Hemoglobina glikowana Warszawa

Hemoglobina glikowana jest jednym z białek krwinki czerwonej. Transportuje tlen z płuc do każdej komórki organizmu.

Hemoglobina glikowana

Hemoglobina glikowana

od 39 zł

KUP BADANIE

Hemoglobina glikowana jest to badanie poziomu HbA1c we krwi, które wykonuje się w celu monitorowania postępów leczenia cukrzycy. Badanie polega na pomiarze stężenia hemoglobiny, która występuje w połączeniu z glukozą.

Co to jest hemoglobina glikowana?

Hemoglobina odpowiedzialna jest za dostarczenie tlenu z płuc do wszystkich komórek organizmu. Glukoza, która również występuje we krwi łączy się z hemoglobiną w tzw. procesie glikacji, co prowadzi do powstania hemoglobiny glinkowanej, która oznacza jest skrótem HbA1C.

Powstały w ten sposób związek krąży we krwi nie ulegając rozpadowi, aż do momentu rozpadu samej krwinki czerwonej, w więc 120 dni – tyle właśnie wynosi średnia długość życia krwinki czerwonej. Dzięki tej właściwości, oznaczenie stężenia HbA1C umożliwia ocenę stężenia glukozy we krwi pacjenta w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

Kiedy należy badać hemoglobinę glinkowaną?

 Lekarz może zalecić wykonanie badania stężenia hemoglobiny glinkowanej w celu:

  • Rozpoznania cukrzycy oraz przynajmniej raz roku podczas leczenia w celu oceny jego postępów;
  • Oceny czy należy rozpocząć u pacjenta leczenie insuliną;
  • Kontrolowania rozwoju cukrzycy u ciężarnych kobiet;
  • Kontrolowania prawidłowego wyrównania cukrzycy.

Badanie to wykonywane jest także w przypadku chwiejnych wartości glikemii, które wykonywane są w domowych pomiarach lub w przypadku brak możliwości samodzielnego kontrolowania glikemii przez pacjenta.

W przypadku pacjentów ze zdiagnozowaną cukrzycą badanie powinno się przeprowadzać nie rzadziej niż raz w roku. W praktyce lekarze w celu kontroli poziomu cukru zlecają to badanie zdiagnozowanym pacjentów co pół roku.

Jak należy przygotować się do badania Hemoglobiny glinkowanej?

Pomiar stężenia hemoglobiny glinkowanej wykonuje się poprzez pobranie próbki krwi żylnej. Na badanie pacjent powinien zgłosić się na czczo, tj. ostatni posiłek powinien zostać spożyty na nie mniej niż 8 godzin przez zgłoszeniem do punktu pobrań.

W przypadku kiedy pacjent ma niedokrwistość hemolityczną, niedokrwistość wynikającą z niedoboru żelaza, lub w niedawnym czasie miał krwotok, wynik badania może być dodatnie sfałszowany – a więc wskazywać wysokie stężenie HbA1C pomimo braku zaburzeń glikemii.

Hemoglobina glikowana norma

Wyniki zawsze powinny być konsultowane z lekarzem, który dokona ich interpretacji biorąc wszystkie istotne czynniki dotyczące pacjenta. Wysoka wartość HbA1C wskazuje na niską kontrolę cukrzycy, czyli permanentnie utrzymujące się wysokie stężenie glikozy we krwi.

Zgodnie ze stanowiskiem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (2017), cel leczenia cukrzycy stanowi nie przekraczanie wartości stężenia HbA1c = 7,0% (53 mmol/mol).