Wodorowy test oddechowy w diagnostyce nietolerancja laktozy i fruktozy

Na podstawie informacji o zawartości wodoru w wydychanym powietrzu diagnozujemy szereg dolegliwości gastrologicznych i nietolerancji żywieniowych (nie dotyczy alergii pokarmowej, w której uczestniczą mechanizmy immunologiczne).
wodorowy test oddechowy

Nietolerancja laktozy
Nietolerancja fruktozy
SIBO
Na czym polega wodorowy test oddechowy (WTO)?
Normy i interpretacja wyników
Leczenie żywieniowe — zmiana nawyków

Wodorowy test oddechowy jest stosowany w diagnostyce:

 • nietolerancji laktozy,
 • zaburzeń wchłaniania fruktozy,
 • przerostu bakteryjnego jelita cienkiego – SIBO (small intestinal bacterial overgrowth).

Nietolerancja laktozy

Laktoza to dwucukier zawarty w mleku, rozkładany za pomocą enzymu laktazy do monocukrów glukozy i galaktozy. Nietolerancja laktozy jest wynikiem niedoboru laktazy w błonie śluzowej jelita cienkiego. Wówczas spożycie produktów zawierających laktozę prowadzi do jej fermentacji i nadmiernego wytwarzania gazów w jelicie cienkim i grubym, powodując wzdęcie, dyskomfort lub ból w jamie brzusznej, biegunkę. Dolegliwości zależą od ilości spożytej laktozy oraz stopnia niedoboru laktazy; w codziennej diecie oznacza to, że niektórzy mogą dobrze tolerować szklankę mleka, a inni nie. U wszystkich chorych z objawami posiłkowymi wskazane jest przeprowadzenie testu tolerancji laktozy.

Po spożyciu przez pacjenta standardowej dawki laktozy i określeniu wyjściowego stężenia wodoru w wydychanym powietrzu pobierane są i mierzone kolejne próbki powietrza do 3 godzin. Wzrost stężenia wodoru w wydychanym powietrzu powyżej 10 p.p.m. (części na milion) z dużym prawdopodobieństwem przemawia za niedoborem laktazy. Czasami u badanych osób stwierdza się wyjściowo podwyższone stężenie wodoru w wydychanym powietrzu w wyniku diety bogatobłonnikowej lub zespołu przerostu flory jelitowej, co należy uwzględnić w rozpoznaniu różnicowym.

W razie uszkodzenia błony śluzowej jelita cienkiego w wyniku ostrej infekcji obserwujemy niedobór laktazy z dodatnim wynikiem testu, ma on jednak charakter przejściowy. U osób bez innych dolegliwości oraz bez ostrego zakażenia przewodu pokarmowego dodatni wynik testu wskazuje jednoznacznie na nietolerancję laktozy. Choć istnieje pierwotny niedobór laktazy, którego objawy występują już w niemowlęctwie, zazwyczaj ujawnia się on w okresie dojrzewania lub u dorosłych, gdy dochodzi do stopniowego zaniku aktywności laktazy w błonie śluzowej jelita cienkiego. Nietolerancję laktazy obserwuje się także częściej w przebiegu chorób jak celiakia i choroby zapalne jelit.

Leczenie

Wyróżnia się dwa rodzaje postępowania terapeutycznego:

 • wykluczenie z diety pokarmów zawierających laktozę lub zamiana na produkty zawierające wstępnie nadtrawioną laktozę – oznaczone jako bezlaktozowe,
 • substytucyjne podawanie preparatów laktazy, które są szeroko dostępne.

W przypadku osób szczególnie wrażliwych istotna jest dokładna analiza diety, ponieważ w wielu procesach produkcyjnych żywności i w przemyśle farmaceutycznym laktoza stosowana jest jako wypełniacz.

