dla specjalistów ortopedii i powinny być leczone w wysokospecjalistycznych ośrodkach. Skoliozy idiopatyczne stanowią ok. 70 proc. wszystkich skrzywień kręgosłupa. Ujawniają się w każdym wieku, najczęściej ok. 10. roku życia. Skoliozy rozpoznaje się na podstawie zdjęcia rentgenowskiego, które musi być wykonane, co najmniej w dwóch projekcjach na stojąco. Do określenia wielkości skrzywienia najczęściej stosuje się metodę Cobba. Skoliozy do 50º oznaczone wg Cobba leczy się zachowawczo. Powyżej 50 º leczy się operacyjnie.

Leczenie skolioz idiopatycznych polega na określeniu stopnia skrzywienia pierwotnego, podwyższeniu kończyny po tej stronie i stałej gimnastyki wzmacniającej mięśnie, przede wszystkim mięśnie brzucha. W warunkach ambulatoryjnych należy zalecać ćwiczenia symetryczne w domu, regularne uprawianie sportów (z ograniczeniem skoków). Szczególnie ważne jest pływanie i utrzymywanie prostej sylwetki. Wskazane są również masaże i ćwiczenia specjalistyczne pod okiem wykwalifikowanych rehabilitantów. Skolioza jest procesem dynamicznym, zmieniającym się wraz ze wzrostem i wiekiem dziecka, dlatego też niezbędne są regularne kontrole ambulatoryjne i stała korekcja skrzywienia (np. przy zastosowaniu gorsetów typu Milwauki lub Boston). Skoliozy niepoddające się leczeniu zachowawczemu wymagają postępowania zabiegowego, jakim jest leczenie operacyjne w specjalistycznych ośrodkach ortopedycznych. Te, które ukazują się przed 2. lub 5. rokiem życia, nazywane są wczesnodziecięcymi, źle rokują i stanowią bardzo trudny problem ortopedyczny.

Zwykle towarzyszą zespołom wad wrodzonych innych narządów lub/i zespołom genetycznym (np. z. Marfana). Te, które ujawniają się po 10. roku życia, występują częściej u dziewcząt, rokują lepiej i mogą być leczone ambulatoryjnie pod okiem specjalistów ortopedii. Dawniej uważano, że progresja skoliozy kończy się wraz z osiągnięciem dojrzałości. Obecnie przyjmuje się, że skolioza pogłębia się przez całe życie, również w okresie po 18.–20. roku życia. Chorzy wymagają stałego nadzoru i leczenia. Niewłaściwie leczona skolioza to nie tylko problem kosmetyczny czy psychologiczny dla dziecka, wynikający ze zniekształcenia tułowia. Skrzywienie kręgosłupa prowadzi do rozwoju nasilonych zmian zwyrodnieniowych, narastania dolegliwości bólowych i ograniczenia ruchomości chorego. Jest przyczyną wtórnych zmian w obrębie układu oddechowego i układu krążenia. Przy każdym podejrzeniu skoliozy rodzice powinni udać się do lekarza ortopedy i poddać dziecko badaniu. Lepiej zbadać dziecko kilka razy niepotrzebnie, niż pozostawić skoliozę nieleczoną. Badaniem rozstrzygającym o rozpoznaniu choroby jest badanie radiologiczne.

autor lek. med. Wojciech Wichłacz, specjalista ortopedii i traumatologii w CMD
Data dodania 03.07.2019
Data ostatniej aktualizacji 03.07.2019