Przebieg leczenia i rokowanie

Objawy powinny ustąpić po wyeliminowaniu laktozy z diety, a w przypadku ich utrzymywania się należy zweryfikować rozpoznanie. Pacjentów stosujących dietę bezlaktozową należy poinformować o konieczności zapewnienia odpowiedniej podaży wapnia, ponieważ u wielu osób jego głównym źródłem jest mleko i jego produkty. Rokowanie jest pomyślne, gdyż nietolerancja ta może być stosunkowo łatwo zweryfikowana.

Nietolerancja fruktozy

Występuje rzadko, jest więc słabiej poznana niż nietolerancja laktozy. Może wynikać z wrodzonego defektu metabolicznego lub wiązać się z nietolerancją nabytą w życiu dorosłym. Fruktoza występuje w owocach, miodzie, dodaje się ją do niektórych słodyczy, napojów gazowanych i sztucznie aromatyzowanych, jest produktem rozkładu dwucukru sacharozy (glukoza i fruktoza). Objawy są podobne jak przy nietolerancji laktozy, w diagnostyce wykorzystuje się test oddechowy z użyciem znakowanej fruktozy. Podczas leczenia najbardziej skuteczna jest eliminacja fruktozy z diety.

SIBO

SIBO, czyli zespół rozrostu flory bakteryjnej jelita cienkiego, to patologiczny wzrost liczby bakterii, zmiana jakościowa flory bakteryjnej w jelicie cienkim.

Przewód pokarmowy dorosłego człowieka jest zasiedlony przez ok. 1014 różnego rodzaju komórek bakterii, możemy je podzielić na korzystne dla organizmu gospodarza, potencjalnie patogenne oraz patogenne. Rozmieszczenie bakterii w przewodzie pokarmowym jest zróżnicowane i zależne od panujących warunków fizycznych i chemicznych. Liczba i różnorodność flory jest względnie mała w żołądku i wzrasta wraz z odległością od niego – w początkowym odcinku jelita cienkiego jest ich ok. 102 (komórek bakterii w 1 g lub 1 ml treści jelitowej), w dystalnym jelicie krętym ok. 107, a w jelicie grubym 1011–1012.

Czynniki mogące mieć związek z rozwojem SIBO to:

 1. nieprawidłowości anatomiczne – uchyłki jelita cienkiego, przetoki jelitowe, zwężenia pooperacyjne,
 2. zaburzenia motoryki – neuropatia cukrzycowa, twardzina układowa, amyloidoza, niedoczynność tarczycy, choroby neurologiczne, leki – niesteroidowe przeciwzapalne, inhibitory pompy protonowej, leki opioidowe,
 3. inne, w tym przewlekłe zapalenie trzustki, zespół krótkiego jelita, choroby wątroby, niedobory immunologiczne, podeszły wiek.

Objawy

Ze względu na wieloczynnikowy charakter charakteryzuje się różnymi objawami – najczęstsze, dotyczące 50–75% pacjentów to przewlekła biegunka, ból brzucha, wzdęcia, niedobór witaminy B12, rzadziej – niedobór witamin D i E, a także wit. A, niedokrwistość z niedoboru żelaza, hipoproteinemia.

Pacjenci cierpiący na powyższe objawy mogą ograniczać posiłki, co może skutkować utratą masy ciała.

Zdarza się też, że niektóre osoby cierpiące na SIBO zgłaszają dużą skłonność do spożywania słodyczy, co może z kolei prowadzić do powstania nadwagi. Ponadto są pacjenci z SIBO klinicznie bezobjawowi.

Diagnostyka

Testy wodorowe są obecnie najczęściej wykorzystywane w praktyce klinicznej, ponieważ są proste w wykonaniu, nieinwazyjne, bezpieczne i stosunkowo tanie. Podstawą jest zjawisko fermentacji węglowodanów przez nadmiar bakterii jelitowych z wytworzeniem wodoru, który w warunkach fizjologicznych nie powstaje w ludzkim organizmie.

Doustne podanie glukozy lub laktozy, a następnie pomiar stężenia wodoru w wydychanym powietrzu, wartość powyżej 10ppm na czczo i wzrost powyżej 20 ppm w porównaniu z wartością wyjściową wskazuje na SIBO.

Na wyniki testu wpływać mogą następujące czynniki:

 1. u ok. 8–27% populacji jest obecna flora bakteryjna nieprodukująca wodoru, u tych osób wyniki będą fałszywie ujemne,
 2. czynniki zewnętrzne, tj. dieta, palenie tytoniu, niedawno przebyta antybiotykoterapia, intensywny wysiłek fizyczny.

Leczenie

 • usunięcie przyczyny – nie zawsze jest możliwe,
 • uzupełnienie niedoborów żywieniowych,
 • leczenie żywieniowe, np. dieta FODMAP, czyli dieta o małej zawartości fermentujących oligo-, di- i monosacharydów oraz polioli,
 • leczenie farmakologiczne – terapia lekami przeciwbakteryjnymi o szerokim spektrum działania.

Do leków o udowodnionej skuteczności należą: ryfaksymina, cyprofloksacyna, metronidazol, neomycyna, norfloksacyna i doksycyklina.

U większości chorych skuteczna jest 7–14-dniowa terapia, jednak często istnieje konieczność cyklicznego jej powtarzania. W każdym przypadku decyzja o podjęciu leczenia, ze względu na działania niepożądane, oporność na antybiotyki, koszty leczenia, niemożliwy do wykluczenia efekt placebo, powinna zostać indywidualnie i dostosowana do konkretnego pacjenta.

autor: lek. med. Iwona Naziębło, specjalista gastrolog

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Kontrolowanie procesu trawienia oraz wchłaniania się węglowodanów jest nieocenione przy diagnozowaniu nietolerancji laktozy, fruktozy i innych cukrów obecnych w codziennej diecie. Znalezienie przyczyn dolegliwości takich jak uporczywe wzdęcia, zaparcia, biegunki czy bóle brzucha często jest niemożliwe bez kompleksowej diagnostyki z pomocą testu wodorowego. Wyniki, jakie daje w obszarze trawienia laktozy i innych cukrów są miarodajne i stanowią źródło cennych informacji na temat stanu pacjenta. Pozwalają lekarzowi prowadzącemu wdrożyć stosowne leczenie lub zaproponować najlepszą dietę.

Na czym polega wodorowy test oddechowy (WTO)? Normy i interpretacja wyników

Głównym celem, dla którego przeprowadza się test wodorowy jest potwierdzenie lub obalenie przypuszczeń o nietolerancji szeroko pojętych cukrów. Badaniu poddawane są szczególnie osoby, które zaobserwowały u siebie niepokojące objawy mogące świadczyć o nietolerancji fruktozy, laktozy, ksylitolu, sacharozy czy sorbitolu. Należą do nich nawracające stany zapalne jelita cienkiego, zespół jelita drażliwego, a także uporczywe wzdęcia, zaparcia lub biegunki, bóle brzucha. Test oddechowy często stanowi niezbędny element w diagnostyce a jego wyniki mają istotny wpływ na stawianą przez lekarza diagnozę.

Wodorowy test oddechowy w rozpoznaniu zespołu przerostu bakteryjnego jelita cienkiego

Okazuje się jednak, że tego rodzaju diagnostyka ma też inne uzasadnienie. SIBO, czyli przerost bakteryjny jelita cienkiego dotyczy sytuacji, w której zaburzona zostaje mikroflora w przewodzie pokarmowym. Kiedy mówimy o anormalnym namnażaniu się kolonii bakterii w jelicie cienkim, możemy podejrzewać zespół jelita drażliwego. Odpowiada on za wiele przykrych dolegliwości takich jak bóle brzucha, wzdęcia czy gazy. Również zaburzenia nastroju, a nawet trądzik mogą mieć związek z SIBO, dlatego diagnostyka tego schorzenia często jest bardzo trudna i długotrwała. Wodorowy test oddechowy to jedna z nieinwazyjnych metod, pozwalająca określić, czy po wypiciu specjalnie przyrządzonego roztworu pacjent wydycha metan lub/i wodór. Obecność tych pierwiastków może sugerować złe wchłanianie w jelitach i nadmierną fermentację, która jest przyczyną biegunek.

Wodorowy test oddechowy - test nietolerancji glukozy (SIBO)

W diagnostyce SIBO, ale też w przypadku podejrzenia o nietolerancję cukrów, w tym laktozy i fruktozy, test wodorowy pozwala uzyskać szybkie wyniki w nieinwazyjny sposób. To stosunkowo nowa metoda, która jest chętnie stosowana przez specjalistów, jako element wywiadu przeprowadzanego z pacjentem. Jeżeli skarży się on na bóle brzucha nasilające się po zjedzeniu owoców, mleka i jego przetworów lub słodyczy to z dużą dozą prawdopodobieństwa można podejrzewać nietolerancję lub SIBO. Cena wodorowego testu oddechowego waha się w granicach 200 złotych, a samo badanie odbywa się w warunkach laboratoryjnych. Pomiędzy poszczególnymi dawkami roztworu musi upłynąć odpowiednia ilość czasu, a pacjent ma pozostać w stanie spoczynku.

Pozytywne wyniki po wykonaniu testu oddechowego (laktoza i inne cukry)

Uzyskanie pozytywnych wyników po przeprowadzeniu testu wodorowego pozwala stwierdzić, z jaką postacią nietolerancji fruktozy lub zaburzenia SIBO mamy do czynienia. Bez względu na to, czy przybiera ona formę łagodną czy ciężką, nie należy bagatelizować diagnozy. Czasem wystarczy tylko zmiana diety lub przyjmowanie suplementów, ale kiedy problem jest bardziej zaawansowany i dotyczy drażliwości jelit, wówczas może zajść konieczność wdrożenia antybiotykoterapii. Często przyczyną obecności bakterii są inne choroby, a wyleczenie ich przyczyni się do zwalczenia pozostałych dolegliwości. Test wodorowy na nietolerancję fruktozy czy laktozy można powtórzyć, jeśli wynik był nieprecyzyjny lub pacjent nie przygotował się należycie do badania.

Leczenie żywieniowe — zmiana nawyków

Pacjentom, u których zdiagnozowano SIBO, zaleca się zmianę diety na eliminacyjną. Należy wykluczyć z jadłospisu produkty, które ulegają szybkiej fermentacji, czyli jabłek, nabiału zawierającego laktozę, a także roślin strączkowych, cebuli czy czosnku. Warto obserwować swoje ciało, jak reaguje na zmiany w diecie. Dobrym pomysłem jest wzbogacenie menu o oleje, ryby, jajka, cytrusy, banany, jagody, a także sezam czy orzechy włoskie. Skomponowanie diety po diagnostyce SIBO można zlecić specjaliście dietetykowi.

Osoby, u których test wodorowy wykazał nietolerancję fruktozy powinny odstawić produkty zawierający cukier owocowy (a więc owoce świeże i suszone) wraz z ich przetworami, a zastąpić je naturalnymi produktami mlecznymi i warzywami.

Literatura tematu:

Andrew C. Dukowicz, MD, Brian E. Lacy, PhD, MD, and Gary M. Levine, MD Przerost bakteryjny jelita cienkiego. Kompleksowy przegląd (Small Intestinal Bacterial Overgrowth. A Comprehensive Review)

Ahmed Salem MD and Bani Chander Ronald MD Przerost bakteryjny jelita cienkiego (SIBO) Small Intestinal Bacterial Overgrowth (SIBO)

Michalina Nowak, Paulina Gulbicka, Marian Grzymisławski Wodorowe testy oddechowe jako narzędzie w diagnostyce schorzeń gastroenterologicznych

Paweł Zatwarnicki Nietolerancja laktozy – przyczyny, objawy, diagnostyka

Data dodania 01.07.2019
Data ostatniej aktualizacji 17.03.2020